Skip to content
Coaching hero 2000px

Coaching

Coaching vauhdittaa tavoitteisiin pääsemistä kestävällä tavalla.

Kuka laajentaa ja haastaa ajatteluasi?
Entä kuka tukee, kun on vaikeaa?


Työelämässä tulee vastaan tilanteita, joissa esihenkilö - tai muu avainhenkilö - hyötyy coachingista. Tilanteille on yhteistä se, että niihin liittyy usein epävarmuutta, eikä ole olemassa yhtä oikeaa tapaa edetä. Tällöin ulkopuolinen, neutraali coaching-ammattilainen tarjoaa vaikuttavaa ajattelukumppanuutta. Coaching tarjoaa tilan, jossa voi turvallisesti tutkailla asioita eri näkökulmista ja tulla haastetuksi myös omien uskomusten ja tottumusten suhteen.

Tyypillisesti tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi:

 • Roolinmuutokset, esim. asiantuntijasta projektipäälliköksi
 • Erilaiset haastavat tilanteet
 • Ajankäytön ja priorisoinnin kehittäminen
 • Kasvun ja vauhdin keskellä hyvinvoinnista ja fokuksesta huolehtiminen
 • Yhteistyön kehittäminen erilaisten sidosryhmien ja erilaisten ihmisten kanssa
 • Uusi strategia ja organisaatiomuutokset

Sen lisäksi että coaching vauhdittaa tavoitteisiin pääsemistä kestävällä tavalla, coachingin avulla syntyy myös muita eritasoisia hyötyjä:

 • strateginen ajattelu ja kokonaisuuden hahmottaminen kehittyy
 • kompleksissa ympäristössä toimiminen paranee
 • löytyy syvemmin pohdittuja ratkaisu- ja toimintavaihtoehtoja
 • oma fokus kirkastuu
 • uusia vahvuuksia löytyy ja vanhat kirkastuvat
 • rohkaistuu kokeilemaan uutta
 • ymmärrys oman toiminnan vaikutuksista ja vaikuttamisen keinoista paranee
 • reflektointi muuttuu säännölliseksi toimintatavaksi
 • ajattelutaidot kehittyvät
 • itseymmärrys syvenee
 • syntyy energiaa ja innostusta

Coaching on aina uniikki prosessi. Sitä voidaan toteuttaa sekä yksilö- että ryhmämuotoisena. Prosessi käynnistyy tavoitekeskustelulla ja päättyy tuloskeskusteluun. Usein vaikuttavuuden ja jatkokehittymisen tueksi järjestämme vielä seurantatapaamisen noin 3 kk prosessin päättymisen jälkeen.

pikaopas

Lataa opas: Ryhmä-coaching

Ryhmä-coachingilla lisää tuottavuutta ja hyvinvointia!

Haluatko keskustella tarkemmin?

Ota yhteyttä - autamme mielellämme.