Skip to content
JH-hero-executive-coaching

Johdon Coaching

Tarjoaa johtajalle mahdollisuuden jakaa ja reflektoida omia ajatuksia vapaasti sekä tulla haastetuksi.

Organisaation johdossa on usein yksinäistä ja vastuu toiminnan tavoitteista painaa. Johtajalla ei tunnu olevan aikaa pysähtyä ajattelemaan juuri sitä, mikä olisi kaikkein tärkeintä.

Systeemin kompleksisuus ja yksityiskohtien lukumäärä edellyttävät syventynyttä, laadukasta ajattelua. Johdossa joutuu kantamaan asioita ja huoliakin, joita ei voi jakaa muiden kanssa. Omat haaveet ja kunnianhimoiset suunnitelmat eivät nekään aina mahdu yhteisesti jaettavien asioiden agendalle. Omia epävarmuuksia ei ole totuttu suuresti avaamaan. Kollegatkaan eivät aina uskalla haastaa ja tarjota vilpitöntä palautetta kehittämisen polttoaineeksi.

Johdon coaching on kehitysprosessi johtajille. Prosessin tavoitteet määritellään liiketoiminnan ja johtajan omien kehitystavoitteiden pohjalta. Coaching tarjoaa mahdollisuuden jakaa ja reflektoida omia ajatuksia vapaasti sekä tulla haastetuksi niiden asioiden suhteen, joita ei näe tai halua myöntää.

Johdon coaching-prosessi koetaan usein tarpeelliseksi, kun

  • liiketoiminnassa ja/tai strategiassa on merkittäviä muutoksia
  • johtaja saa uuden vastuualueen tai uuden position.
  • on halu ja tarve uudistua, saada uutta energiaa ja näkökulmia

Coaching-tapaamisissa poraudutaan sellaisiin ajattelumalleihin, uskomuksiin ja asenteisiin, jotka vaikuttavat vahvasti johtamiseen ja liiketoiminnan tuloksiin. Coaching-hetket koetaan arvokkaiksi pysähtymisen hetkiksi, jolloin voi jäsentää omaa ajatteluaan ja myös huomata erilaiset heikommatkin signaalit,

Johdon coaching-prosessit täydentävät myös erinomaisesti johtoryhmävalmennusta. Coaching antaa jokaiselle johtoryhmän jäsenelle mahdollisuuden keskittyä omaan johtamiseen sekä viemään yhteisesti sovittuja asioita paremmin käytäntöön kunkin omalla vastuualueella.

“Sain coachingista työkaluja johtamiseen. Ymmärsin myös, että coachingia kannattaa hyödyntää useamminkin uran aikana.”
Jouni Kekäle_140x140
Jouni KekäleOperatiivinen johtaja, Raitiotie-divisioona, NRC Group Finland
“Omassa roolissa on paljon muiden tukemista. Siksi on erityisen tärkeää, että on joskus mahdollisuus keskittyä myös itseen ja omaan kehittymiseen.”
Maija Laaksonen 140x140
Maija LaaksonenJohtaja, HR, OP

“Coaching auttoi minua oivaltamaan, miten parhaiten toimin erilaisten ihmisten kanssa erilaisissa johtamistilanteissa - myös etänä. Coachingin myötä minulle on vapautunut valtavasti energiaa tiimin johtamisen lisäksi myös toiminnan kehittämiseen."

 

Niina Kivinen_refe 140x140
Niina KivinenManager, Service Launch and Case Support, Lindström

PALAUTE ASIAKKAALTAMME

"Olen tehnyt vuosien ajan yhteistyötä Rean kanssa. Aikoinaan hän auttoi minua itseäni jäsentämään työelämää ja elämää yleensäkin coachinani ja sen jälkeen olen tehnyt useita yhteistyöprojekteja Rean kanssa työyhteisön ja johtoryhmätyön kehittämiseksi. Kaikissa näissä projekteissa olemme saaneet sitä, mitä olemme lähteneet hakemaan ja myös niitä asioita, joita emme itse ole osanneet kaivata. Rea voittaa ihmisten luottamuksen rauhallisella, rakentavalla, asioihin perehtyvällä ja syvällisellä läsnäolollaan ja saa tällä tavoin luotua ilmapiirin, jossa asioita päästään aidosti kehittämään."
Hanna Skurnik Finavia
Hanna SkurnikVice President, HR, Finavia Oyj
Haluatko keskustella tarkemmin?

Varaa aika kalenteristani.

Autan mielelläni!