Skip to content
Jari Salo22.12.2014 15:103 min read

Ennustukset vuodelle 2015: Code of Conductin rooli korostuu

Tämä vuosi on ollut hieno ja intensiivinen. Me juuriharjalaiset olemme saaneet olla monessa inspiroivassa ja hienossa projektissa mukana. Kaikissa niissä on ollut upeata nähdä ja kokea asiakkaan vilpitön halu tehdä omasta organisaatiostaan eettisesti vahvempi. Kiitämme lämpimästi saamastamme luottamuksesta olla luotseina mukana. 

Lähes malttamattomina odotamme alkavaa uutta vuotta - sillä kaikki viittaa siellä olevan entistäkin hienompia hommia! Eettisyyden kehittämisessä tullaan ottamaan taatusti monia harppauksia, niin selkeä ja jatkuva on eettisyyden merkityksen vahvistumisen megatrendi.

Code of Conductin laatiminen ja juurruttaminen

Meidän ennustuksemme on, että vuonna 2015 yksi keskeisimmistä työelämän eettisyyden painopisteistä tulee olemaan Code of Conduct. Eettisiä ohjeita tullaan laatimaan enenevässä määrin - Code of Conduct tulee olemaan organisaatioiden kehittämisessä vuonna 2015 vastaava kuin arvot olivat 90-luvun lopussa.

Tämä vuosi on osoittanut, että Code of Conduct -määrittelyt eivät ole vain isojen, kansainvälisten organisaatioiden juttu, vaan myös julkinen sektori on tullut voimalla mukaan linjaamaan omia eettisiä toimintapojaan. Myös kansalliset toimijat sekä PK-sektori ovat heränneet hakemaan omaa lähestymistapaansa eettisyyden systemaattiseen linjaamiseen ja kehittämiseen. Code of Conduct onkin laajalti koeteltu työkalu siihen.

Edelläkävijät, perässähiihtäjät ja mattimyöhäiset

Code of Conductin olemassaolo ja vakuuttava juurrutus tulevat olemaan vuonna 2015 eräänlainen vedenjakaja yritysmaailmassa. Edelläkävijöillä eettinen ohje on itsestäänselvyys ja sen mukaiseen toiminnan varmistamiseen ja arviointiin satsataan merkittävästi. He pystyvät toimimaan vakuuttavasti ja turvallisesti kansainvälisessä ja verkottuneessa maailmassa. Perässätulijat saavatkin olla tarkkana, ettei etumatka yhtäkkiä venähdä liian pitkäksi.

Vuonna 2015 on kuitenkin vielä mahdollisuus hypätä kyytiin ja tehdä tehokas ja täsmällinen Code of Conduct sekä sitä tukeva niin kutsuttu Ethics program. Valitettavasti osa ennustustamme on, että on myös organisaatioita, jotka eivät tunnista näitä globaaleja eettisyyden megatrendejä. Siinä vaiheessa kun työntekijät, rekrytoitavat, yhteistyökumppanit ja asiakkaat alkavat kysellä näiden eettisyyden peruspalikoiden perään, heille tuleekin todella kiire.

Käytännön vinkkejä Code of Conduct-hankkeisiin

Tässä muutama vinkki tuleviin Code of Conduct -hankkeisiin.

1) Suuntaa katse horisonttiin ja keskity varmistamaan Code of Conductin vaikuttavuus. Kokeneemmat organisaationsa eettisyyden kehittäjät ovat jo vieneet läpi ensimmäisen kierroksen Code of Conductin määrittelyä ja juurrutusta. Varsin monessa organisaatiossa on lähdetty turhan paperinmakuisella versiolla liikkeelle ja jouduttu toteamaan, että eettinen ohje ei oikeastaan ohjaa juuri kenenkään toimintaa työpaikalla.

Omaan Code of Conductin käytäntöjä koskevaan selvitykseemme vastanneista 128 yrityksestä 51 prosentilla oli määritelty eettinen ohjeisto. Jos organisaatiosi kuuluu niihin, niin vuoden 2015 fokuksen lienee syytä olla ohjeiston eläväksi tekemisessä. Keskustelkaa, visualisoikaa sekä liittäkää eettinen pohdinta osaksi työpaikan rutiineja.

