<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=684484911759065&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
20101015-196.jpg

img-triangle-white.png

Operaatio Juuriharja

Operaatio Juuriharja - leadership lab

Vuoden mittaisen coaching prosessin sekä kahden viikon lähijakson Namibiassa sisältävä Operaatio Juuriharja leadership lab on valmennus kunnianhimoisille ja rohkeille johtajille.

Johtajille, jotka haluavat ja uskaltavat tutkia rehellisesti oman johtamisensa eettisiä ulottuvuuksia, eli kykyään parantaa tuottavuutta ja työhyvinvointia samanaikaisesti, sekä rakentaa systemaattisesti oman organisaationsa eettistä kyvykkyyttä. 

Kyseessä on eräänlainen johtamisen laboratorio, jossa tutkitaan ja kehitetään omaa johtamista kokeilun, itsereflektion ja muiden antaman palautteen kautta - ilman liiketoiminnallisia riskejä.

Miten sinä johdat, synnytätkö tuottavuutta ja työhyvinvointia yhtäaikaisesti?

Matkan aikana oman johtamisesi arvopohja kirkastuu, kykysi tarttua eettisiin dilemmoihin kasvaa ja keinovalikoimasi johtaa yhä oikeudenmukaisemmin ja tuottavuutta edistäen vahvistuu. Johtamisotteestasi tulee yhä tietoisempi ja siten vaikuttavampi. Valmennuksen jälkeen sinulla on työkaluja vahvistaa organisaatiosi eettistä kyvykkyyttä:

  • kyky ja halu johtaa rohkeasti yhteistyössä, vastuullisesti ja rehellisesti, kuunnella ihmisiä ja heidän arkeaan
  • kyky ja halu itsereflektioon, itsen haastamiseen ja omaan kehittymiseen.

Valmennus toteutetaan intensiivisenä, pienen johtajaryhmän matkana Namibiaan, jossa johtamisen tutkiminen tapahtuu paikallisten kumppanien kanssa tehtävän työprojektin kautta.

Operaatio Juuriharja perustuu monipuoliseen ja -ulotteiseen palautteeseen ja yksi opettajista on yllätyksellisyys. Kun toimitaan meille länsimaalaisille vieraassa ympäristössä ja kulttuurissa, varmaa on vain epävarmuus - jokaisena työpäivänä tapahtuu jotain odottamatonta. Yllätyksellisyys pakottaa päivän johtajat muuttamaan suunnitelmia ja ryhmän improvisoimaan ratkaisuja. Samalla oppii uskomattoman paljon itsestään, johtamisestaan ja ennakkoluuloistaan. 

Vaikuttavin ja syvällisin osa Operaatio Juuriharja -prosessissa on jokaisen osallistujan syväsukellus omaan itseen ja omaan johtamisen filosofiaansa. Operaatiossa muodostuu nopeasti tiivis, toisiaan arvostava ryhmä, jossa jokainen haluaa kehittyä ja tukea toisen kehittymistä. Päivittäiset palautesessiot ovat valmennuksen huikeinta antia, vakavanhauskoja yhteisöllisiä keskusteluja, joihin erään osallistujan sanoin ”jää koukkuun”.

Operaatio Juuriharjan loppuosa on pyhitetty itsereflektiolle: "Mitä kaikkea työprojektin aikana tapahtui? Millaista palautetta sain? Mitä opin itsestäni ja johtamisestani? Miten tulen soveltamaan oivaltamaani omassa työssäni."

Namibin autiomaassa mieli virittyy syväluotaavalle itsereflektiolle: keskellä aavaa aavikkoa, valtavan Afrikan taivaan alla, auringon laskiessa horisonttiin surrealististen punaisten dyynien taa, mieli on vapaa tavalla, jota se ole missään muualla. 

 

Operaatio Juuriharja on johtamisvalmennus, jossa reflektoidaan Namibian aavikolla

Onko sinulla kysyttävää?

OTA YHTEYTTÄ

Operaatio Juuriharja Leadership lab

Lataa lisätietoa Operaatio Juuriharjasta

LATAA LISÄTIETOJA

LUE OPERAATIO JUURIHARJASTA BLOGISSAMME 

Erika Heiskanen on Operaatio Juuriharjan valmentaja ja kehittäjä

KIRJOITTANUT: ERIKA HEISKANEN

OPERAATIO JUURIHARJA VAHVISTAA SISÄISTÄ HALLINTAKÄSITETTÄ

03.05.2016

On kurja saada kriittistä palautetta asiasta, johon ei ole voinut vaikuttaa. Se tuntuu väärältä ja epäoikeudenmukaiselta. Mistä se johtuu, että joskus esihenkilömme tai muut työtoverimme ovat sitä mieltä, että olisimme voineet hoitaa jonkin asian, vaikka se ei selvästikään ollut omissa käsissämme? Tai miksi kollegamme sanoutuvat irti vastuusta ja väittävät, että eivät voi asialle mitään, vaikka vierestä katsoen homma näyttää täysin hallittavalta? Ilmiötä selittää yksilöllinen hallintakäsite, uskomus siitä, missä määrin voimme itse vaikuttaa elämäämme.

 

TUTUSTU OPERAATIO JUURIHARJAAN VUOSIEN VARRELLA:

LUE MATKABLOGEJA

 

New call-to-action

img-triangle-white-flipped.png
Gallery-img-01.jpg
lainaus_header_tausta.png

"Operaatio Juuriharja vaikutti aikaisempien osallistujien kertomusten perusteella erilaiselta ja haastavalta, mikä juuri teki siitä mielestäni kiehtovan. Erittäin laajan kirjon johtamisvalmennusta kokeneena kaipasin jotain uutta. Tämä oli pitkän urani paras koulutus ja merkittävin henkilökohtainen kasvuprosessi, missä olen koskaan ollut.”

Esko Paalasmaa, operaation aikaan toimitusjohtaja,
Kokoushotellit Meripuisto ja Rantapuisto

  • 20101009-110.jpg
  • 20101015-118.jpg
  • 20101015-142.jpg
  • 20101015-196.jpg
  • 20101015-219.jpg