Skip to content
Tiimi-coaching Juuriharjasta
Rea Klingberg13.10.2022 10:461 min read

Riittääkö ryhmä vai tarvitaanko tiimi?

Hyvin suoriutuvassa (johto)tiimissä tulokset ovat merkittävästi suuremmat kuin mitä tiimin jäsenet pystyvät tuottamaan kukin erillään.

Vaikka tiimien merkitys tunnustetaankin, tunnistammeko eron ryhmän ja tiimin välillä sekä eron niiden kehittymisessä? Kun kuuntelin muutama viikko sitten hollantilaisen coach-kollegan, Sari J. van Poeljen, webinaaria aiheesta Transformative Team Coaching, jäin pohtimaan perustavaa laatua olevaa kysymystä siitä, mikä estää – tietoisesti tai tiedostamatta – ryhmää kehittymistä todelliseksi tiimiksi.

JH blogi tiimi linnut 1200x628

Sari J. van Poelje määrittää ryhmän ja tiimin merkittävimmäksi eroksi hyväksynnän keskinäisriippuvuudesta. Kriittinen kysymys siis on, mihin ryhmän jäsenet tarvitsevat toisiaan. Vai tarvitsevatko? Syntyykö riittäviä tuloksia ja onnistumisia siten, että kukin hoitaa vastuualueensa itsenäisesti ja erillisesti? Joskus syntyy ja silloin voidaan olla tyytyväisiä, että ”meillä on tässä hyvä ryhmä kasassa”. Tiimi ei siis aina välttämättä ole ryhmää parempi tekemisen muoto. Joissakin ympäristöissä ja tilanteissa ryhmä toimii erinomaisesti.

Onko tiimin perusta kunnossa?

Usein on kuitenkin toisin. Tiimejä tarvitaan uuden luomiseen ja mm. oppimisen tueksi sekä sytykkeeksi. Kysymys, mihin me tässä tiimissä tarvitsemme toisiamme, on moniulotteinen. Sen perustaa onkin hyvä tutkailla: Onko meillä ylipäänsä sellainen ilmapiiri, jossa on sallittua pyytää vertaistukea vai vallitseeko meillä vahva itsekseen pärjäämisen eetos? Millainen vaikutus itseluottamukseeni on sillä, että tarvitsen muita? Entä vaikutusvaltaani? Ja jos perusta on kunnossa, niin toimimmeko me tiimissä riittävän lähellä toisiamme, jotta voimme täyttää nämä yhteiset tarpeet ja odotukset? Onko toimintamme riittävän avointa ja läpinäkyvää, jotta erilaiset tarpeet ylipäänsä nousevat esiin ja niihin voidaan reagoida riittävän nopeasti? Entä kun meitä koetellaan, säilyykö koheesiomme vai alkaako se murenemaan? Miten sitkeä on tahtomme pysyä yhdessä ja toimia tiiminä?

 

Organisaation muodostaa tiimien tiimi

Useat nykypäivän organisaatiot ovat tiimien muodostamia systeemejä, tiimien tiimi. Tässä tiimisysteemissä on tärkeää tarkastella myös tiimien välisiä riippuvuussuhteita. Mitä muita tiimejä tarvitsemme onnistuaksemme yhdessä? Ja miltä maailma näyttää muista tiimeistä käsin tarkasteltuna?

Tiimisysteemin luominen ja ylläpitäminen vaatii paljon työtä ja sitoutumista. Se tarkoittaa elävää, aktiivista vuorovaikutusta, asioiden näkyväksi tekemistä ja halua vaikuttaa yhteiseen systeemiin. Tiimi-coaching voi toimia katalyyttinä kehittymiselle ja myös varmistaa, että asioita käydään läpi turvallisissa ja kestävissä raameissa, yhdessä eteenpäin mennen.

Tutustu coaching-oppaisiimme täällä.

- Rea Klingberg