lainaus_header_tausta.png

juuriharja_valk.svg

Arvot toiminnan perustana

img-triangle-white.png

Nyt on arvojen renessanssin aika

Ihmiset hakevat mielekkyyttä ja merkitystä työlleen.  Halutaan olla mukana jossain suuremmassa. Säätämisen, kiireen ja suorittamisen keskellä kaivataan lujaa ja luotettavaa perustaa tekemiselle. Jotakin, johon voi nojata.

 

Arvot ovat organisaation kulttuurin perusta

Parhaimmillaan ne ohjaavat johtamista ja arjen tekemistä joustavasti, mielekkäästi ja väljästi. Turhista ohjeistuksista päästään eroon. Yhteiset arvot helpottavat yhteistyötä ja lisäävät toiminnan ennustettavuutta.

 

Arvokeskustelu on dialogista ja se kutsuu esiin erilaisia näkökulmia

Keskusteluun osallistuu koko henkilökunta ja myös tärkeimmät sidosryhmät. Kun arvot on määritelty, jäsennetään arvojen mukainen tapa toimia sekä keinot, joilla arvot ankkuroidaan jokaisen arkityöhön ja johtamisjärjestelmään ohjaamaan toimintaa. Arvot viedään osaksi arvopohjaisen käyttäytymisen linjauksia sekä kompetenssimäärityksiä. Osana prosessia varmistetaan, että käytännön tulkinnat arvoista ovat eettisiä.

 

Vaikuttavuus onnistuneella juurrutuksella

Arvotyöskentelyllä saavutetaan haettua positiivista vaikuttavuutta vasta kun sekä sisältö että juurrutus ovat onnistuneet. Muussa tapauksessa työskentely on turhaa, jopa haitallista.

Onko sinulla kysyttävää?

OTA YHTEYTTÄ

Tutustu kirjaan Arvot yksilön ja työyhteisön kehittäjänä

TUTUSTU KIRJAAN