Skip to content
JH organisaatiokulttuuri 2000px

Organisaation toimintakulttuuri

Kulttuurin mittaaminen ja kehittäminen

Minkälainen organisaatiokulttuuri teillä on?

Entä miten se tukee strategian toteuttamista? Organisaatiokulttuuri on kuin ilma, jota hengitetään, sitä on sisältä käsin mahdoton jäsentää objektiivisesti. Mitä arjessa tapahtuu ikäänkuin itsestään? Mitä historia on opettanut, että organisaatiossa kannattaa tehdä ja mikä "ei toimi meillä"? Millaista johtamista suositaan ja mitä kaikkea sallitaan? Millaisia henkilöitä kannattaa rekrytoida, miten toimintaa voidaan kehittää onnistuneesti ja ennen kaikkea, miten organisaatiokulttuuria ja johtamista kannattaa kehittää, jotta se rakentaa myös huomisen mahdollisuuksia? Harvaa asiaa kannattaa kehittää summamutikassa.

Tietoon perustuvaa kehittämistä

Kulttuuri vaikuttaa suoraan siihen, miten organisaatio onnistuu tavoitteidensa saavuttamisessa, miten ja millaiset ihmiset ja osaajat viihtyvät talossa ja niin edelleen. Kehittämistä on tehtävä taiten, osuvasti ja pitkäjänteisesti.

Meillä on kaksi erilaista mittaria organisaatiokulttuurin mittaamiseen. Molemmat ovat tieteellisen tarkastelun kestäviä työkaluja, jotka tuovat aitoa lisäarvoa sekä kehittämisen painopisteiden että keinojen valintaan. Organisaatiokulttuurin strategisuutta mittaa parhaiten Hofsteden organisaatiokulttuurimittari ja eettisyyden mittaamiseen osuvin on Corporate Ethical Virtues -mittari. Kerromme mielellämme näistä tarkemmin.

Johtamisen mittaaminen, palaute ja arviointi

Miten johtaminen koetaan? Millaista johtamista ja johtamisosaamista talossa on? Miten hyvin johto- ja esihenkilötehtävissä olevat tuntevat itsensä ja oman toimintyylinsä?

Johtamisen avulla organisaatio onnistuu, kukoistaa ja kasvaa. Johtamisen taso on myös organisaation lasikatto. Myös johtamisen kehittämisessä kannattaa hyödyntää koeteltuja mittareita suuntaamaan ja fokusoimaan kehittämistä ja kehittymistä. 

Mittaaminen konkretisoi palautteen saajalle, mihin asioihin hänen olisi tärkeä kohdistaa toimenpiteitä ja kehittämisponnistelujaan. Kun samalla tulee tunnistetuksi omat vahvuudet ja voimavarat, kehittäminen saa intoa ja energiaa.

Mittaaminen voidaan kohdistaa:

  • toimintatyyliin (DISC, Peili, muu toimintatyylipalaute)
  • osaamiseen (Leadership EDGE© 360°) tai
  • kulttuuriseen kehitysvoimaan (Hofstede Insights 360°).

Autamme mielellämme valitsemaan osuvimman työkalun, sekä rakennamme vaikuttavan valmennusohjelman kehittämisen tueksi.

Opas-code-of-conduct-osa-3
Eettinen organisaatiokulttuuri
arvot_kirja_lores
Arvot yksilön ja työyhteisön kehittäjänä
Haluatko keskustella tarkemmin?

Varaa aika kalenterista

Olemme palveluksessasi.