Skip to content
Whistleblowing-kanavasta hyötyä organisaatiolle
Erika Heiskanen27.9.2022 11:302 min read

Whistleblowingin kuusi hyötyä organisaatiolle

Onko whistleblowing- eli ilmoituskanavasta mitään hyötyä organisaatiolle? Miksi moni väittää, että hyödyt ovat merkittävät? Entä miten sinä voit auttaa omaa organisaatiotasi saamaan kanavan tuottamaan arvoa?

FW blog ristinolla 1200x628

On keskeistä tunnistaa, että minimisuoritus tuo minimihyödyn. Jos haluatte panostaa mahdollisimman vähän, myös arvontuotto on mahdollisimman pieni. Kannattaa siis kiinnittää huomiota mm. siihen, miten ilmoituskanava lanseerataan, miten siitä puhutaan, ja miten lakisääteiset koulutukset ilmoitusten käsittelijöille ja henkilöstölle hoidetaan. Olennaista on myös se, millainen ilmoituskanava teillä on ilmoittajan näkökulmasta katsottuna.

Whistleblowing- eli ilmoituskanava voi hyvin implementoituna tuoda organisaatiolle mm. seuraavia hyötyjä:

  • petosten torjunta
  • mainevahinkojen välttäminen
  • ongelmien kärjistymisen estäminen
  • tappioiden minimoiminen
  • tietoisuuden lisääminen
  • avoimen kulttuurin luominen

Mitä nämä sitten tarkoittavat käytännössä?

1. Ilmoituskanava auttaa torjumaan petoksia

Pelkästään tieto ilmoituskanavan olemassaolosta riittää joiltakin osin estämään ihmisiä ryhtymästä laittomaan toimintaan, mikä jo osaltaan vähentää petosriskiä, torjuu korruptiota sekä epäeettistä toimintaa. Lisäksi on tarpeen rohkaista ihmisiä ottamaan asioita puheeksi ja paljastamaan väärinkäytökset.

2. Vältetään maineen vahingoittuminen

Kun asia tulee esille sisäistä ilmoituskanavaa pitkin, saadaan mahdollisuus puuttua väärinkäytökseen asianmukaisesti sekä hienovaraisesti. Vielä ratkaisevampaa on, että ilmoittajan identiteetin suojaava ja anonymiteetin tarjoava whistleblowing-järjestelmä auttaa henkilöä, joka ei tunne oloaan turvalliseksi tai luottavaiseksi, jakamaan tietojaan työnantajalleen. Jos sisäinen ratkaisu ei herätä luottamusta tai se ei toimi, ilmoittaja voi päättää viedä tiedot muualle tai antaa vihjeen medialle, mikä voi vahingoittaa yrityksen mainetta.

3. Estetään ongelmien eskaloituminen

Yksi suurimmista ilmoituskanavan tuomista eduista on, että se tarjoaa mahdollisuuden tarttua ongelmiin varhaisessa vaiheessa. Kun ilmoituskanava on hyvin tiedossa, ja sitä osataan ja uskalletaan käyttää, ilmoitukset tarjoavat mahdollisuuden käsitellä huoli välittömästi, ennen kuin vahinko ehtii kasvaa. Näin voidaan mahdollisesti estää vakava haitta tai mittava vahinko. Riskien poistaminen varhaisessa vaiheessa tarkoittaa myös sitä, että yritys voi keskittyä omaan ydintoimintaansa.

4. Minimoidaan tappioita

Kun tieto laittomasta toiminnasta saadaan ilmoituskanavan kautta esille helpommin ja herkemmin kuin ilman kanavaa, yritys voi puuttua ongelmaan nopeasti sekä estää sen toistumisen tulevaisuudessa. Näin vältytään kivuliailta tappioilta, jotka ovat vahingollisia kaikille niin työntekijöille, asiakkaille kuin tavarantoimittajillekin.

5. Herätetään tietoisuutta

Ilman ilmoitusten tekijöitä eli whistleblowereita emme ehkä tietäisi, mitä nenämme alla tapahtuu. Ilmoittajan välittämät tiedot, riippumatta niiden vakavuudesta tai luonteesta, voivat lisätä tietoisuutta organisaatiossa esiintyvistä asioista ja huolenaiheista, joihin on puututtava. Tällaisen tiedon avulla yritys voi kehittää prosessiensa laatua, kasvaa ja kukoistaa. Siksi asianmukainen whistleblowing-järjestelmä on olennaisen tärkeä, jotta rikkomuksia voidaan hallita nopeasti ja rakentavasti.

6. Vahvistetaan avointa ja rehellistä organisaatiokulttuuria

Yritys, joka rohkaisee työntekijöitä aktiivisesti ilmoittamaan huolenaiheista ja tukee työntekijöitä, jos he niin tekevät, herättää enemmän luottamusta ja kasvattaa sosiaalista pääomaansa. Avoin ja rehellinen kulttuuri luo myös kestävämpiä työsuhteita ja sitoutumista organisaation päämääriin, mikä puolestaan johtaa korkeampaan tuottavuuteen.

Lisäksi lojaalit työntekijät tekevät todennäköisemmin organisaation sisäisen ilmoituksen kuin paljastavat tietoja ulkoisesti. On siis erityisen hyödyllistä varmistaa, että sisäinen ilmoituskanava on hyvin työntekijöiden tiedossa, sen maine on hyvä, ja ilmoitukset käsitellään laadukkaasti.

Etsitkö turvallista ja suojattua ilmoituskanavaratkaisua? Lue verkkosivuiltamme lisää Juuriharjan First Whistle -ilmoituskanavasta.

Haluaisitko keskustella ilmoituskanavaratkaisusta organisaatiollesi? Ota yhteyttä, autan mielelläni tai varaa alta ilmainen demo sinulle parhaiten sopivaan aikaan:

VARAA DEMO


- Erika Heiskanen