lainaus_header_tausta.png

juuriharja_valk.svg

Eettiset periaatteet - Code of Conduct

img-triangle-white.png

Organisaation keinoja tavoitteiden saavuttamisessa rajaavat erilaiset lait ja säädökset, joita on noudatettava. Näiden rikkominen on luonnollisesti merkittävä riski niin sanktioiden kuin maineen menettämisen kannalta.

 

Ulkoisten rajoitteiden lisäksi organisaation on syytä linjata itse itselleen omat eettiset periaatteet. Eettisten periaatteiden tulee olla sellaiset, että ne mahdollistavat strategisten tavoitteiden toteutumisen huomioiden niin sisäiset kuin ulkoiset odotukset: ”Miksi ja missä asioissa toimintamme eettisyyttä on syytä varmistaa ja vahvistaa?”

 

Tarkkoja sääntöjä on hyvä olla mahdollisimman vähän. Tärkeämpää on tunnistaa ne keskeiset periaatteet, joiden avulla organisaatio onnistuu sekä riskienhallinnassa että tavoitteidensa saavuttamisessa.

 

Organisaation eettistä kulttuuria tulee kehittää sellaiseen suuntaan, että sääntöjä ja ohjeita tarvitaan yhä vähemmän. Vahva eettinen kulttuurin pohja on johtajien ja työntekijöiden kyvyssä tunnistaa, käsitellä ja ratkoa arjessa vastaan tulevia eettisiä kysymyksiä.

 

Code of Conduct -työ etenee neljän vaiheen kautta maaliin

  1. organisaation sisäisen ja ulkoisen nykytilan analyysi, strategisten tarpeiden tunnistaminen, keskeisten arkisten haasteiden tunnistaminen

  2. sääntöjen ja periaatteiden jäsentäminen ja kirjoittaminen

  3. kokonaisuuden kiteyttäminen ja viimeistely

  4. ohjeiston juurrutus organisaation arkeen

Eettisellä ohjeistolla on aitoa vaikuttavuutta, kun sen sisältö on laadukas ja tarkoituksen mukainen. Yhteinen sitoutuminen eettisiin periaatteisiin edellyttää, että henkilöstö osallistuu periaatteiden määrittelyyn. Me ihmiset emme pidä siitä, että joku jossain määrittelee meille sääntöjä. Yhteinen määrittelyprosessi mahdollistaa myös sen, että sisällöt osuvat juuri niihin arjen tilanteisiin ja käänteisiin, joissa yhteisistä periaatteista on eniten hyötyä.

 

Lisäksi ohjeiden ympärille on tärkeää rakentaa systemaattinen ja tavoitteellinen eettinen ohjelma, jonka avulla vahvistetaan määrätietoisesti organisaation eettistä kulttuuria. Verkkokurssimme toimii hyvänä tukena Code of Conductin juurrutuksen ensiaskeleissa. 

 

Eettisen ohjeiston juurrutus verkkokurssin avulla

 

Juuriharjan verkkokurssi on hyvä johdanto eettiseen toimintatapaan ja osaamiseen. Elämänmakuisten case-tehtävien kautta henkilöstö saa tuntumaa tyypillisiin arjen eettisiin haasteisiin ja hahmottaa erilaisia toimintavaihtoehtoja ja niiden seurauksia.


Jokaisesta valitusta teemasta on lyhyt johdatus sekä esimerkkitapaus työelämään sijoittuvasta eettisestä riskistä. Kurssilainen valitsee, miten hän toimisi kyseisessä tilanteessa ja saa palautetta vastauksestaan riippuen. Kurssin suorittaminen kestää noin 20-30 minuuttia.

 

Sisältöjä voidaan valita valmiista kirjastostamme tai tapauksia ja tehtäviä voidaan luoda teille räätölöidysti.

Onko sinulla kysyttävää?

OTA YHTEYTTÄ

Lataa pikaopas Code of Conduct

LATAA CODE OF CONDUCT -OPAS