Skip to content
esihenkilövalmennukset hero 2000px

Valmennukset esihenkilöille

Tukea ja työkaluja arjen johtamistilanteisiin.

Esihenkilövalmennuksemme ovat käytännönläheisiä kokonaisuuksia, jotka antavat tukea ja työkaluja arjen johtamistilanteisiin yrityksen arvojen ja periaatteiden mukaisesti.

Työpajojen lisäksi valmennuksissa voidaan hyödyntää muitakin elementtejä, kuten esim. käyttäytymistyyliarviointeja, päivittäistukea tarjoavaa mikro-oppimisohjelmaa ja ryhmä- tai yksilö-coachingia.

Monesti tärkeitä teemoja esihenkilövalmennuksessa ovat:

Johtamisen perusta

 • arvot johtamisen perustana
 • luottamuksen vahvistaminen
 • itsetuntemus
 • oikeudenmukaisuus ja integriteetti

Palaute- ja vuorovaikutustaidot

 • esihenkilön coaching-taidot
 • haastavien tilanteiden hyvä hoitaminen
 • rohkeus ja tunteiden tunnistaminen

Aikaansaaminen ja uudistuminen

 • tavoitteellinen johtaminen, tavoiteasetanta ja seuranta
 • arjen mielekkäät johtamiskäytännöt
 • ihmisten johtaminen muutoksessa

Hyvinvointi

 • hyvinvointi ja sen johtaminen
 • itsensä johtaminen ja priorisointi

Valmennuksissa on turvallinen ilmapiiri, tilaa keskustelulle ja kokemusten jakamiselle

Luomme kokemuksellamme ja osaamisellamme valmennuksiin sellaisen tilan, jossa on turvallista nostaa esiin vaikeitakin asioita ja hakea niihin yhdessä hyviä ratkaisuja. 

Käytämme aikaa harjoitteluun ja reflektointiin. Harjoittelujen opeista, yhteisestä keskustelusta ja ajattelusta nostetaan henkilökohtaisen kehittymisen ja kokeilun ideoita, joiden toteutumista seurataan valmennusprosessin aikana.

Meille on tärkeää, että valmennus ei ole ryppyotsaista puurtamista, vaan rentoa yhdessä oppimista. Vaihtelemme menetelmiä ja tekemisen tapoja, jotta energia pysyy hyvänä ja asiat etenevät mielekkäästi.

Valmennuksemme perustuvat seuraaviin perusajatuksiin, jotka ovat kokemuksemme mukaan merkittäviä tekijöitä valmennuksen vaikuttavuuden kannalta:

 • Valmennus perustuu organisaation arvoihin.
 • Käytännönläheisyys ja omakohtainen kokemuksellisuus vahvistavat merkityksellisyyttä ja sitoutuneisuutta.
 • Ajatusten ja tekemisen peilaaminen avaa mahdollisuuden nähdä, tunnistaa, oivaltaa ja oppia.
 • Luottamuksellinen ja rento ilmapiiri rikastavat vuorovaikutusta.
 • Vaikeat asiat nostetaan nekin esille ja ratkotaan.
 • Palaute ja itsereflektio ovat kriittisiä kehittymisen kannalta
rohkeasti ja vapaasti
Case Neste: Nesteen esimiehet löysivät oman tapansa johtaa yrityksen arvojen mukaisesti

Nesteen strategia - nopeammin, rohkeammin ja yhdessä, edellyttää, että myös johtaminen tukee sen toteutumista. Nesteen johtamismalli perustuu arvoille: Me välitämme, me olemme rohkeita, me teemme yhteistyötä. Sen ytimessä on selkeyden luominen ja ymmärrys siitä, mitä esimieheltä odotetaan. Koska Neste on arvojohdettu yritys, sen johtamismalli on sama kaikkialla. Johtamismallin juurruttamiseksi hyödynnetään jatkuvaa esimiesvalmennusta.

”Juuriharjan Rea veti meille workshopin palautetaitoihin ja puheeksiottamiseen liittyen, joka vahvisti meidän esihenkilöiden rohkeutta kohdata haastavia tilanteita ja antaa palautetta rakentavasti. Osallistujat kokivat koulutuksen selkeäksi, hyödylliseksi ja ajatuksia herättäväksi – käytännön harjoitukset olivat parasta antia! Yhteistyö sujui koko prosessin ajan erinomaisesti Rean kanssa, iso kiitos 😊”
Annika Äikäs 140x140
Annika ÄikäsPeople & Performance Partner, Academic Work
Haluatko keskustella tarkemmin?

Varaa aika kalenteristani.

Autan mielelläni!