Skip to content
vastuullisuuskartoitus Juuriharjasta
Jenna Nordman12.9.2022 15:502 min read

Vastuullisuuden kokonaiskuva tuloksellisen yritysvastuutyön pohjana

Vastuullisuustyötä oman työn ohessa, yllättäviä suunnankäännöksiä, turhaa työtä tai jumittavia projekteja? Kuulostaako tutulta? Miten vastuullisuustyötä voisi tehdä niin, että tuloksia syntyy tehokkaasti?

Vastuullisuuteen liittyviä projekteja sataa nykyään työpöydälle niin ylhäältä käsin, kuin ulkopuolelta tulevan paineenkin vuoksi. Vastuullisuustyön ei kuitenkaan kannata olla jotakin, mitä tehdään vain muodon vuoksi. Vastuullisuuteen ja eettisyyteen liittyvät projektit on hyvä keskittää ja harmonisoida. Tai ainakin pitää huolta, että eri projekteja pyörittävät henkilöt ovat kartalla toistensa tekemisistä.

JH ESG 1200x628

Strateginen vastuullisuus

Kaikki vastuullisuustyö on kannattavaa ajatella organisaation strategian, arvonlisäyksen ja ydintarkoituksen kautta. Ideaalitavoite olisi sellainen, jossa kaikki sidosryhmät hyötyisivät. Tarkoitus on siis löytää keinoja, joilla kakun voi sekä pitää että syödä.

Vastuullisuustyön kärjen sitominen organisaation ydintoimintojen ympärille antaa mahdollisuuden sekä löytää hyödyllisiä innovaatioita, että parantaa mainetta ja brändiä. Uusien innovaation myötä on mahdollista löytää uusia tulonlähteitä. Esimerkiksi kiertotalouteen pohjautuvissa ratkaisuissa olisi potentiaalisesti saatavilla huomattavat määrät uutta tuottoa.

Vuonna 2015 julkaistussa Ellen McArthur -säätiön raportissa, Growth Within: a circular economy vision for a competitive Europe, tultiin siihen tulokseen, että kiertotaloudesta olisi johdettavissa valtavasti taloudellista kasvua ja työpaikkoja. 

Vastuullisuusprojektit tarjoavat myös tilaisuuksia tunnettuuden rakentamiselle ja positiiviselle julkisuudelle, joka voi tuoda niin uusia asiakkaita, kumppaneita, kuin houkuttelevuutta työnantajanakin.

Vastuullisuustyö tarkoittaa käytännön tasolla eri organisaatioille eri asioita, mutta yleisiä ilmentymiä ovat vastuullisuusstrategian suunnittelu, eettisten ohjeiden eli Code of Conductin laatiminen, arvojen määrittely ja raportoinnit. Näiden kokonaisvaltaisen työstön avulla voi hyvin sekä säästää aikaa ja vaivaa, että ajaa projekteja organisaation yleisen mission osoittamaan suuntaan.

Vastuullisuustyö hajallaan ja projektit aikataulusta jäljessä?

Vastuullisuustyö jää herkästi organisaatioissa hajalleen ja laahaamaan, mikä on tehotonta ja aikaa vievää. Voi myös käydä niin, ettei kenelläkään ole lopulta kuvaa kokonaistilanteesta. Tilannetta voi lähteä tehostamaan kutsumalla paikalle asiantuntija tekemään kattava ESG-kartoitus.

Kokonaiskuvan saa piirrettyä jo muutamassa tunnissa, kunhan kaikki avainhenkilöt ovat mukana tilannetta kartoittamassa. Olemmekin Juuriharjassa laatineet tähän tarkoitukseen kevyen ja ymmärrettävän kehikon vapaamuotoisen, mutta kattavan kartoituksen pohjaksi. Se auttaa hahmottamaan eettisyyden/vastuullisuuden yleistilannetta organisaatiossa ja osoittaa minne resursseja ja huomiota kannattaisi tai voisi kohdistaa.

Olennaisuuksien tunnistaminen

Kaikki kartoituksen kohdat eivät päde kaikkiin organisaatioihin, mikä tuokin meidät vastuullisuustyön keskeisimpään ytimeen: keskity olennaiseen. Vastuullisuusstrategiaan ja eettisiin ohjeisiin on turha kirjata asioita, jotka eivät millään tavalla liity omaan toimintaan. Ensimmäisiä askeleita missä tahansa yritysetiikkaan liittyvässä toiminnassa on olennaisten teemojen tunnistaminen. Omaan kartoitukseemme liittyy käytännön asioiden listaamisen lisäksi myös teemaosio, jonka kanssa on hyvä lähteä nimeämään omalle organisaatiolle olennaisia aihealueita.

Hyvä ja hyödyllinen vastuullisuustyö pedataan ensisijaisesti oikealla asenteella ja otteella. Työhön kannattaa asennoitua hyödyt edellä ja keskittyä aluksi alueisiin, jotka ovat jo valmiiksi tuttuja ja relevantteja. Jos oma toimialue uhkaa jäädä kokonaan vastuullisuuskehityksen myötä ajasta jälkeen, uusille alueille kannattaa laajentaa ajoissa ja etsiä keinoja, joilla vastuullisuuden kautta löydetään täysin uusia tulonlähteitä.


Autamme mielellämme erilaisissa vastuullisuuskysymyksissä ja kerromme muun muassa Juuriharjan vastuullisuuskartoituksesta. Kartoitus on tehokas ja helppo tapa kirkastaa ja suunnata vastuullisuustyön resurssien käyttöä sekä luoda kokonaiskuva tilanteesta. Ota meihin yhteyttä - keskustellaan yhdessä lisää!

OTA YHTEYTTÄ

- Jenna Nordman