Skip to content
_DSC6067_lores.jpg
Rea Klingberg5.2.2016 12:444 min read

Tiimi-coaching energisoi ja vauhdittaa yhteiseen onnistumiseen:  ”Parhaimmillamme olemme kuin….”

Toisinaan tiimi-coachingissa pyydän tiimin jäseniä jatkamaan lausetta: "Parhaimmillamme olemme kuin…" Metafora on oivallinen keino kuvata tavoitetilaa väljästi niin, että muutkin pääsevät mukaan sitä rakentamaan ja täydentämään. Usein tavoite-metaforana mainitaan esimerkiksi jääkiekkojoukkue, purjeveneen miehistö … tai jazz-yhtye.

dolo-iglesias-464654-unsplash

 

Sain todistaa jazz-yhtyeen toimivuutta tiiminä Musiikkitalolla osana Sibafestiä, kun Hanken & SSE:n akateeminen johtaja Patrick Furu antoi viiden jazz-muusikon kanssa maistiaisen jazzilla johtamisesta.

Mitä henkilökohtaista taituruutta ja samalla myös kurinalaisuutta ryhmän ja tulosten vuoksi. Vapautta, intuitiivista heittäytymistä ja uskollisuutta yhteiselle rytmille. Tilan antamista ja yhteisen perustan vahvistamista. Suostumista suunnan muutoksiin ja haastamista. Forte-pauhaamista ja hiljaisuuden estetiikkaa. Vuoroin johtamista ja johtamisesta luopumista. Monet toimivan tiimin elementit ja ryhmän ilmiöt tulivat todeksi silmiemme ja korviemme – edessä. Tämä tapahtui vielä ällistyttävän nopeasti.

 

Huipputiimit jazzaavat 

Hyvin toimivia ja tuloksia tuottavia tiimejä on tutkittu paljon. Tyypillisesti niille on yhteistä jaettu ymmärrys tiimin olemassaolon merkityksestä, joka auttaa fokusoimaan tekemistä. Tiimin tekemistä vauhdittaa näkemyksellinen johtaminen, joka ei tule ainoastaan tiimiesimiehen suunnasta, vaan johtamista jaetaan myös tiimin kesken. Kaikki kantavat vastuunsa tiimin onnistumisesta ja voivat myös luottaa, että tarvittava tuki on saatavilla, kun eteenpäin mennään. Hyvin toimivassa tiimissä kommunikoidaan paljon ja se osaltaan auttaa myös reagoimaan tarvittaviin muutoksiin ajoissa. Nämä tekijät yhdessä vaikuttavat tiimin ongelmanratkaisu- ja innovointikykyyn. Parhaimmillaan homma toimii kuin jazz-kokoonpanossa.

Organisaatioissa on kuitenkin valtavasti voitettavaa tiimityöskentelyssä. On varsin tavallista, että tiimi ei pääse antamaan parastaan. Syynä voivat olla esimerkiksi

 • liian niukat resurssit, jotta projekti(t) saadaan päätökseen ajoissa
 • yhteinen visio ei kosketa eikä anna energiaa toimintaan
 • tiimissä tai tiimien välillä on konflikti, jonka ratkaisemisen suhteen ollaan avuttomia
 • tiimin jäsenet eivät luota toisiinsa tai toistensa osaamiseen
 • kaikkia väsyttää, sillä jo pidemmän aikaa on venytetty jaksamista esim. kasvun vaatimien uusien lanseerausten vuoksi
 • tiimissä on paljon uusia jäseniä tai se on vastikään perustettu

 

Tiimi-coaching luo perustan onnistumiselle 

Kun tiimin toiminta takkuilee tai vahvuuksia ei saada hyödynnettyä, apua voi saada yhteisestä coaching-prosessista. Tiimi-coaching-prosessin taustalla vaikuttavat tiimeistä tehdyt tutkimukset ja erilaiset tiimimallit.

Toimiva, yksinkertainen malli on mm. Allan Drexlerin ja David Sibbetin luoma 7-vaiheinen malli. Drexler-Sibbetin malli tarjoaa myös tiimiesimiehelle hyvän raamin tarkastella ja parantaa entisestään oman tiimin toimintaa.

 

Dia1.jpg 

1 Orientaatio

Tiimi-coachingissa lähdetään usein yhteisestä perustasta liikkeelle.  Varmistetaan, että tiimissä vallitsee yhteinen ymmärrys tiimin olemassaolon syistä. Kunkin tiimin jäsenen täytyy myös ymmärtää, miksi juuri hän kuuluu kyseiseen tiimiin ja miten hänen oma potentiaalinsa voi auttaa tiimiä eteenpäin kohti yhteistä tavoitetta. Tiimin jäsenten täytyy kokea itsensä hyväksytyiksi tiimissä ja tasavertaisiksi muiden kanssa.

