Skip to content
Vastuullisuus on välttämättömyys modernille yritykselle ja kehittäminen vaatii enemmän kuin yksittäisiä toimia.
Erika Heiskanen12.3.2024 14:331 min read

Yhteistyön voima – myös vastuullisuuden kehittämisessä

Vastuullisuus ei ole enää lisä, vaan välttämättömyys modernille yritykselle ja sen kehittäminen vaatii enemmän kuin yksittäisiä toimia tai hyviä aikomuksia. Monet vastuullisuuskysymykset ovat monimutkaisia ja vaativat monialaista osaamista. Miten yhteistyö vaikuttaa ja mahdollistaa kokonaisuuden hahmottamisen ja ymmärtämisen? 

vastuullisuus_b

Systeemiset globaalit haasteet vaativat laajaa yhteistyötä

Vastuullisuuden haasteet ovat usein systeemisiä ja globaaleja. Esimerkiksi ilmastonmuutos, työvoiman oikeudet ja eettinen toimitusketju ovat kysymyksiä, jotka vaativat laajempaa yhteistyötä ja koordinaatiota eri toimijoiden - kuten yritysten, hallitusten, kansalaisjärjestöjen ja kuluttajien - kesken. Yhteistyö mahdollistaa tietojen, taitojen ja resurssien jakamisen, mikä voi johtaa innovatiivisempiin ja kestävämpiin ratkaisuihin. Yhdessä voidaan saavuttaa suurempaa vaikuttavuutta ja tehdä muutoksia laajemmassa mittakaavassa. 

Ilman yhteistyötä ja osaamisen jakamista voidaan vahingossa aikoa hyvää ja tehdäkin vahinkoa. Yhtenä esimerkkinä tästä on puiden istutushankkeet. On havaittu, että 52 prosenttia Afrikan puiden istutushankkeista toteutetaan savanneilla, jotka eivät ole metsää vaan avoimen maaston ekosysteemejä, eikä niitä tulisi metsittää. Lisäksi lähes 60 prosentissa hankkeista käytetään muita kuin kotoperäisiä puulajeja, jotka eivät välttämättä selviä niissä olosuhteissa, joihin niitä ollaan istuttamassa. Lisäksi vieraslajien istutus tuo mukanaan myös vieraslajien leviämisen riskin.

Yhteistyö auttaa myös rakentamaan luottamusta sidosryhmien välillä. Kun yritys työskentelee avoimesti ja läpinäkyvästi, sen maine todennäköisesti paranee. Lisäksi vahvistuvat suhteet asiakkaisiin, sijoittajiin ja muihin sidosryhmiin. Tämä voi johtaa eri sidosryhmien voimakkaampaan sitoutumiseen ja pitkän aikavälin menestykseen. Yhteistyö mahdollistaa myös olennaiksuuksien tunnistamisen. 

Sisäisen yhteistyön merkitys

Yrityksen sisäinen yhteistyö on yhtä lailla kriittistä vastuullisuuden kehittämisessä. Yhteistyö tuo monialaista osaamista vastuullisuuskysymysten ratkaisemiseen. Lisäksi yhteistyön, osaamisen ja tiedonjakamisen avulla rakennetaan yhä vahvempaa vastuullisuuskulttuuria organisaation sisällä. Kun eri osastot – tuotekehityksestä hankintaan ja markkinoinnista henkilöstöhallintoon – työskentelevät yhdessä, syntyy kokonaisvaltaisempia ja kestävämpiä toimintatapoja. Parempien ratkaisujen lisäksi monialainen yhteistyö edistää vastuullisuustavoitteiden sisäistämistä ja vahvistaa yhteistä sitoutumista kestävään kehitykseen.

Vahvassa vastuullisuuskulttuurissa jokainen työntekijä tuntee olevansa osa vastuullisuustyötä. Osallisuuden kokemus merkityksellisessä työssä lisää motivaatiota ja sitoutumista. Avainasemassa ovat avoin viestintä, yhteisten tavoitteiden asettaminen ja johdon tuki. Kun kaikki organisaation jäsenet ovat mukana ja motivoituneita, vastuullisuustoimet integroituvat osaksi yrityksen jokapäiväistä toimintaa.

Yhteinen matka

Vastuullisuus on yhteinen matka, joka vaatii yhteistyötä kaikilla tasoilla. Ulkoinen yhteistyö laajentaa vaikuttavuutta ja tuo uusia näkökulmia, kun taas sisäinen yhteistyö rakentaa kestävän perustan vastuullisuuskulttuurille. 

Yhteistyön avulla voi kohdata ja ratkaista nykypäivän monimutkaisia vastuullisuushaasteita. Vastuullisuuden kehittäminen ei ole yksinäinen tehtävä; se on yhteistyön tulos, joka edellyttää jokaisen panosta ja sitoutumista.

Voisiko entistä sujuvampi yhteistyö voisi siivittää teidänkin vastuullisuustyötänne?

Keskustellaanko mahdollisuuksista tarkemmin?

Ole yhteydessä!

Erika Heiskanen

erika.heiskanen@juuriharja.fi

Varaa sinulle sopiva aika keskusteluun kanssani!

VARAA AIKA ERIKAN KALENTERISTA