Skip to content
allianssit hero 2000 px

Allianssivalmennukset

Rakennusalan yhteistoiminnalliset hankemuodot, kuten allianssit vaativat erinomaista yhteistyöosaamista. 

Hankemallista riippumatta rakennusalan hankkeissa kriittistä on ihmisten välisen yhteistyön onnistuminen. 

Kun yhteistyöstä saadaan toimivaa monimutkainen yhteistyö ja vaikeatkin asiat sujuvat, asiat hoituvat tehokkaasti ja vaikuttavasti Puhumattakaan siitä tekemisen energisyydestä, hyvinvoinnista ja innovatiivisuudesta, jonka hyvä yhteistyö mukanaan luo.

Hyvä sopimus luo puitteet hyvälle yhteistyölle, mutta ei vielä takaa onnistumista siinä. Hyvä yhteistyö alkaa aidosta yhteistyöstä ja avoimesta vuorovaikutuksesta neuvottelu- ja sopimisvaiheessa ja jatkuu yhä laajenevan joukon yhteistyön systemaattisena ja jatkuvana kehittämisenä.

Juuriharja on ollut mukana yhteistyön kehittämisen ja sen johtamisen asiantuntijana aivan suomalaisen allianssihistorian alusta saakka. Autamme asiakkaitamme yhteistyöosaamisen kehittämisessä kolmessa eri vaiheessa: 

  • Yhteistoiminnallisten valmiuksien ja kyvykkyyden vahvistaminen omassa organisaatiossa laajemmin, jolloin tarvittavaa osaamista löytyy nopeasti jo ennen projektiin ryhtymistä.
  • Yhteistoiminnallisten hankkeisiin mukaan pääseminen ja niissä onnistuminen edellyttävät vahvan yhteistyöosaamisen tason rakentamista jo hyvissä ajoin ennen hanketta. 
  • Valmiuksien luomisessa käymme läpi perusteet mm. seuraavista aiheista: yhteistoiminnalliset hankemuodot, kilpailuvaiheessa vaadittavat kyvykkyydet, työpajatyöskentely, tiimin systemaattinen rakentaminen, ihmisten moninaisuuden hyödyntäminen

Projektin tarjousvaiheessa ryhmän valmentaminen voittavaksi joukkueeksi


  • Hankkeen kilpailutusvaihe on tyypillisesti monivaiheinen ja vaativa kokonaisuus, jossa tarjoajatiimien yhteistyöosaamista arvioidaan keskeisenä osana valintaperusteiden kokonaisuutta. 
  • Kilpailutusvaiheessa valmentajamme auttavat tarjoajatiimiä kehittämään kilpailuvaiheessa arvioitavia osa-alueita. Valmennuksen teemoja ovat mm. voittavan tiimin rakentaminen, tehokas ja systemaattisen työpajatyöskentely, osallistavat ja visuaaliset menetelmät sekä jatkuva parantaminen

allianssi_post it 600 px

 

Projektin kehitys- ja toteutusvaiheessa hankkeen onnistumisen ja jatkuvan parantamisen varmistaminen


  • Hankkeen käynnistyttyä on edessä tyypillisesti monivuotinen yhteistyö, johon mahtuu matkan varrella monenlaisia tilanteita 
  • Yhteistoiminnallisissa hankkeissa on tyypillisesti tiettyjä vaiheita, joissa yhteistyön dynamiikka on erityisen tärkeää. Näitä ovat mm. siirtymät Kehitysvaiheen, toteutusvaiheen ja käyttöönotto- sekä ylläpitovaiheen välillä. Hankkeissa on myös monia kriittisiä päätöksentekopisteitä, joissa yhteistyön toimivuus on avain laadukkaaseen päätöksentekoon.

 

  • Hankkeissa olemme tyypillisesti projektijohdon tukena, niin projektipäälliköiden, johtoryhmän kuin projektiryhmän kautta. Myös systemaattinen toimintatapojen kehittäminen lähtien palaverikäytännöistä jatkuvan parantamisen menettelyihin on olennaista.  Kaiken kehittämisen tavoitteena tulee olla vahvan luottamuksen kulttuurin rakentuminen - joka on yhteistoiminnallisen hankkeen ydin. 
  •  Hankkeen arviointia ja kehittämistä voidaan systematisoida myös ns. Kehittävän allianssiauditoinnin menettelyillä. Allianssiaudit käynnistyy selvitysvaiheella, johon sisältyy räätälöity kysely- ja haastatteluvaihe sekä mahdollinen kohdennettu havainnointi. Näiden pohjalta suunnitellaan yhteisen kehittämistyöpajan tarkempi fokus.
Jari Salo 400x400
Blogikirjoitus: DESTIAN, SWECON JA WSP:N ALLIANSSITIIMI VOITTI KALASATAMAN RAITIOTIEHANKKEEN

KIRJOITTANUT JARI SALO

Allianssihankkeissa tiimin on lähdettävä osallistamalla hakemaan parasta toimintamallia. On tehtävä yhdessä. Yhteistyökyvykkyys määrittelee, miten tehokkaasti tiimi pystyy hyödyntämään kaikkien vahvuudet ja ylittämään siten osaamisensa rajat. Se vaatii asennetta, halua oppia, nöyryyttä − uskallusta olla epämukavuusalueella.

Tämän hankkeen voittanut allianssitiimi kävi yhdessä keskustelun teemasta Kalasatama, miksi voitimme? Lue Jarin blogikirjoituksesta, mitkä olivat voiton avaimet.

pikaopas

Opas: Yhteistyökyvykkyys ja sen johtaminen

Haluatko keskustella tarkemmin?

Ota yhteyttä - autan mielelläni!