Skip to content
20101015-196

Operaatio Juuriharja

Leadership lab 2.0

Operaatio Juuriharja on johtamisen kehittämisen ohjelma, jossa johdetaan oikeasti, eikä leikisti, kuten luokkahuonevalmennuksissa yleensä joudutaan tekemään. Operaatio Juuriharjassa jokainen osallistuja pääsee haastamaan itseään todellisissa johtamistilanteissa, yhdessä muiden valmennettavien kanssa - kuitenkin ilman liiketoiminnallisia riskejä.

Olennainen osa ohjelmaa on kahden viikon mittainen lähijakso, jolloin intensiivinen, pieni joukko sekä tekee että johtaa fyysistä työtä vieraassa toimintaympäristössä. Käytännön johtamistyön ja monipuolisen palautteen seurauksena tietoisuus omasta johtamisesta sekä johtamistilanteessa vaikuttavista tekijöistä syvenee merkittävästi. Valmennus on henkilökohtainen kasvuprosessi.

Valmennus sopii sinulle, jos haluat johtaa hyvin. 

Aristoteles aikoinaan totesi, että entiteetti (olento, olevainen) on eettinen, kun se vastaa tarkoitustaan. Operaatio Juuriharjassa haastetaan osallistujat vastaamaan johtamistarkoitustaan yhä paremmin eli johtamaan eettisesti. Tämä tarkoittaa tuottavuuden ja työhyvinvoinnin yhtäaikaista toteutumista ja kehittymistä, osaamisena mm.

  • kyky ja halu johtaa rohkeasti yhteistyössä, vastuullisesti ja rehellisesti, kuunnella ihmisiä ja heidän arkeaan ja haastaa heitä hyviin suorituksiin (vrt. toisena ääripäänä: sooloilee, valehtelee, ei kuuntele muita).
  • kyky ja halu itsereflektioon, itsensä haastamiseen ja omaan kehittymiseen. (vrt. toisena ääripäänä: ei tunnista omaa toimintatapaansa ja sen vaikutuksia, uskoo tietävänsä jo kaiken, ei halua kehittyä ja oppia uutta).

Valmennus toteutetaan intensiivisenä, pienen johtajaryhmän matkana Namibiaan, jossa johtamisen tutkiminen tapahtuu paikallisten kumppanien kanssa tehtävän työprojektin kautta.

Operaatio Juuriharja perustuu monipuoliseen ja -ulotteiseen palautteeseen. Lisäksi, kun toimitaan meille länsimaalaisille vieraassa ympäristössä ja kulttuurissa, varmaa on vain epävarmuus - jokaisena työpäivänä tapahtuu jotain odottamatonta. Yllätyksellisyys pakottaa päivän johtajat muuttamaan suunnitelmia ja ryhmän improvisoimaan ratkaisuja. Samalla oppii uskomattoman paljon itsestään, johtamisestaan ja ennakkoluuloistaan. 

Syväsukellus omaan itseen

Vaikuttavin ja syvällisin osa Operaatio Juuriharja -prosessissa on jokaisen osallistujan syväsukellus omaan itseen ja omaan johtamisen filosofiaansa. Operaatiossa muodostuu nopeasti tiivis, toisiaan arvostava ryhmä, jossa jokainen haluaa kehittyä ja tukea toisen kehittymistä. Päivittäiset palautesessiot ovat valmennuksen huikeinta antia, vakavanhauskoja yhteisöllisiä keskusteluja, joihin erään osallistujan sanoin ”jää koukkuun”.

Operaatio Juuriharjan loppuosa on pyhitetty itsereflektiolle: "Mitä kaikkea valmennuksen aikana tapahtui? Millaista palautetta sain? Mitä opin itsestäni ja johtamisestani? Miten tulen soveltamaan oivaltamaani omassa työssäni."

Namibian autiomaassa mieli virittyy syväluotaavalle itsereflektiolle: keskellä aavaa aavikkoa, valtavan Afrikan taivaan alla, auringon laskiessa horisonttiin surrealististen punaisten dyynien taa, mieli on vapaa tavalla, jota se ole missään muualla. 

Palautteita Operaatio Juuriharjaan osallistuneilta

Tein tuloksellisempaa bisnestä välittömästi valmennuksen jälkeen. Johtamisen lisäksi uudenlaisia mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja löytyi neuvottelutilanteisiin ja strategisiin ratkaisuihin.
Seppo Savolainen_140x140
Seppo Savolainentoimitusjohtaja, Constant Software Oy
Luottamuksellisessa ilmapiirissä annettu palaute on lisännyt omien toimintatapojeni tiedostamista ja kyseenalaistamista. Omat vahvuuteni ja kehittämiskohteeni selkiytyivät ja tulin tietoisemmaksi omien ratkaisujeni perusteista. Kehittyminen on jatkunut myös valmennuksen jälkeen.
Helmiina Wihuri_140x140
Helmiina Wihuripalvelujohtaja, Henki-Tapiola
Opin kouriintuntuvasti, että hankalassa tilanteessa on oltava rohkeutta löytää ja tehdä ratkaisuja sekä kyettävä toimimaan muuttuneessa tilanteessa. On myös osattava kuunnella muiden ajatuksia, näkemyksiä ja havaittava heidän tarpeensa.”
Mikko Väänänen_140x140
Mikko Väänänentiedottaja, Euroopan kemikaalivirasto
WEB - palvelut - onko kysyttävää 400x246
Onko sinulla kysyttävää?
Operaatio esite-1
Lataa lisätietoa 
“Operaatio Juuriharja vaikutti aikaisempien osallistujien kertomusten perusteella erilaiselta ja haastavalta, mikä juuri teki siitä mielestäni kiehtovan. Erittäin laajan kirjon johtamisvalmennusta kokeneena kaipasin jotain uutta. Tämä oli pitkän urani paras koulutus ja merkittävin henkilökohtainen kasvuprosessi, missä olen koskaan ollut.”
Esko PaalasmaaOperaation aikaan Kokoushotellien Rantapuisto ja Meripuisto tj.
Erika_heiskanen4030
OPERAATIO JUURIHARJA VAHVISTAA SISÄISTÄ HALLINTAKÄSITETTÄ
KIRJOITTANUT: ERIKA HEISKANEN

On kurja saada kriittistä palautetta asiasta, johon ei ole voinut vaikuttaa. Mistä se johtuu, että joskus esihenkilömme tai työtoverimme ovat sitä mieltä, että olisimme voineet hoitaa jonkin asian, vaikka se ei selvästikään ollut omissa käsissämme? Tai miksi kollegamme sanoutuvat irti vastuusta ja väittävät, että eivät voi asialle mitään, vaikka homma näyttää täysin hallittavalta? Ilmiötä selittää yksilöllinen hallintakäsite, uskomus siitä, missä määrin voimme itse vaikuttaa elämäämme.

Haluatko keskustella tarkemmin?

Ota yhteyttä - autamme mielellämme.