_DSC5829.jpg

juuriharja_sin.svg

Palvelut - Eettinen johtaminen

Jokainen organisaatio ponnistelee kohti tavoitteidensa saavuttamista. Joidenkin tekeminen näyttää helpolta ja tuottaa onnistumisia, toisilla elämä on jatkuvaa kompurointia. Autamme asiakkaitamme rakentamaan johtamisen käytäntöjä ja kehittämään kyvykkyyksiä, joiden avulla toiminta selkiytyy ja sekä tuottavuus että hyvinvointi kasvavat yhä erinomaisemmiksi. Saatavilla ovat myös työkalut organisaatiokulttuurin johtamiseen ja kehittämiseen.

Lue kaikki eettisestä johtamisesta

Eettinen johtaminen

Moni johtaja ja organisaatio uskoo, että heidän johtamisensa laatu on parempi kuin se todellisuudessa onkaan. Keskeinen osa johtamisen ja varsinkin eettisen johtamisen kehittämistä on rehellinen ja taitava itsereflektio. Johtajat vaikuttavat omalla esimerkillään koko organisaation toiminnan sävyyn. Jokainen työntekijä katsoo tarkoin, miten oma pomo toimii ja työyhteisön toimintatavat linjautuvat sen mukaisesti - riippumatta siitä, mitä virallisissa ohjeissa tai periaatteissa on kirjattu.

TUTUSTU PALVELUUN

 

Eettinen ja energinen johtoryhmä

Johtoryhmän kyky johtaa yhdessä ratkaisee organisaation tulevaisuuden. Organisaatio ei pysty ylittämään oman johtoryhmänsä kapasiteettia.  Voittava johtoryhmä saa aikaan huikeita tuloksia ja kukoistavan organisaation. Onnistuminen lähtee ihmisistä. Itsen kanssa työskentely ja laaja-alainen reflektio pohjustavat muutosta ja vahvistavat eettisen johtamisen kompetenssia. Juuriharja haastaa venymään ajattelussa ja jäntevöittää etenemistä kohti tavoitteita.

TUTUSTU PALVELUUN

 

Rohkea ja vastuullinen esihenkilötyö

Eettinen ja energinen valmennus lähtee esihenkilötyön arjesta. Onnistuneista ja vähemmän hohdokkaista arjen tilanteista, joita esihenkilöt haluavat jakaa ja joihin he haluavat löytää uusia ratkaisuja. Sellaisia ratkaisuvaihtoehtoja, jotka perustuvat organisaation arvopohjaan ja joita voidaan löytää esimerkiksi moraalisen mielikuvituksen keinoja käyttäen.

TUTUSTU PALVELUUN

 

Executive Coaching

Organisaation johdossa on usein yksinäistä ja vastuu liiketoiminnan tavoitteista painaa. Johtajalla ei tunnu olevan aikaa pysähtyä ajattelemaan juuri sitä, mikä olisi kaikkein tärkeintä. Systeemin kompleksisuus ja yksityiskohtien lukumäärä edellyttävät syventynyttä, laadukasta ajattelua. Johdossa joutuu kantamaan asioita ja huoliakin, joita ei voi jakaa muiden kanssa. Kollegatkaan eivät aina uskalla haastaa ja tarjota vilpitöntä palautetta kehittämisen polttoaineeksi.

TUTUSTU PALVELUUN

 

Operaatio Juuriharja

Operaatio Juuriharja on hämmästyttävä valmennus, joka on tarkoitettu kunnianhimoisille ja rohkeille johtajille. Johtajille, jotka haluavat ja uskaltavat tutkia rehellisesti oman johtamisensa eettisiä ulottuvuuksia ja rakentaa systemaattisesti oman organisaationsa eettistä kyvykkyyttä. Matkan aikana oman johtamisesi arvopohja kirkastuu, kykysi tarttua eettisiin dilemmoihin kasvaa ja keinovalikoimasi johtaa yhä oikeudenmukaisemmin ja tuottavuutta edistäen vahvistuu. Johtamisotteestasi tulee yhä tietoisempi ja siten vaikuttavampi.

TUTUSTU PALVELUUN

 

Ryhmä-coaching

Ajatusten jakaminen ja valmentava tuki vievät jatkuvan kehittämisen tielle ja vahvistavat yhteistä suuntaa. Ryhmä-coaching tuottaa uusia ratkaisumalleja organisaatioon erilaisiin tilanteisiin nopealla ja ketterällä tavalla sitouttaen osallistujat saattamaan ajatukset ja toimintamallit käytäntöön. Ryhmä-coaching sopii hyvin esihenkilöiden ja muiden ammatillisten ryhmien kehittämiseen.

TUTUSTU PALVELUUN

 

Arvot toiminnan perustana

Nyt on arvojen renessanssin aika. Ihmiset hakevat mielekkyyttä ja merkitystä työlleen. Säätämisen, kiireen ja suorittamisen keskellä kaivataan lujaa ja luotettavaa perustaa tekemiselle. Jotakin, johon voi nojata.

Arvot ovat organisaation kulttuurin perusta.  Parhaimmillaan ne ohjaavat johtamista ja arjen tekemistä joustavasti, mielekkäästi ja väljästi. Turhista ohjeistuksista päästään eroon. Yhteiset arvot helpottavat yhteistyötä ja lisäävät toiminnan ennustettavuutta.

TUTUSTU PALVELUUN

 

Corporate Ethical Virtues

Eettinen toimintakulttuuri vahvistaa tutkitusti organisaation innovaatiokyvykkyyttä. Eettisen kulttuurin kehittäminen alkaa tunnistamalla tekijät ja toimintatavat, jotka joko edistävät tai haittaavat organisaation eettisesti kestävää toimintaa. Tunnistamisessa on apuna professori Muel Kapteinin kehittämä Corporate Ethical Virtues (CEV)-mittari. CEV  sopii työkaluksi organisaation ylimmälle johdolle, organisaation ja henkilöstön kehittämisestä vastaaville sekä sisäisestä tarkastuksesta vastaaville henkilöille.

TUTUSTU PALVELUUN

 

Leadership EDGE© 360°

Eettisenä johtajana kehittyminen perustuu kykyyn reflektoida omaa tekemistä, ajattelua ja tunteita. Muilta saatu palaute on tärkeä lisä omalle kasvulle. Leadership EDGE© 360° -arviointi on Juuriharjan kehittämä eettisen johtamisen mittari. Sen viitekehyksinä toimivat eettisen johtamisen kivijalka (Park, 1998) ja eettisen johtamisen kehittämisen kehä (Heiskanen & Salo, 2007).

TUTUSTU PALVELUUN

 

img-triangle-white-flipped.png
Gallery-img-01.jpg