Skip to content
Organisaatiokulttuuri hero 2000px

Organisaation toimintakulttuuri

Kulttuurin mittaaminen ja kehittäminen

Minkälainen organisaatiokulttuuri teillä on?

Entä miten se tukee strategian toteuttamista? Organisaatiokulttuuri on kuin ilma, jota hengitetään, sitä on sisältä käsin mahdoton jäsentää objektiivisesti. Mitä arjessa tapahtuu ikäänkuin itsestään? Mitä historia on opettanut, että organisaatiossa kannattaa tehdä ja mikä "ei toimi meillä"?

Millaista johtamista suositaan ja mitä kaikkea sallitaan? Millaisia henkilöitä kannattaa rekrytoida, miten toimintaa voidaan kehittää onnistuneesti ja ennen kaikkea, miten organisaatiokulttuuria ja johtamista kannattaa kehittää, jotta se rakentaa myös huomisen mahdollisuuksia? Harvaa asiaa kannattaa kehittää summamutikassa.

 

Tietoon perustuvaa kehittämistä

Kulttuuri vaikuttaa suoraan siihen, miten organisaatio onnistuu tavoitteidensa saavuttamisessa, miten ja millaiset ihmiset ja osaajat viihtyvät talossa ja niin edelleen. Kehittämistä on tehtävä taiten, osuvasti ja pitkäjänteisesti.

Meillä on kaksi erilaista mittaria organisaatiokulttuurin mittaamiseen. Molemmat ovat tieteellisen tarkastelun kestäviä työkaluja, jotka tuovat aitoa lisäarvoa sekä kehittämisen painopisteiden että keinojen valintaan. Organisaatiokulttuurin strategisuutta mittaa parhaiten Hofsteden organisaatiokulttuurimittari ja eettisyyden mittaamiseen osuvin on Corporate Ethical Virtues -mittari. Kerromme mielellämme näistä tarkemmin.

Opas-code-of-conduct-osa-3
Eettinen organisaatiokulttuuri
arvot_kirja_lores
Arvot yksilön ja työyhteisön kehittäjänä
Haluatko keskustella tarkemmin?

Varaa aika kalenteristani.

Autan mielelläni!