Skip to content
Coaching hero 2000px

Coaching

Coaching vauhdittaa tavoitteisiin pääsemistä kestävällä tavalla.

Kuka auttaa sinua laajentamaan ajatteluasi?
Entä kuka tukee, kun on vaikeaa?


Työelämässä tulee vastaan tilanteita, joissa esihenkilö - tai muu avainhenkilö - hyötyy coachingista. Tilanteille on yhteistä se, että niihin liittyy usein epävarmuutta, eikä ole olemassa yhtä oikeaa tapaa edetä. Tällöin ulkopuolinen, neutraali coaching-ammattilainen tarjoaa vaikuttavaa ajattelukumppanuutta. Coaching tarjoaa tilan, jossa voi turvallisesti tutkailla asioita eri näkökulmista ja tulla haastetuksi myös omien uskomusten ja tottumusten suhteen.

Tyypillisesti tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi:

 • Roolinmuutokset, esim. asiantuntijasta projektipäälliköksi
 • Erilaiset haastavat tilanteet
 • Ajankäytön ja priorisoinnin kehittäminen
 • Kasvun ja vauhdin keskellä hyvinvoinnista ja fokuksesta huolehtiminen
 • Yhteistyön kehittäminen erilaisten sidosryhmien ja erilaisten ihmisten kanssa
 • Uusi strategia ja organisaatiomuutokset

Sen lisäksi että coaching vauhdittaa tavoitteisiin pääsemistä kestävällä tavalla, coachingin avulla syntyy myös muita eritasoisia hyötyjä:

 • strateginen ajattelu ja kokonaisuuden hahmottaminen kehittyy
 • kompleksissa ympäristössä toimiminen paranee
 • löytyy syvemmin pohdittuja ratkaisu- ja toimintavaihtoehtoja
 • oma fokus kirkastuu
 • uusia vahvuuksia löytyy ja vanhat kirkastuvat
 • rohkaistuu kokeilemaan uutta
 • ymmärrys oman toiminnan vaikutuksista ja vaikuttamisen keinoista paranee
 • reflektointi muuttuu säännölliseksi toimintatavaksi
 • ajattelutaidot kehittyvät
 • itseymmärrys syvenee
 • syntyy energiaa ja innostusta

Coaching on aina uniikki prosessi. Sitä voidaan toteuttaa sekä yksilö- että ryhmämuotoisena. Prosessi käynnistyy tavoitekeskustelulla ja päättyy tuloskeskusteluun. Usein vaikuttavuuden ja jatkokehittymisen tueksi järjestämme vielä seurantatapaamisen noin 3 kk prosessin päättymisen jälkeen.

pikaopas

Lataa opas: Ryhmä-coaching

Ryhmä-coachingilla lisää tuottavuutta ja hyvinvointia!

"Saimme Juuriharjan raikkaan ja välittömän lähestymistavan avulla mukavasti lisäpotkua tavoitteeseemme kirkastaa yhteistä tekemisen meininkiä ja lisätä eri toimipisteidemme välistä yhteistyötä. Henkilöstömme kiitti erityisesti Juuriharjan kanssa toteutetun valmennuksen konkretiaa ja toimivaa tapaa osallistaa väkeämme."
Palaute asiakkaaltamme
Haluatko keskustella tarkemmin?

Varaa aika kalenteristani.

Autan mielelläni!