<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=684484911759065&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Juuriharja blogi

Erika Heiskanen

Hofstede - Organisaatiokulttuurin strateginen mittaaminen

[fa icon="calendar"] 5.6.2016 18:11 Erika Heiskanen

Tutkimusten mukaan vain noin 10 % strategioista toteutuu aiotulla tavalla. Uuden strategian luominen edellyttää useimmiten muutosta, myös yrityskulttuurissa. Vihdoin on olemassa luotettavia keinoja yrityskulttuurin kehittämiseksi.

Lue lisää [fa icon="long-arrow-right"]
Erika Heiskanen

Eettisten riskien hallinta, sääntöjen noudattaminen (compliance) ja toimintakulttuurin eettisyys

[fa icon="calendar"] 12.8.2014 10:06 Erika Heiskanen

Millaista eettisten riskien hallintaa olisi hyvä harjoittaa? Mikä olisi tehokkainta? Ja mitä sinä teet suojellaksesi sekä ihmisiäsi että bottom-lineasi?

Lue lisää [fa icon="long-arrow-right"]
Erika Heiskanen

TERVETULOA: Luottamusta tuottavuuden ja työhyvinvoinnin vahvistamiseksi

[fa icon="calendar"] 24.4.2014 13:50 Erika Heiskanen

LUOTTAMUKSEN RAKENTAMINEN TUOTTAVUUDEN JA TYÖHYVINVOINNIN VAHVISTAMISEKSI
Juuriharja ja EBEN Suomi yhteistyössä

Lue lisää [fa icon="long-arrow-right"]
Sari Kuvaja

Nuoret yrityksen sidosryhmänä

[fa icon="calendar"] 7.5.2013 13:38 Sari Kuvaja

Organisaatioiden näkökulmasta nuorilla on useita tärkeitä rooleja. He ovat potentiaalisia työntekijöitä, mutta kuluttajina heillä on vaikuttamisen valtaa ja ostovoimaa jo nyt. He ovat tulevaisuuden päättäjiä ja johtajia. Sosiaalisen median osaajina he ovat maineen rakentajia, hyvässä ja pahassa.

Lue lisää [fa icon="long-arrow-right"]
Meri Vehkapera

Sidosryhmät ja vuoropuhelun anti

[fa icon="calendar"] 12.10.2012 15:27 Meri Vehkapera

Sidosryhmäjohtamisesta sidosryhmävuoropuheluun ja osallistamiseen

Lue lisää [fa icon="long-arrow-right"]
Meri Vehkapera

Yrityskulttuurilla on merkitystä strategian toteutumisessa

[fa icon="calendar"] 15.8.2012 15:46 Meri Vehkapera

Kulttuuri on mielenkiintoinen sana. Laajimmillaan sillä viitataan kaikkeen ihmisen tekemään ja suppeimmillaan pelkkään korkeakulttuuriin. Sosiologiassa kulttuurin käsitteellä viitataan kaikkeen siihen, mikä on opittua ja mikä voidaan kielen välityksellä siirtää ihmiseltä toiselle ja sitä kautta siis myös sukupolvelta toiselle, esimerkiksi tapoja, uskomuksia, lakeja, tietoja ja taitoja. Kulttuuri nähdään myös erottelujen järjestelmänä, sillä sen avulla voimme luokitella ympäristöä, arvottaa itseämme ja muita sekä rakentaa identiteettiämme.

Lue lisää [fa icon="long-arrow-right"]
Jari Salo

Vaniljasta syvään vihreään

[fa icon="calendar"] 8.6.2011 21:59 Jari Salo

Kolme vuotta sitten Skanskassa haettiin strategisia linjauksia, joilla toisaalta selvittäisiin hengissä taantumasta ja toisaalta valmistauduttaisiin olemaan huippuiskussa, kun taantuma ennemmin tai myöhemmin väistyy.

Lue lisää [fa icon="long-arrow-right"]
Erika Heiskanen

Ai, mikä eettinen johtaminen?

[fa icon="calendar"] 26.5.2010 12:08 Erika Heiskanen

Eettinen johtaminen on lyhyesti sanottuna hyvää johtamista. Hyvä johtaja pitää huolta sekä ihmisistä että tuloksesta. Hyvä johtaja tekee siis työnsä hyvin!

Lue lisää [fa icon="long-arrow-right"]

Tilaa blogi

Kategoriat

Näytä kaikki