Skip to content
Muutosmatkalle yhdessä
Tuula Virkkula14.6.2023 14:113 min read

Samassa veneessä, matkalla uuteen - kuinka johtaa epävarmuuden keskellä

Juuriharjan tämän kevään Mattolaituri-kutsuvierastilaisuuden teemana oli johtaminen epävarmuuden keskellä. Jälkimaininkina omiin ajatuksiini Mattolaiturilta jäi elämään kolme teemaa:

  1. ihmisten perusturvallisuuden vahvistaminen,
  2. selkeän suunnan näyttäminen, sekä
  3. monimutkaisten ja muuttuvien ympäristön vaatimusten konkretisointi työn arkea ohjaaviksi yksinkertaisiksi malleiksi.

Mattolaiturilla keskustelimme siitä, miten muuttuneet olosuhteet ja strategiat vaativat johdoltakin rohkeutta lähteä matkalle tuntemattomaan, jossa menneen maailman lainalaisuudet, säännöt ja toimintamallit eivät enää sellaisenaan toimi. Ihan ensimmäiseksi johtoryhmän kaikkien jäsenien on sitouduttava matkalle lähtöön, uuteen suuntaan ja toisiinsa.

JH blogi koskenlaskijat 1200x628

Muun henkilöstön mukaan houkuttelun yhteydessä Mattolaiturilla keskusteltiin siitä, että vielä ei voida unohtaa, että ihmisten perusturvallisuus on pandemian, sodan ja taloudellisen epävarmuuden vuoksi järkkynyt. Siksi muutoksessa on jaksettava tukea myös ihmisten perusturvallisuuden tunnetta. Oman uskon ja esimerkin näyttämisen lisäksi tarvitaan kykyä kohdata ihmisten pelkoja. Kohtaamisessa pelkoja vähentää tehokkaimmin kuuntelu ja empatian osoittaminen. Mattolaiturilla keskustelimme myös siitä, että lopulta on myös hyväksyttävä se, että osa ihmisistä jää isoissa muutoksissa rannalle. Kaikkia ei voi, eikä tarvitse saada mukaan matkaan. Enemmistö riittää muutoksen toteuttamiseen.

Suunnan näyttämisen yhteydessä Mattolaiturilla keskusteltiin jokaisen roolin merkityksen ja mielekkään työn osoittamisen tärkeydestä. Ihminen tarvitsee tietoa ja ymmärrystä, mutta myös mahdollisuuden toimintaan ja tekoihin, joilla asioita voi käytännössä edistää. Tästä hyvänä esimerkkinä nostettiin muutoksen vieminen konkreettisen toiminnan tasolle esimerkiksi vastuullisuusstrategioissa. Kun entinen hyvä ei enää olekaan hyvää, ei voi jättää yksin työntekijöiden harteille monimutkaisten ja ristiriitaistenkin odotusten yhteensovittamista ja priorisointia. Uutta pitää kuitenkin rakentaa vanhaa kunnioittaen. Kenellekään ei pitäisi synnyttää tunnetta, että oma aiempi toiminta olisi ollut jotenkin väärää tai typerää.

Suunnan näyttämiseen liittyen päivitin ajatuksissani vanhaa kunnon tavoiteasetannan SMART-mallia ja siitä joskus kauan sitten kehittämäni SMARTIES-versiota. Muutosmatkalle epävarmaan ja turbulenttiin tulevaisuuteen rohkaiseva tavoite on:

S M A R T I E S

S   Strateginen (strategic) eli osoittaa, miten onnistumme tulevaisuudessa kehittymään maailman muutosten sekä asiakkaittemme tarpeiden mukana.

M  Merkityksellinen (meaningful) tekee muutoksesta tavoittelemisen arvoisen. Tunnen olevani mukana edistämässä jotain tärkeää, isompaa tehtävää, josta seuraa jotain hyvää ihmisille ja maapallolle.

A  Yhdessä sovittu ja keskusteltu (agreed). Kun lähdetään yhdessä vaativalle matkalle, jossa ihmisiltä edellytetään sitoutumista itsensä haastamiseen ja uusien asioiden opetteluun, ei pelkkä lähtökäsky riitä. Ihmisten on ymmärrettävä ja sisäistettävä se, mitä muutos heiltä edellyttää ja miksi.

R  Realistinen (realistic). Epävarmassa maailmassa ja sumeassa näkymässä realistisuus perustuu siihen, että uskon, että isompi päämäärää ja ainakin seuraava etappi on mahdollista saavuttaa juuri tällä porukalla ja johdolla, joka meillä nyt on. Luottamusta tarvitaan niin itse strategiaan kuin omaan selviytymiseen ja muihin matkakumppaneihin. Luottamuksen rakentaminen onkin usein mainittu johdon kaikkein tärkeimmäksi tehtäväksi. Realismia osoittaa se, että tunnistamme sekä vahvuutemme että uskottavat keinot, joilla osaamispuutteet hoidetaan kuntoon henkilöstöä kehittämällä ja täydentämällä.

T  Aikaan sidottu (time-based). Asioilla on ihmeellinen tapa toteutua niille annetussa ajassa. Itsestään selvää on, että tavoitteet kannattaa aikatauluttaa ja strategiat projektoida. Epävarmassa maailmassa ketterä aikataulutus voi olla paikallaan.

I  Olennaiseen kiteytetty (important few). Monimutkaisen maailman strategian pitää olla niin kirkas, että sen voi muotoilla yksinkertaisiksi, selkeiksi päämääriksi ja tarinoiksi, jotka ohjaavat toimintaa käytännön työssä ja valinnoissa.

E  Energisoiva (energizing). Houkuttelevassa tulevaisuudessa on yhteisölle tarjota muutakin kuin ”verta, hikeä ja kyyneleitä”. Pidemmän päälle pelkkä selviytyminen ei riitä motivoimaan, vaikka matkan alussa tästäkin on usein kyse. Eri ihmisille eri asiat ovat energisoivia ja motivoivia. Matkan edetessä jokaiselle pitää löytää omiin vahvuuksiin ja motiiveihin perustuva tärkeä rooli ja tavoitteet osana kokonaisuutta.

S  Spesifi (specific). Elefantti syödään pala kerrallaan. Matkalle ennakoimattomaan kannattaa suunnitella reitti, joka täsmentyy vaihe vaiheelta aina niin pitkälle kuin olosuhteet sen sallivat. Näiden konkreettisten välietappien saavuttamista on mahdollista arvioida, mitata ja juhlia yhdessä.


Jos olet kiinnostunut eettisen johtajuuden kehittämisestä, voit ladata alta avuksesi oppaamme "Miksi ja miten kehittää omaa eettistä johtajuuttaan?"

Eettisen johtamisen pikaopas osa 2

Tai haluatko keskustella tarkemmin valmennustarpeistanne? Otathan yhteyttä, autamme mielellämme!

OTA YHTEYTTÄ


Me Juuriharjassa osaamme ihmiset ja teemme kaikkemme, jotta asiakkaamme onnistuvat liiketoiminnassaan ihmistensä kanssa. Kaikissa olosuhteissa.

- Tuula Virkkula