Skip to content
kukoistava johtoryhmä
Erika Heiskanen10.6.2024 8:002 min read

Kukoistava johtoryhmä

Nopeatempoisessa ja erittäin kilpaillussa liiketoimintaympäristössä johtoryhmällä on keskeinen rooli organisaatiossa. Mikä on johtoryhmän kyky johtaa samaan suuntaan? Onko suunta kirkas ja innostava? Miten osataan keskustella ja jumpata ideoista yhä parempia yhdessä? Miten jokainen johtoryhmän jäsen tukee toistaan onnistumaan ja löytämään tien eteenpäin vaikeissakin tilanteissa?

JH blogi jory 1200x628

Pelkän selviytymisen ja toisaalta kukoistuksen välinen ero näkyy tuloksessa. Ja tunnelmassa. Kukoistus – sekä johtoryhmän että yksittäisen johtajan tasolla – ylittää perinteiset menestyksen mittarit. Kukoistus mahdollistaa kokonaisvaltaisen kasvun, joustavuuden ja jatkuvan korkean suorituskyvyn rakentaen näin kestävää menestystä.

Miten kukoistus näkyy käytännössä?

Tuottavuus ja tuloksellisuus

Kukoistavat johtoryhmät tekevät parempilaatuisia päätöksiä, koska ryhmän jäsenet pystyvät sparrailemaan toisiaan ja tuomaan keskusteluun vaikeitakin asioita ja epävarmuuksia. Tehdyt päätökset perustuvat siten laajempaan ja totuudellisempaan tietoon, jossa myös inhimilliset näkökulmat ovat mukana.

Johtoryhmä toimii yksituumaisemmin tehtyjen päätösten mukaisesti ja yhdessä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Kukoistavalla johtoryhmällä on kyvykkyyttä katsoa asioita strategisesti. Psykologinen turvallisuus vahvistaa ratkaisuhakuisuutta ja sopeutumiskykyä tilanteiden vaihtuessa.

Jaettu johtamisfilosofia heijastuu organisaatioon, kehittää yhtenäisempää toimintakulttuuria ja vie organisaatiota haluttuun suuntaan.

 

Innovointi ja ketteryys:

Kukoistavan johtoryhmän kyvykkyys ja halu viestiä avoimesti ja rakentavasti kaikissa tilanteissa edistää innovointia, minkä ansiosta tiimit pystyvät sopeutumaan nopeasti markkinoiden muutoksiin ja tarttumaan uusiin mahdollisuuksiin.

Asennoituminen jatkuvaan oppimiseen myös henkilökohtaisella tasolla antaa vahvistaa johtoryhmän jäsenten mahdollisuuksia selviytyä haasteista ja johtaa tiimejä luottavaisesti muutosten läpi.

Työntekijöiden sitoutuminen ja sitouttaminen:

Luottamuksen, vastuunoton ja keskinäisen tuen ilmapiiri luo ympäristön, jossa sitoutuminen on vahvaa ja ponnistelu yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi on hyvin motivoitua. Osaamista kehitetään, eikä haasteita peitellä. Tämänkaltainen työympäristö sitouttaa huippuosaajia.

Empaattinen ja samalla vaativa johtamisote huolehtii, että töissä on turvallista olla, mieltä askarruttavista asioista on turvallista keskustella, ja haasteisiin haetaan yhdessä ratkaisuja.

 

Eettinen johtaminen ja rehellisyys

Eettinen johtamisote ja toimintakulttuuri heijastuvat sekä työntekijöiden että asiakkaiden tyytyväisyyteen ja sitoutumiseen organisaatioon. Energiaa vapautuu asioiden peittelystä ja pähkäilystä eli eettinen kuormitus vähenee ja johdon, esihenkilöiden sekä työntekijöiden henkinen kuormitus laskee.

Eettinen ja rehellinen maine saa sekä työntekijät että asiakkaat suosittelemaan organisaatiota muillekin.

 

Kestävä kasvu ja pitkän aikavälin menestys

Kukoistava johtoryhmä ei ole vain tehokas lyhyellä tähtäimellä vaan rakentaa kestäviä käytäntöjä, jotka lisäävät työn virtaavuutta, vapauttavat käytetyn ajan lisäksi henkistä energiaa ja varmistavat organisaation pitkän aikavälin menestyksen.

Kukoistava johtoryhmä uudistuu jatkuvasti ja on sitoutunut itsensä kehittämiseen ja ammatilliseen kasvuun. Toimintatapa ja asenne edistävät myös jokaisen johtoryhmän jäsenen pitkän aikavälin uramenestystä.

 

Tie kukoistukseen

Olisi ihanaa, jos ratkaisu olisi näppärä kikkavitonen tai muu näin-sen-teet-heti-ja-äkkiä -työkalu. Kukoistus vaatii kuitenkin yhteistä, pitkäjänteistä ja systemaattista työtä.

Kukoistustilan saavuttaminen edellyttää strategista ja jäsenneltyä lähestymistapaa kehitykseen. Johtoryhmien osalta tämä edellyttää systemaattista otetta johtajuuden kehittämiseen tiiminä sekä jatkuvan oppimisen ja eettisen toimintakulttuurin edistämistä. 

Investoimalla johtoryhmien ja yksittäisten johtajien kukoistukseen organisaatiot pystyvät saavuttamaan vertaansa vailla olevan menestyksen dynaamisessa liiketoimintaympäristössä. Matka kukoistukseen ei ole pelkkä vaihtoehto – se on liiketoiminnan välttämättömyys niille, jotka pyrkivät johtamaan markkinoita ja edistämään kestävää kasvua.

Oletko valmis vapauttamaan johtoryhmien ja johtajien täyden potentiaalin?
Aloita matka kohti kukoistusta jo tänään ja koe mullistavia tuloksia, jotka nostavat organisaatiosi uusiin korkeuksiin.

Ota yhteyttä, keskustellaan tarkemmin.

Erika Heiskanen

erika.heiskanen@juuriharja.fi