Skip to content
positiivinen yrityskulttuuri
Erika Heiskanen27.4.2023 8:431 min read

Ilmoituskanava: myönteisen organisaatiokulttuurin katalysaattori

Whistleblowing on herättänyt uteliaisuutta, innostusta, tyrmistystä ja pelkoakin, ja siitä on keskusteltu viime vuosina paljon. Toiset pitävät väärinkäytöksen ilmoittamista eli pilliin puhaltamista rohkeana tekona, toiset taas petoksena.

JH blogi FW truth 1200x628


Näkökulmasta riippumatta sen vaikutus organisaatiokulttuuriin on kiistaton. Ilmoituskanava voi asianmukaisesti järjestettynä olla katalysaattori organisaation kulttuurin myönteiselle kasvulle.

Vahvan organisaatiokulttuurin keskeinen osa on luottamus. Ympäristöissä, joissa työntekijät luottavat organisaation avoimuuteen ja sitoutumiseen eettisiin käytäntöihin, ilmoituskanava toimii positiivisena vahvistuksena. Se osoittaa organisaation päättäväisyyttä toimia rehellisesti ja omien arvojensa mukaan. Tämä ei tarkoita sitä, etteivätkö väärinkäytösilmoitukset aiheuttaisi disruptiota, mutta on olennaista nähdä nämä häiriöt kasvun mahdollisuuksina.

Organisaation selkeä sitoutuminen eettisiin käytäntöihin antaa työntekijöilleen vahvan viestin - vapauden ilmoittaa väärinkäytöksistä ilman pelkoa kostotoimista. On hyvä myös muistaa, että kaikki ilmoitukset eivät liity laittomaan toimintaan. Joissakin tapauksissa sisäiset käytännöt ja menettelyt saattavat vaikuttaa kyseenalaisilta tai sopimattomilta, ja voivat johtaa katastrofaalisiin seurauksiin, jos niihin ei puututa.

Organisaation ei pidä koskaan unohtaa, millainen valta ja vastuu sillä on. Sellaisen ympäristön luominen, jossa työntekijät tuntevat tulleensa kuulluiksi ja arvostetuiksi, ei ainoastaan auta ehkäisemään mahdollisia skandaaleja, vaan myös edistää lojaalisuuden ja omistautumisen tunnetta työntekijöiden keskuudessa.

Yhteenvetona voidaan todeta, että ilmoituskanavaa voidaan pitää organisaation mahdollisuutena arvioida uudelleen arvojaan ja käytäntöjään – ja vahvistaa niitä. Ottamalla ilmoituskanavan avosylin vastaan organisaatiot voivat luoda kulttuurin, joka edistää avoimuutta, luottamusta ja ennen kaikkea eettistä käyttäytymistä. Mahatma Gandhin sanoin: "Tulevaisuus riippuu siitä, mitä teet tänään”. Hyödynnetään siis tämä mahdollisuus organisaation kehittymiseen ja otetaan ilmoituskanavan tuomista mahdollisuuksista kaikki irti.

First Whistle ilmoituskanava on helppokäyttöinen ja luotettava


Jäikö mieleesi kysyttävää? Ota yhteyttä - autan mielelläni.

- Erika Heiskanen

Whistleblowing-asiantuntija, partner