_DSC5829.jpg

juuriharja_sin.svg

Palvelut – Yhteistyötaidot

Hyvät yhteistyötaidot lisäävät organisaatioiden ja kumppanuuksien tuottavuutta, luovuutta, ongelmanratkaisutaitoja ja hyvinvointia. Tämän vuoksi sekä tiimien että yksilöiden yhteistyötaitojen kehittäminen on tärkeää. Autamme asiakkaitamme rakentamaan yhteistyötaitojen jatkuvalle kehittämiselle vahvan perustan. Tähän kuuluvat yhteistyökyvykkyyden tavoitteiden määritys sekä yhteistyöhön liittyvien johtamis- ja fasilitointitaitojen kehittäminen.

Yhteistyötaidot

Yksilöiden ja ryhmien yhteistyöosaamisen systemaattinen kehittäminen kannattaa, koska hyvä yhteistyökyvykkyys auttaa saavuttamaan parempia tuloksia. Myös luovuus, ongelmanratkaisutaitot ja hyvinvointi lisääntyvät sekä yksilö- että ryhmätasolla.

 TUTUSTU PALVELUUN

Riidasta rakentavaan ratkaisuun

Juuriharjan ja Vison Oy:n yhdessä kehittämä ”Riidasta rakentavaan ratkaisuun” on matalan kynnyksen keino ehkäistä ja aukaista urakoissa syntyneitä erimielisyyksiä ja solmuja. Konseptissa yhdistyy Visonin rakennusalan ja Juuriharjan yhteistyökyvykkyyden valmennusosaaminen.

TUTUSTU PALVELUUN

img-triangle-white-flipped.png
Gallery-img-01.jpg