Skip to content
whistleblowingin merkittävät hyödyt liiketoiminnalle
Erika Heiskanen2.5.2023 14:471 min read

Ilmoituskanavan merkittävät hyödyt liiketoiminnalle

Yksi merkittävimmistä whistleblowing- eli ilmoituskanavan hyödyistä on se, että sen avulla voidaan ehkäistä petoksia ja korruptiota.

JH blogi FW business benefits 1200x628


Ilmoittamalla laittomasta toiminnasta organisaatio voi välttää kalliit oikeustaistelut, sakot ja maineen vahingoittumisen. Tämä johtaa luottamuksen lisääntymiseen organisaatiota kohtaan, mikä on olennaisen tärkeää menestyksekkään liiketoiminnan ylläpitämiseksi.

Petosten ja korruption estämisen lisäksi whistleblowing-kanava voi myös auttaa organisaatioita parantamaan sisäistä valvontaa ja prosesseja. Kun laittomasta toiminnasta ilmoitetaan, organisaatio voi tutkia ja tunnistaa järjestelmiensä heikkoudet. Tämä voi auttaa parantamaan prosesseja ja estämään vastaavien ongelmien esiintyminen tulevaisuudessa.

Ilmoituskanavan käyttöönotto organisaatiossa voi myös auttaa henkilöstöä keskustelemaan enemmän, tunnistamaan ja käsittelemään asioita, jotka saattavat vaikuttaa työntekijöiden moraaliin ja tuottavuuteen. Luomalla kulttuurin, joka kannustaa työntekijöitä puhumaan, kun he näkevät laitonta tai epäeettistä käytöstä, voidaan luoda myönteisempi työympäristö. Tämä vaikuttaa työntekijöiden sitoutumiseen ja lojaaliuteen, joilla on suora vaikutus tulokseen.

Monet työntekijät epäröivät kuitenkin edelleen kertoa havaitsemastaan epäeettisestä tai laittomasta toiminnasta. Syynä on usein kostotoimien pelko tai luottamuksen puute organisaation kykyyn käsitellä tilanne asianmukaisesti. Organisaatioiden on tärkeää luoda avoimuuden ja vastuullisuuden kulttuuri, joka rohkaisee työntekijöitä puhumaan, kun he todistavat laitonta tai epäeettistä käytöstä.

Ilmoituskanava on viimesijainen keino asioiden esille nostamiseksi. Sekä työntekijöiden että organisaatioiden tehtävänä on luoda toimintakulttuuri, jossa arvostetaan avoimuutta ja kannustetaan ihmisiä ottamaan asioita puheeksi. Näin ruokitaan innovatiivisuutta ja kehittämisen ilmapiiriä – tutkitusti.

First Whistle ilmoituskanava on helppokäyttöinen ja luotettava


Jäikö mieleesi kysyttävää? Ota yhteyttä - autan mielelläni.

- Erika Heiskanen

Whistleblowing-asiantuntija, partner