Skip to content
Arvot-vaaka--peili-2000x967

Arvot toiminnan perustana

Ihmiset hakevat mielekkyyttä ja merkitystä työlleen. 

Haluamme olla mukana jossakin itseämme suuremmassa, tekemässä jotakin, jolla on väliä. Arvot ohjaavat toimintaa ja mahdollistavat sitoutumisen organisaatioon - tai työntävät luotaan.

Arvot ovat organisaatiokulttuurin perusta

Jaetut arvot ohjaavat johtamista ja arjen tekemistä joustavasti, mielekkäästi ja väljästi.  Yhteiset arvot helpottavat yhteistyötä ja lisäävät toiminnan ennustettavuutta. 

Arvot kertovat sen, mikä meillä on tärkeää ja mistä pidämme kiinni yhä uudenlaisissa tilanteissa.  Esimerkkinä yksi Juuriharjan arvoista on Erinomaisuuden nälkä. Se tarkoittaa sitä, että meille on tärkeää tehdä työmme aina hyvin ja pyrkiä jatkuvaan parantamiseen. Tämä pätee erilaisissa tilanteissa, työn tekemisen tapojen ja sisältöjen muuttuessa, asiakkaasta, tilanteesta ja projektista toiseen.

Parhaimmillaan arvot ovat organisaatiokulttuurin ydin, lämmin ydinvirta, joka jatkuvasti ikäänkuin imee itseään kohti, määrittää toimintatapoja, valintoja ja käytänteitä arkisissa tilanteissa.

Arvokeskustelu on dialogista ja kutsuu esiin eri näkökulmia

Arvojen määrittelyyn osallistuu koko henkilökunta ja tärkeissä murroskohdissa on hyvä ottaa mukaan muutkin tärkeimmät sidosryhmät. Näin saadaan määriteltyä yhteiset arvot.

Kun arvot on määritelty, jäsennetään hyvin arkisella tasolla, mikä on arvojen mukainen tapa toimia sekä keinot, joilla arvot ankkuroidaan jokaisen arkityöhön ja johtamisjärjestelmään ohjaamaan toimintaa. Arvot viedään osaksi arvopohjaisen käyttäytymisen linjauksia sekä kompetenssimäärityksiä. Osana prosessia varmistetaan, että käytännön tulkinnat arvoista ovat eettisiä, jotta ne kestävät kovissakin paineissa.

Vaikuttavuus onnistuneella juurrutuksella

Arvotyöskentelyn vaikuttavuus saavutetaan, kun sekä sisältö että juurrutus ovat onnistuneet. On karua sanoa tämä suoraan, mutta valitettavasti päälle liimatut, jonkun itsekseen määrittelemät arvot aiheuttavat usein henkilöstön keskuudessa kiusaantuneisuutta ja lisäävät kyynisyyttä. Samoin, jos arvot on tehty yhdessä ja sen jälkeen arvojen annetaan hautautua ja unohtua, voi kynnys innostua asiasta uudelleen olla aiempaa korkeammalla. Kannattaa siis suunnitella ja toteuttaa sekä määrittely- että juurrutusprosessi huolella.

arvot_kirja_lores
Arvot yksilön ja työyhteisön kehittäjänä
Opas-arvoprosessin-vaiheet
Tutustu arvoprosessin vaiheisiin
Haluatko keskustella tarkemmin?

Varaa aika kalenteristani.

Autan mielelläni!

Blogikirjoituksiamme

Tutustu juuriharjaajien ajatuksiin arvoista ja niiden merkityksestä organisaation toiminnan perustana.