Skip to content
Jory hero 2000px

Johtoryhmän kehittäminen

Se, millainen kyky johtoryhmällä on johtaa yhdessä, ratkaisee organisaation tulevaisuuden.

Johtoryhmän kyky johtaa yhdessä ratkaisee organisaation tulevaisuuden. Parhaimmillaan johtoryhmä mallintaa tuottavuutta, laatua, yhteistyötä, oppimista ja hyvää ihmisten johtamista koko muulle organisaatiolle.

Johtoryhmä toimii ja johtaa osana moninaista sidosryhmien systeemiä. Onnistumisen kannalta oleellista on säilyttää elävä ja vastavuoroinen suhde ympäröivään systeemiin, jotta johtoryhmän tarkoitus, tavoitteet ja tekeminen palvelevat parhaalla mahdollisella tavalla kokonaisuutta.

Johtoryhmä on myös tärkeä kotipesä jäsenilleen. On tärkeää, että ryhmä toimii energianlähteenä ja tukena haasteissa. Johtoryhmä tarjoaa myös peilin ja moottorin kunkin jäsenensä yksilölliselle kehittymiselle.

Aina näin ei ole, vaan johtoryhmälläkin voi olla tarkoitus ja fokus hukassa. Dynamiikka voi olla epätervettä, jolloin energisoitumisen sijaan johtoryhmätyöskentely koetaan kuormittavana.

Toimivakin johtoryhmä on uuden edessä, kun jäsenet, tai yksikin jäsen, vaihtuu – tai sen toimintaympäristössä tapahtuu merkittävä muutos.

Näissä tilanteissa ja taitteissa johtoryhmä hyötyy usein kehittämisprosessista, jonka avulla johtoryhmän työskentelyä kehitetään uudelle tasolle – niin energisen fiiliksen, ajattelun laadun, yhteistyötaitojen kuin tuottavuuden kannalta.

Kehittämisprosessin myötä saadaan mm. seuraavia hyötyjä:

 • luottamuksen vahvistuminen ja entistä avoimempi vuorovaikutus
 • keskinäisten odotusten ja roolien selkeyttäminen
 • toimintatapojen analysointi ja kehittäminen
 • erilaisten vahvuuksien, osaamisten ja näkemysten entistä laajempi hyödyntäminen
 • johtoryhmän toimivuuden, luottamuksen ja vaikuttavuuden jatkuva parantaminen

Johtoryhmän kehittämisprosessi

Kehittämistyö etenee kolmivaiheisesti:

1. ALKUKARTOITUS

Alkukartoituksessa tutkimme, mikä on johtoryhmän nykytila ja mihin kehittämistä on suunnattava, jotta siitä on eniten hyötyä.

Johtoryhmä valitsee aina itse kehittämistavoitteensa.

Juuriharja haastaa venymään ajattelussa ja jäntevöittää etenemistä kohti tavoitteita.

2. TYÖPAJAT

Kunkin johtoryhmän yksilölliset kehittämis-tavoitteet määrittävät prosessin laajuuden. Johtoryhmän sparraus työpajoissa tapahtuu vahvalla coaching-otteella.

Työskentelyn keskiössä on yhteinen, jäsentävä keskustelu ja reflektio, joka keskittyy johtoryhmän ja prosessin nostamiin kriittisiin teemoihin ja kysymyksiin.

3. JOHDON COACHING

Johtoryhmän kehittämisessä on tärkeää työskennellä sekä tiimi- että yksilötasolla.

Coaching tarjoaa tukea johtajana kehittymiseen ja tavoitteiden edistämiseen. Johdon coaching haastaa erityisesti itsen kanssa työskentelyyn ja laaja-alaiseen reflektioon ja tätä kautta yhä syvempään itseymmärrykseen.

Tärkeitä teemoja johtoryhmän kehittämisessä:

 • johtoryhmän tarkoitus ja tärkeimmät tehtävät suhteessa sidosryhmien odotuksiin
 • johtoryhmä tiiminä: vahvuudet ja riskit
 • minä johtajana ja johtoryhmän jäsenenä
 • laadukas yhteistyö ja hyvät käytännöt
 • yhteinen johtamisfilosofia
 • oppiminen ja reflektio
 • hyvinvointi

PALAUTE ASIAKKAALTAMME

“SAK:n johtoryhmässä on ollut runsaasti vaihtuvuutta viime aikoina. Tarvitsimme sparrausta ja ohjausta luodaksemme yhteistä johtamiskäsitystä ja johtamisen kulmakiviä sekä pohtiaksemme omaa henkilökohtaista johtamistyyliämme. Rean (Juuriharjan) johdolla saimme paljon aikaan ja työkaluja myös jatkaa kehitystyötä johtoryhmän kesken.”
Jarkko Eloranta SAK 150x150
Jarkko ElorantaPuheenjohtaja, SAK
Rea Klingberg 400x400
MUUTOSTILANTEIDEN ROHKAISEVA KIRITTÄJÄ

HAASTATTELUSSA REA KLINGBERG, HELSINGIN SANOMAT / JOHTAMISEN LIITE 08/2022

"Muutostilanteissa tukee valmennus, jossa luodaan hyvä dialogi johtoryhmän sisälle ja sidosryhmien välille."

Toimiva johtoryhmätyöskentely on Rean mukaan elävää, energistä ja tulevaisuuteen katsovaa. Jotta tähän päästään, ohjaa hän miettimään ensin, millainen on johtoryhmän keskinäinen keskusteluyhteys. Luottamuksen tason on oltava sellainen, että vaikeatkin asiat on helppo nostaa pöydälle. Luottamuksellinen ja turvallinen keskustelukulttuuri on organisaation nykyhetken ja tulevaisuuden tuottavuuden perusta.

Haluatko keskustella tarkemmin?

Ota yhteyttä - autan mielelläni!