Jos organisaatiosi on puolestaan lähdössä ensimmäiselle Code of Conduct -kierrokselle, niin ottakaa ihmeessä henkilöstö mukaan linjausten ja määrittelyjen tekemiseen heti alusta asti. Työntekijät itse tietävät parhaiten millaisiin eettisesti haastaviin tilanteisiin he työssään joutuvat. Näin ohjeistosta tulee automaattisesti työntekijöille relevantti ja heidän työtään helpottava linjaus.

2) Mieti resurssit pitkällä tähtäimellä. Code of Conductin laatiminen ja sen mukaista toimintaa tukevien rakenteiden ja käytäntöjen luominen on investointi siinä missä muukin organisaation kehittäminen. Joskus tuntuu kuitenkin unohtuvan, että se ei ole vain kertainvestointi. Eettisen ohjeiston määrittely on uuden toimintatavan käynnistys, ja sen on tarkoitus olla systemaattinen ja jatkuva toiminnan eettisyyden ohjuri. Varaa siis myös jatkuva resursointi siihen liittyville toiminnoille. Muuten vaikuttavuus jää torsoksi.

3) Mittaa vaikuttavuutta. Koska Code of Conduct on investointi, on syytä myös miettiä sen investoinnin tuottoa, eli ohjeiston vaikuttavuutta. Eettisen toimintatavan toteutumisen arviointi on monessa kansainvälisessäkin organisaatiossa aivan lapsen kengissä. Ja tämä on myös tunnistettu selkeäksi epäkohdaksi. Niinpä täsmällinen ja systemaattinen Code of Conductin mukaisen toiminnan ja siihen vaikuttavien tekijöiden arviointi on kansainvälisesti ehkä suurin nouseva trendi.

Myös suomalaiset eettisyyden edelläkävijät ovat tähän valmiita. Jo nyt olemme itse päässeet asiantuntijoiksi projekteihin, joissa arvioidaan organisaation eettisen kulttuurin ominaisuuksia, laaditaan tulosten pohjalta niin kutsuttu ethics program ja asetetaan toimintatavan eettisyyden toteutumiselle selvät mittarit. Siksi näemmekin varmasti alkavana vuonna useita vakuuttavia eettisen toimintatavan mittaamisen kehittämishankkeita.

4) Kytke Code of Conduct vahvasti johtamisen kehittämiseen. Eettisen ohjeiston juurrutus edellyttää osaavaa ja sitoutunutta johtamista. Tämä näkyy käytännössä niin ylimmän johdon näkyvänä tahtona ja ohjeisiin aktiivisesti viittaamisena, kuin lähijohdon esimerkin näyttämisenä ja eettisesti hankaliin tilanteisiin puuttumisena. Työntekijät lukevat hyvin herkästi johtajien puheiden rivien välejä ja tulkitsevat, onko ohjeistolla oikeasti merkitystä vai ei.

Juurrutuksen varmistamisen lisäksi Code of Conduct ja sen mukainen eettinen kulttuuri helpottavat johtamista. Tutkimusten mukaan organisaatioissa, joissa on selkeät eettiset ohjeet ja niiden mukaisesti myös toimitaan, on johtajilla myös parempi hyvinvointi ja he ovat motivoituneempia ja sitoutuneempia omaan organisaatioonsa.

Valvetuneimmat johtajat ja esimiehet osaavatkin pitää hyvinvoinnistaan huolta ja vaativat työnantajaltaan työtään tukevia rakenteita ja työkaluja, kuten aidosti merkityksellistä Code of Conductia. Systemaattiset eettiset toimintatavat ovat siis myös vedenjakaja työnantajakuvan suhteen. Kuka pystyy houkuttelemaan/pitämään parhaat johtajat ja esimiehet?

 

Näitä ennustuksia tutkaillaan sitten ensi vuonna käytännössä!

Nyt on aika keskittyä hetki lepoon, itseen, läheisiin ja ystäviin.

Rauhallista joulua ja innostavaa uutta vuotta 2015!

Season’s greetings and a happy new year!

 

Juuriharjan väki

 

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT