Skip to content
tiimi- ja työyhteisö hero 2000px crop

TIIMI- JA TYÖYHTEISÖ-VALMENNUKSET

Tiimi- ja yhteistyövalmennukset

Hyvät yhteistyötaidot lisäävät tiimien ja työyhteisöiden tuottavuutta, luovuutta, ongelmanratkaisutaitoja ja hyvinvointia. 

Juuriharja auttaa tiimejä luomaan yhteistyötaitojen jatkuvalle kehittämiselle vahvan perustan. Tähän kuuluu mm. tiimien rakentaminen, yhteistyökyvykkyyden arviointi ja kehittäminen sekä yhteistyöhön liittyvien johtamis- ja fasilitointitaitojen valmentaminen.

Milloin tiimivalmennusta?

Tiimivalmennukselle on useita oikeita hetkiä. 

Uusi tiimi on saatava nopeasti lentoon ja vanhankin tiimin ote kaipaa joskus tuoreutusta. Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset, kasvuodotukset tai niukentuvat resurssit voivat haastaa etsimään aivan uusia toimintatapoja ja työotetta. Joskus kertyneet tahmat ja rutiinit voivat heikentää tuottavuutta ja latistaa tunnelmaa. Joskus taas kovan kasvuvauhdin keskellä ei ole edes ennätetty sopia yhteisistä toimintatavoista. Joskus on tarve viilata hyvää toimintaa vielä hitusen paremmaksi.

Mitä asioita tiimivalmennuksessa käsitellään?

Jokainen tiimi tarvitsee säännöllisesti keskustelua olemassaolonsa tarkoituksesta.  Muuttuvassa toimintaympäristössä tarvitaan jatkuvaa tiimin perustehtävän ja siihen liittyvien tulostavoitteiden, osaamisen ja vastuujaon, yhteistyösuuntien ja yhteistyön toimintatapojen arviointia ja uudistamista.

Myös tiimin pelisäännöt on aika ajoin otettava yhteisen arvioinnin ja kehittämisen kohteiksi. Näissä keskusteluissa tiimin jäsenen on myös tärkeä tunnistaa oma roolinsa ja tehtävänsä osana tiimin merkityksellistä perustehtävää.

Huipputiimeille ominainen psykologinen turvallisuus, auttamisen ja jakamisen kulttuuri sekä kannustava vuorovaikutus eivät synny itsestään.  Selkeiden rakenteiden, pelisääntöjen ja vastuiden lisäksi tarvitaan avointa, syvälle menevää ja arvostavaa dialogia, jossa myös vaikeat ja ristiriitaiset asiat osataan käsitellä niin, että niiden seurauksena yhteistyösuhteet lujittuvat.

Mitä tiimivalmennus saa aikaan? 

Tiimivalmennus auttaa tiimiä (esim. kehittämis-, asiakkuus- tai projektitiimiä) ja sen yksilöitä saamaan potentiaalinsa entistä paremmin käyttöön yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Valmennuksen kohteena ovat yksilöt, heidän välinen yhteistyönsä ja tiimin suoriutuminen ja toimintatavat.

Tiimivalmennus tekee näkyväksi tiimin sekä sitä ympäröivän systeemin tavoitteita tukevat elementit ja  esteet. Ymmärrys tiimin toimintatavoista, ihmisten eroista ja yhtäläisyyksistä, osaamisesta sekä voimavaroista kasvaa. Valmennus lisää arvostusta omaa ja tiimitoverin työtä kohtaan ja siten vahvistaa keskinäistä luottamusta ja avoimuutta. Psykologisesti turvallisessa ilmapiirissä mahdollistuu kokemuksista oppiminen ja avun pyytäminen ja jakaminen. Yhteenkuuluvuuden tunne luo motivaatiota ja sitoutumista - halua onnistua yhdessä!

Opas-eettinen-ja-energinen-työyhteisö
Eettinen ja energinen työyhteisö
yhteistyokyvykkyys
Yhteistyökyvykkyys ja sen johtaminen

Haluatko keskustella tarkemmin?

Ota yhteyttä - autan mielelläni!