<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=684484911759065&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Juuriharja blogi

Sari Puurtinen

Tee sitä, mikä toimii

[fa icon="calendar"] 13.12.2017 14:49 Sari Puurtinen

Muutosta ei tapahdu, jos et tiedä seuraavaa askelta

Kuinka paljon siedät tyytymättömyyttä? Milloin olet valmis muutokseen? Mihin vedät rajasi? 

Tyytymättömyys ei poistu vanhoilla konsteilla. Ei rauhoittumalla, eikä vauhtia lisäämällä. Muutoksen tekeminen edellyttää aina vaivaa ja näkökulman vaihtamista.

Helpoiten pääset liikkeelle kun teet enemmän sitä mikä toimii jo.  Jos sekään ei toimi, kokeile jotakin uutta. 

Uuden tavan tulee tuntua selkeästi vanhaa paremmalta. Laimea parannus ei rohkaise vielä kunnon repäisyyn. Aikaisemmat onnistumiset ja selkeä suunta rohkaisevat  jatkamaan ja vievät eteenpäin. 

Keskity omalla vastuullasi olevien asioiden töiden tekemiseen ja hyviksi tunnistettuihin käytäntöihin. Kokeneempien kanssa työskentelemällä etenet helpommin uutta kohden. Harva onnistuu yksin. Vatvomisen sijasta rohkaistu yhteisen hiilen puhaltamiseen, aikaansaannoksiin ja itse kunkin vahvuuksiin. Asiakkaiden ja sidosryhmien odotukset ja tarpeet kertovat mihin sinun tulee keskittyä ja  mistä porukalla tulee aloittaa. 

Luottamuksen tunne toimii muutoksen katalyyttinä 

Tunteet kuuluvat työpaikalle.  Turvallisessa ryhmässä uskalletaan puhua myös turhautumisesta, epäonnistumisista, heikkouksista ja peloista. Ihmiset ylipäänsä haluavat puhua heitä koskevista keskeisistä asioista ja päätöksistä riippumatta siitä halusiko esimies sitä tai ei.

Tunteista ja puheista huolimatta jokaisen on uskallettavat tehdä myös ikäviä ja kivuliaita päätöksiä. Konfliktien sietäminen, hankalien asioiden puheeksi ottaminen ja ongelmien ratkaiseminen kuuluvat etenkin esimiehen arkeen. Ihmisiä ja ongelmia ei pidä oman tunteen vallassa kuitenkaan sekoittaa toisiinsa. Ongelmat ovat ongelmia. Ihmiset eivät ole ongelmia.

Aito osallistuminen sitouttaa  

Vaikeissa tilanteissa itse kukin tulee helposti puhuneeksi ohi suunsa. Viisaampaa olisi pysähtyä, kuunnella ja etsiä ryhmän yhteistä ymmärrystä kysymysten,  rakentavien ehdotusten ja ratkaisu-yritysten kautta. Kun jokainen saa ilmaistua oman mielipiteensä ja kokee tulleensa kuulluksi, ryhmän  uudenlaiseen tekemiseenkin voi sitoutua.

Ehkä sittenkin ohitimme karikon ja pääsemme ryhmänä asiassa eteenpäin.

 

 

Kaikki kantavat vastuuta

Hyvässä porukassa jokainen huolehtii omasta tekemisestään, puheestaan ja asenteestaan. Vastuuta ei jätetä toiselle, ei pomolle eikä päällikölle. Toiminnan ymmärrettävyys, selkeys ja läpinäkyvyys sekä johdon esimerkki kannustavat jokaista henkilökohtaiseen vastuunkantoon.

Työn tekemisen fokus on tuloksissa

Tavoitteet ohjaavat työn tekemistä. Kiireessä tavoitteet voivat unohtuvat.  Säädät palokunta-periaatteella jotain akuuttia, ehkä tuttua ja turvallista. Uusille, haastaville ja tavoitteen kannalta tärkeille tehtäville ei tunnu löytyvän sopivaa aikaa. Pahimmillaan mukavauusalueella pysyminen, omat intressit ja pullistelut voivat ohjata ihan muuhun kuin vastuulla olevien tehtävien hoitamiseen ja tulokselliseen työhön.

Työkokonaisuuden hallinta edellyttää jokaiselta itsensä, oman energian ja sisäisen kipinän johtamista, asiaan keskittymistä ja fokusointia. Päivän tavoitteen kirkastamista ja raakaa tekemistä. Itsensä ja muiden arvostamisesta, halua auttaa ja tehdä työnsä hyvin.

Parhaimmillaan työ syntyy tekemisen ilosta, yhdessä ajattelemisesta, luottamuksesta, rennosta otteesta, onnistumisen uskosta sekä hyvin nukutuista öistä. Tehdään enemmän sitä, mikä toimii. Kokeillaan uutta, kun vanhat keinot eivät riitä.

 

Yhteistyökyvykkyys ja sen johtaminen - lataa julkaisu klikkaamalla tästä

Olemme Juuriharjassa juuri luoneet uuden Yhteistyökyvykkyyden mallin. Yhteistyötaitoja kehittämällä on mahdollista parantaa yksilön ja tiimin luovuutta ja päätöksentekotaitoja sekä lisätä hyvinvointia ja tuottavuutta.

Pääset tutustumaan malliimme julkaisussamme Yhteistyökyvykkyys ja sen johtaminen.

 

 

 

Lue lisää [fa icon="long-arrow-right"]
Erika Heiskanen

Kun en tiedä, että en tiedä, johdan sokeasti

[fa icon="calendar"] 29.11.2017 12:31 Erika Heiskanen

Tietoisuus oman toiminnan motiiveista ja vaikutuksista on kivijalka johtamiselle. On vaikea johtaa toisia, jos ei itse tunnista oman toimintansa motiiveja tai toiminnan seurauksia työtovereiden tunnelmiin ja motivaatioon. Tai jos ei osaa johtaa omia tunteitaan syvällisesti, auttaa itseään tunteisiin, joilla johdetaan innostukseen, motivoituneisuuteen ja flow-tilaan.

Parhaat keinot syventää omaa osaamista tällä alueella ovat 

Lue lisää [fa icon="long-arrow-right"]
Erika Heiskanen

Olisiko nyt aika heittäytyä?

[fa icon="calendar"] 16.11.2017 10:29 Erika Heiskanen

Oletko sinä kokenut jo paljon johtajana ja käynyt läpi useampiakin valmennuksia? Millainen itsesi kehittämisen nälkä sinulla on tällä hetkellä, haluatko jo vähän hellittää vai onko edelleen niin, että et halua päästä itseäsi helpolla?

Lue lisää [fa icon="long-arrow-right"]
Rea Klingberg

Yhteistyötaidot ovat tulevaisuustaitoja

[fa icon="calendar"] 9.11.2017 12:06 Rea Klingberg

Loimme Juuriharjan kehityspäivässä muutama vuosi sitten sloganin, joka on päivä päivältä ajankohtaisempi: Super technology requires super humanity. Kun erilaiset digiratkaisut ja robotit korvaavat mm. loogista päättelyä, isoa tiedonsiirtoa vaativaa ja rutiininomaista työtä, ihmisten vastuulle jää mm. luovuus, intuition käyttö, motivointi, etiikka ja vuorovaikutus.

Nämä inhimillisyyden ytimessä olevat asiat vaativat toteutuakseen yhteistyötä.

Lue lisää [fa icon="long-arrow-right"]
Erika Heiskanen

Mitä tehdä, kun oma pomo rikkoo lakia

[fa icon="calendar"] 25.10.2017 9:07 Erika Heiskanen

Erilaisille ylimmän johdon väärinkäytöksille on monia syitä, joita on tärkeä tunnistaa etukäteen. Ensinnäkin, ylimmällä johdolla on eniten tilaisuuksia ja mahdollisuuksia tavoitella omaa henkilökohtaista etuaan vastoin organisaation etua. Vallalla on lisäksi korruptoiva vaikutus, mikä lisää ylimmän johdon väärinkäytösten riskiä. Valta korruptoi mm. siksi, että vahvassa valta-asemassa oleva voi tottua siihen, että muut ovat samaa mieltä ja alkaa itsekin uskoa, että omat ideat ovat aika lailla parhaita, mitä löytyy. 

Lue lisää [fa icon="long-arrow-right"]
Sari Puurtinen

Kunnan toiminnan eettisyys kiinnostaa ja puhututtaa kuntalaisia

[fa icon="calendar"] 11.10.2017 9:55 Sari Puurtinen

Eettiset kysymykset ovat tärkeitä ja merkityksellisiä kuntien johtamisessa. Lähes 90 prosenttia Kuntajohtajien etiikkabarometriin 2016- 2017 vastanneista kunnanjohtajista oli väitteestä melko tai samaa mieltä.

Lue lisää [fa icon="long-arrow-right"]
Sirkku Heinonen

Juuriharjan lukupiiri: Eettinen päätöksenteko – mistä tietää, mikä on ...

[fa icon="calendar"] 30.8.2017 15:29 Sirkku Heinonen

Meillä on Juuriharjan lukupiirissä meneillään kirja Business Ethics, Ethical Decision Making and Cases. Kirjassa on satoja sivuja teoriaa eettisestä liiketoiminnasta sekä parikymmentä visaista casea.

Lue lisää [fa icon="long-arrow-right"]
Sari Puurtinen

Olemme sitä mitä toistuvasti teemme. Erinomaisuus ei siis ole teko ...

[fa icon="calendar"] 24.8.2017 13:08 Sari Puurtinen

Pitkääkö syksyn myötä hypätä taas oravanpyörään? Iskikö sunnuntai-ahdistus arjen velvollisuuksien ja rutiinien myötä? Miten kesän vapautta voi lisätä arjen kiireeseen?

Lue lisää [fa icon="long-arrow-right"]
Erika Heiskanen

Arvopohjainen johtaminen – kovaa työtä

[fa icon="calendar"] 17.8.2017 8:10 Erika Heiskanen

Enronin konkurssi oli ja on yksi Yhdysvaltain yrityshistorian suurimmista. Enronilla oli kuusi erilaista erinomaisuuden ja laadun sertifikaattia, silti organisaatio oli sisältä mätä ja lopulta se romahti.

Willian C. Powers Jr. johti Enronin romahduksen tutkimusta ja oli todistajana Yhdysvaltain kongressin edessä helmikuussa 2002. Powers totesi todistuksessaan, että suurin syy koko organisaation mätänemiseen oli perustavaa laatua olevat ylimmän ja ylemmän keskijohdon virheet, heidän antamansa esimerkki ja tapa johtaa.

Lue lisää [fa icon="long-arrow-right"]
Rea Klingberg

Viisi tapaa valmistaa mielesi hyviin tuloksiin

[fa icon="calendar"] 11.8.2017 8:45 Rea Klingberg

Osallistun ensi viikolla kansainväliseen coaching-seminaariin. Meiliin pompsahti juuri ennakkoinfoa tapahtumasta. Infopaketissa oli myös ohjeita mielen valmistamiseen, jotta tilaisuudesta saa mahdollisimman paljon irti. Vinkkejä oli haettu ehkä Lontoon MM-kisojen innoittamana huippu-urheilijoiden keinoista: visualisointi, ankkurointi ja oikean mielentilan hakeminen.

Lue lisää [fa icon="long-arrow-right"]

Pysy ihmisenä. Tilaa Juuriharjan blogi.

Pysy ihmisenä.
Tilaa Juuriharjan blogi.