Skip to content
CoC hero ethics 2000x1177

Eettiset periaatteet

Code of Conduct eli Eettiset periaatteet 

Organisaation kyky toimia ketterästi strategisten tavoitteittensa saavuttamiseksi on vahvasti riippuvainen organisaation kulttuurista. Code of conduct linjaa yhteisiä toimintatapoja ja määrittää, paljonko etenemistä hidastavaa sivuttaisliikettä arjessa sallitaan. Siksi eettisiin periaatteisiin kannattaa panostaa.

Code of conduct osana riskienhallintaa

Organisaation keinoja tavoitteiden saavuttamisessa rajaavat erilaiset lait ja säädökset, joita on noudatettava. Näiden rikkominen on luonnollisesti merkittävä riski niin sanktioiden kuin maineen menettämisen kannalta.

Ulkoisten rajoitteiden lisäksi organisaation on syytä linjata itse itselleen omat eettiset periaatteensa eli code of conduct. Periaatteiden tulee olla sellaiset, että ne mahdollistavat strategisten tavoitteiden toteutumisen huomioiden niin sisäiset kuin ulkoiset odotukset: ”Miksi ja missä asioissa toimintamme eettisyyttä on syytä varmistaa ja vahvistaa?”

Vähemmän sääntöjä

Tarkkoja sääntöjä on hyvä olla mahdollisimman vähän. Tärkeämpää on tunnistaa ne keskeiset periaatteet, joiden avulla organisaatio onnistuu sekä riskienhallinnassa että tavoitteidensa saavuttamisessa.

Vaikuttavuutta yhteistyöllä

Code of conductilla on aitoa vaikuttavuutta, kun sen sisältö on laadukas ja tarkoituksen mukainen. Yhteinen sitoutuminen periaatteisiin edellyttää, että henkilöstö osallistuu niiden määrittelyyn. Me ihmiset emme pidä siitä, että joku jossain määrittelee meille sääntöjä. Yhteinen määrittelyprosessi mahdollistaa myös sen, että sisällöt osuvat juuri niihin arjen tilanteisiin ja käänteisiin, joissa yhteisistä periaatteista on eniten hyötyä.

Lisäksi code of conductin ympärille on tärkeää rakentaa systemaattinen ja tavoitteellinen eettinen ohjelma, jonka avulla määrätietoisesti kehitetään organisaation kulttuuria. Verkkokurssimme toimii hyvänä tukena code of conductin juurrutuksen ensiaskeleissa. Esihenkilöiden ja johdon valmennus on myös usein tarpeen, jotta johtamistyössä periaatteita tulkitaan samalla tavalla ja jokaisella on kyvykkyys tukea ja ohjata periaatteiden mukaiseen toimintaan arjessa. Ja keinot turvata organisaation etu ja puuttua tilanteeseen  silloin, kun periaatteita vastaan rikotaan.

Eettiset periaatteet arkeen verkkokurssin avulla

Juuriharjan verkkokurssi on hyvä johdanto haluttuun, eettiseen toimintatapaan ja osaamiseen. Elämänmakuisten case-tehtävien kautta henkilöstö saa tuntumaa tyypillisiin arjen eettisiin haasteisiin ja hahmottaa erilaisia toimintavaihtoehtoja ja niiden seurauksia.

Sisältöjä voidaan valita kirjastostamme tai tapauksia ja tehtäviä voidaan luoda teille räätälöidysti.

Haluatko keskustella tarkemmin?

Varaa aika kalenteristani.