Skip to content
30073656082_396d78c49a_o-004122-edited
Otso Jukarainen11.4.2013 14:061 min read

Vastuullisuus ja rekrytointi

Kreikka on valokeilassa. On esitetty näkemyksiä, joiden mukaan Kreikka olisi aikanaan keplotellut itsensä euroon kyseenalaisin keinoin ja sittemmin Kreikan talouden vastuuttomasta hoitamisesta aiheutuneet seuraukset ovat tunnetut. Nyt jopa Suomea repii kahtaalle ajatus siitä, tuleeko yhden osallisen vastuuttomuuden seurauksista kantaa yhteistä vastuuta, vai antaa romahduksen tapahtua ja jokaisen huolehtia sen seurauksista tahollaan.

Ajatus on mielenkiintoinen myös minkä tahansa organisaation näkökulmasta, jos ajatellaan johtamista, yhteistä tavoitetta, vastuullisuutta ja yksilön roolia kokonaisuudessa.

 

Johtajan tärkeimpiä voimavaroja on aika

Mitä enemmän aikaa on käytettävissä, sitä paremmat mahdollisuudet on onnistua johtamisessa. Ajankäytön tehoja edesauttaa tai haittaa myös työympäristön kulttuurin eettisyys.

Kantavatko kaikki vastuuta kokonaisuudesta? Onko mukana ”vapaamatkustajia”, jotka odottavat muiden hoitavan hommat, mutta eivät ole valmiita vastaavasti itse panostamaan? Pyritäänkö asiat tekemään kerralla oikein vai tehdäänkö ”purkkaratkaisuja” joita joudutaan jälkikäteen selittelemään ja korjailemaan. Tai onko joukossa joku, joka vaatii paljon johtamisen resursseja ja jopa myrkyttää kulttuurin eettisyyttä?

Syitä näiden johtamista ja tuottavuutta haastavien yksilöiden toiminnalle on monenlaisia, joista osa olisi varmasti hoidettavissa hyvällä johtamisella. On silti hyvä miettiä, miten hankalia tilanteita voitaisiin jo ennalta ehkäistä ja edesauttaa sitä kautta organisaation eettisyydestä seuraavaa tuottavuutta.

 

Rekrytoinnilla on valtava merkitys johtamisen tuottavuuteen

Jokaiselle henkilövalintoja tehneelle johtajalle lienee tuttua rekrytoinnin haastavuus. Kuitenkin sillä, kenet valitsemme, tulee olemaan valtava merkitys johtamisen tuottavuuden kannalta. Virherekrytoinnista seuraava ajankäytön hukka estää pahimmillaan jopa koko ryhmän tavoitteiden saavuttamisen. Juuri siksi jo rekrytointivaiheessa myös yksilön eettisyyden, vastuullisuuden arvioiminen olisi tarpeellista.

Johtamisen, kulttuurin ja rakenteiden avulla yksilön löyhän moraalin esiintyminen tekoina voidaan minimoida, mutta korkean, tuottavuutta edesauttavan moraalin saavuttaminen on hyvin haastavaa ja paljon aikaa vaativaa lähteä kehittämään korkeatasoiseksi, jos lähtötilanne on heikko.

 

Vastuullinen työntekijä on johtajan unelma

Hän on luotettava. Hän hoitaa sovitut asiat, ylittää tarvittaessa oman työnkuvansa rajat tukeakseen yhteistä onnistumista. Hän ei hukkaa resursseja, ei aikaa, luonnonvaroja, yrityksen rahoja kuin johtajan tai työtovereidensa hermojakaan.

Hänen tekemisiään ei tarvitse valvoa. Miksi näin tärkeä tekijä siis jätetään rekrytoinneissa usein lähes huomiotta? Ehkä, koska se on haastavaa selvittää tai sitä ei osata. Vai eikö vain tultu ajatelleeksi?

Mikäli väitteet Kreikan euroon rekrytoimisessa tapahtuneista väärinkäytöksistä pitävät paikkansa, on ainakin Euroopan rahaliiton rekrytointijärjestelmässä kehittämisen varaa vastuullisuuden varmistamiseksi.

 

Miten tehdä vaikeita päätöksiä?

Kasva taitavammaksi päätöksentekijäksi näiden ohjeiden avulla. Lataa Juuriharjan ilmainen opas päätöksenteon kehittämiseen: Miksi ja miten tehdä eettisiä päätöksiä?

New Call-to-action

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT