juuriharja_sin.svg

Juuriharjan tarina

Juuriharja on karkea harja. Sillä hangataan putipuhtaaksi lauteet ja matot. Kuvainnollisesti se harjaa esille organisaation ytimessä olevat arvot tai mieltä rajoittavat uskomukset. Se auttaa näkemään syvälle pinnan alle.

Juuriharja Consulting Group syntyi halusta auttaa asiakkaita saavuttamaan liiketaloudellista menestystä eettisesti kestävällä tavalla. Juuriharja on eettisen johtamisen ja yhteistyökyvykkyyden kehittämiseen keskittynyt valmennusyritys. Yrityksen perustajat ovat kehittäneet asiakasyritysten eettisyyttä jo lähes kaksikymmentä vuotta.

Juuriharjan asiakkaat hakevat samanaikaisesti korkeaa tuottavuutta ja hyvinvointia, jotka pohjautuvat eettisesti kestäviin ratkaisuihin.

Juuriharja työskentelee arvojensa mukaisesti: näkemisen herkkyys, auttamisen halu, tekemisen riemu ja erinomaisuuden nälkä - haastaen ja kannustaen asiakkaitaan eteenpäin.

 

Tuellamme saavutat tavoitteesi luotettavasti niin, että samalla huomioidaan epävarmuustekijät sekä riskit ja toimitaan linjakkaasti.
Organisaatiosi jäsenet heräävät ottamaan henkilökohtaisesti vastuuta onnistumisesta sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä ja jokaista haastetaan ottamaan huomioon päätöstensä seuraukset eri näkökulmista.

 

Juuriharjaajia ajaa eteenpäin pyrkimys rakentaa eettisyydestä asiakkaidensa kestävä menestystekijä.

img-triangle-white-flipped.png
Gallery-img-01.jpg
etusivu_tausta.png

7 syyta valita Juuriharja

syytä valita Juuriharja

suunnikas_01_valk.png

EETTINEN JOHTAMINEN VAHVISTAA TYÖHYVINVOINTIA  JA TUOTTAVUUTTA

Eettinen johtaminen lisää henkilöstön hyvinvointia ja asiakkaiden tyytyväisyyttä. Sen kulmakivet ovat oikeudenmukaisuus, kuulluksi tuleminen, sekä rehellinen ja kannustava palaute.

Ihmisten johtaminen on ratkaisevaa, sillä kaikki liiketoiminta, tiimityö ja johtaminen tapahtuu ihmisten välillä. Ihmistaidoilla tarkoitamme kykyä tunnistaa ja johtaa sekä omia että toisten tunteita.

Innostunut ihminen nauttii työstään, uudistaa sitä, kehittyy itse ja haastaa muitakin mukaan. Hänen työnsä on tuloksellista. Arkeensa hukkunut, väsynyt, ja vääryyttä kokeva ei tee minimiä enempää, koska ei jaksa, pysty tai halua. Eettinen johtaminen vahvistaa organisaation psykologista pääomaa ja vie organisaatiota kohti yhteistä kukoistusta.

KASVA EETTISENÄ JOHTAJANA

suunnikas_02_valk.png

YHTEISTYÖTAIDOT PARANTAVAT SEKÄ TUOTTAVUUTTA ETTÄ HYVINVOINTIA

Yhteistyön perusedellytys on ihmisten halu ajatella ja toimia yhdessä. Tarvitaan uskoa, että yhteistyöllä saavutetaan enemmän kuin yksin yrittämällä tai vastakkainasettelulla. Yhteistyön perusta on ryhmän yhteinen tavoite.

Yhteistyöllä voidaan saavuttaa tuottavuutta, innovaatioita ja ratkaisuja monimutkaisiin ongelmiin. Hyvä yhteistyö lisää hyvinvointia ja sitoutumista tavoitteisiin ja tekemiseen.

Erinomaiset tulokset vaativat kuitenkin yhteistyötaitojen kehittämistä. Olemme luoneet yhteiskyvykkyyden mallin, joka auttaa organisaatioita yhteistyötaitojen systemaattisessa kehittämisessä sekä yhteistyön fasilitoimisessa ja johtamisessa.

YHTEISTYÖKYVYKKYYDEN MALLI

 

suunnikas_03_valk.png

JUURIHARJAAJIEN TAPA TOIMIA

Rakennamme rennon, avoimen ilmapiirin ja osaamme pitää sitä yllä. Teemme töitä vaikeidenkin asioiden parissa perustaen työskentelymenetelmämme tutkittuun tietoon.

Voisimme olla haudan vakavia ja kuiviakin. Tiedämme kuitenkin, että ihminen kehittyy ja kasvaa parhaiten, kun tunnelma on salliva ja huumorillakin heleytetty. Käymme rentoudella käsiksi kaikkeen, mikä edistää sovittujen tavoitteiden saavuttamista. Tunteet ratkaisevat ja energia tarttuu.

TUTUSTU JUURIHARJAAJIIN

suunnikas_04_valk.png

PIKAOPPAAT HETI APUNASI

New call-to-action

Lean Leadership – tuottavaa johtamista

Opas johtamisen kehittämiseen

LATAA OPAS

TÄÄLTÄ LÖYDÄT KAIKKI OPPAAMME

suunnikas_05_valk.png

TYYTYVÄISET ASIAKKAAT: SITOUTUNUTTA JA KUNNIANHIMOISTA YHTEISTYÖTÄ

Erityisen tärkeää asiakkaillemme on se, että kaikessa toiminnassamme yhdistyy vankka teoreettinen pohja ja vahva käytännöllisyys. Haastamme asiakkaitamme rohkeasti ja inhimillisesti. Autamme vahvuuksien vahvistamisessa ja tartumme myös ongelmien ytimiin. Valmennamme asiakkaitamme saavuttamaan uuden tason toiminnassaan ja kannamme vastuumme työn tuloksista. Teemme yhteistyötä eri kokoisten  organisaatioiden kanssa sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.

LUE LISÄÄ ASIAKKAISTAMME

“Juuriharjan kokemus ja asiantuntemus varmistivat erinomaisen lopputuloksen, johon niin henkilöstö kuin johto on sitoutunut. Erityisesti arvostan Juuriharjan kykyä aikaan saada keskustelua ja rohkeasti kyseenalaistaa piintyneitä näkemyksiä, kuitenkin arvostavalla tavalla.”

Tiina Tuurnala, ylijohtaja
Liikennevirasto

img-triangle-white-flipped.png
img-triangle-white.png

suunnikas_06_sin.png

 

AJASSA KIINNI: JUURIHARJAN BLOGI 

Operaatio Juuriharja on eettisen johtamisen valmennus, jossa työnnetään kädet saveen

suunnikas_07_valk.png

OPERAATIO JUURIHARJA

Operaatio Juuriharja on hämmästyttävä valmennus, joka on tarkoitettu kunnianhimoisille johtajille. Johtajille, jotka haluavat ja uskaltavat tutkia rehellisesti oman johtamisensa eettisiä ulottuvuuksia ja rakentaa systemaattisesti oman organisaationsa eettistä kyvykkyyttä.

LUE LISÄÄ OPERAATIO JUURIHARJASTA

TOIMISTO

Juuriharja Consulting Group Oy
Runeberginkatu 61
00260 Helsinki
Finland

info @ juuriharja.fi
Sijaintimme löydät täältä.

Toimistomme sijaitsee hyvien julkisten yhteyksien varrella (ks. www.reittiopas.fi) ja pysäköintipaikan löytää vaivatta lähialueelta.

Sisäänkäynti suoraan katutasosta.

TILAA UUTISKIRJE

 

facebook-letter-logo.svg   linkedin-logo.svg   twitter-logo.svg

Juuriharja Consulting Group sijaitsee Runeberginkadulla Töölössä