Skip to content
CoC hero ethics 2000x1177

Eettiset periaatteet

Eettiset periaatteet eli Code of Conduct

Organisaation kyky toimia ketterästi strategisten tavoitteittensa saavuttamiseksi on vahvasti riippuvainen organisaation kulttuurista. Eettiset periaatteet linjaavat yhteisiä toimintatapoja ja määrittävät, paljonko eteenpäin menemistä hidastavaa sivuttaisliikettä arjessa sallitaan. Siksi eettisiin periaatteisiin kannattaa panostaa.

Eettiset periaatteet osana riskienhallintaa

Organisaation keinoja tavoitteiden saavuttamisessa rajaavat erilaiset lait ja säädökset, joita on noudatettava. Näiden rikkominen on luonnollisesti merkittävä riski niin sanktioiden kuin maineen menettämisen kannalta.

Ulkoisten rajoitteiden lisäksi organisaation on syytä linjata itse itselleen omat eettiset periaatteet. Eettisten periaatteiden tulee olla sellaiset, että ne mahdollistavat strategisten tavoitteiden toteutumisen huomioiden niin sisäiset kuin ulkoiset odotukset: ”Miksi ja missä asioissa toimintamme eettisyyttä on syytä varmistaa ja vahvistaa?”

Vähemmän sääntöjä

Tarkkoja sääntöjä on hyvä olla mahdollisimman vähän. Tärkeämpää on tunnistaa ne keskeiset periaatteet, joiden avulla organisaatio onnistuu sekä riskienhallinnassa että tavoitteidensa saavuttamisessa.

Vaikuttavuutta yhteistyöllä

Eettisellä ohjeistolla on aitoa vaikuttavuutta, kun sen sisältö on laadukas ja tarkoituksen mukainen. Yhteinen sitoutuminen eettisiin periaatteisiin edellyttää, että henkilöstö osallistuu periaatteiden määrittelyyn. Me ihmiset emme pidä siitä, että joku jossain määrittelee meille sääntöjä. Yhteinen määrittelyprosessi mahdollistaa myös sen, että sisällöt osuvat juuri niihin arjen tilanteisiin ja käänteisiin, joissa yhteisistä periaatteista on eniten hyötyä.

Lisäksi ohjeiden ympärille on tärkeää rakentaa systemaattinen ja tavoitteellinen eettinen ohjelma, jonka avulla vahvistetaan määrätietoisesti organisaation eettistä kulttuuria. Verkkokurssimme toimii hyvänä tukena Code of Conductin juurrutuksen ensiaskeleissa. 

Eettiset periaatteet arkeen verkkokurssin avulla

Juuriharjan verkkokurssi on hyvä johdanto haluttuun, eettiseen toimintatapaan ja osaamiseen. Elämänmakuisten case-tehtävien kautta henkilöstö saa tuntumaa tyypillisiin arjen eettisiin haasteisiin ja hahmottaa erilaisia toimintavaihtoehtoja ja niiden seurauksia.

Sisältöjä voidaan valita kirjastostamme tai tapauksia ja tehtäviä voidaan luoda teille räätälöidysti.

Haluatko keskustella tarkemmin?

Varaa aika kalenteristani.

Autan mielelläni!