 2 Luottamuksen rakentaminen

Vahva luottamus edellyttää hyvää tuntemista. Yhteiset kokemukset, haasteiden ratkaiseminen ja erilaisista tilanteista selviäminen kerryttävät tietoa, millaista osaamista ja millaisia muita vahvuuksia kultakin tiimin jäseneltä löytyy.

Tiimi-coachingissa käydään läpi yhteisiä kokemuksia ja opitaan niistä yhdessä. Se, miten ja millä sanoin tiimi kertoo tarinaansa, kertoo paljon luottamuksen asteesta tiimissä. Luottamus edellyttää vapautta ilmaista avoimesti hankalatkin asiat. Vahvan luottamuksen tiimissä  jäsenet tuntevat psykologista turvallisuutta. Siiloin tiimissä uskalletaan ottaa riskejä ilman epävarmuuden ja häpeän tunteita.

 3 Tavoitteen kirkastaminen

Tiimi ei ole tiimi, jos sillä ei ole yhteistä tavoitetta, jonka kukin kokee myös henkilökohtaisesti merkittäväksi. Toimiva tiimi tarvitsee säännöllistä keskustelua tavoitteestaan. On myös hyvä keskustella henkilökohtaisista tavoitteista ja varmistaa, että ne kuljettavat tiimiä samaan suuntaan.

Samalla on hyvä kirkastaa kunkin jäsenen roolia: miten minun roolini tukee meitä tavoitteen saavuttamisessa? Myös linkki isompaan kuvaan on tärkeä tehdä: Miten työmme linkittyy yrityksen kokonaisvisioon ja tärkeimpiin strategisiin tavoitteisiin? Mikä suurempi merkitystä työllämme on?

 4 Sitoutuminen

Sitoutumisen osalta on edellisten vaiheiden lisäksi tärkeää löytää hyvät yhteiset käytännöt, jotka auttavat kohti tavoitetta. Tiimiprosessin tässä vaiheessa on tärkeä varmistaa, että kaikki ovat varmasti mukana.

5 Toiminta

Sujuvan toiminnan varmistamiseksi on tärkeä on määritellä vastuut selkeästi:

 • Kuka/ketkä tekevät mitäkin? Mihin mennessä?
 • Miten saadaan työ virtaamaan ja turhat esteet taklattua?
 • Mitä priorisoidaan, kun ilmassa on paljon tarpeita ja pyyntöjä eri puolilta organisaatiota?
 • Millaista kurinalaisuutta tarvitsemme, jotta hommat saadaan hoidetuiksi ja kukin saa nauttia tärkeästä aikaansaamisen tunteesta?
 • Millaisia odotuksia kullakin on tiimiesimiestä kohtaan, että työ sujuu? Entä toisiaan ja itseään?

 6 Wow, tiimi rokkaa!

Kun tiimi on onnistunut ja epäonnistunut yhdessä useita kertoja, on yhteistyö sujuvaa ja nautinnollistakin. Tiimin jäsenet pystyvät lukemaan toisiaan pienistäkin signaaleista ja asiat virtaavat hyvin eteenpäin. Tuloksia syntyy. Myös erilaisten ongelmien idut huomataan herkästi ja niihin reagoidaan nopeasti.

 7 Uudistuminen

Juuri kun kaikki on mallillaan, asiat yleensä muuttuvat – tai viimeistään silloin. Tiimi saa uuden jäsenen tai tärkeä jäsen lähtee. Ympäristössä tapahtuu jotain merkittävää, joka saa tiimin mission vanhenemaan hetkessä.

Tällöin tiimi tarvitsee tukea uudelleen orientoitumiseen ja kehä pyörähtää uudelleen alkuun, ensimmäiseen vaiheeseen: Mikä on missiomme tässä uudessa tilanteessa?

Kun muutoksia tulee eteen, yhteinen reflektointi tiimissä on erittäin tärkeää.

 • Missä onnistuimme?
 • Mitä olemme yhdessä oppineet?
 • Mikä nyt muuttuu?
 • Mitä arvokasta tulee säilymään?

Tarinoiden kertominen aikaisemmista onnistumisista ja arvon antaminen menneelle vahvistaa tiimin pystyvyyden tunnetta ja vahvistaa sitä edessä oleviin muutoksiin.

 

Eettinen ja energinen työyhteisö lisää tuottavuutta ja hyvinvointia

Työn digitalisoituminen ja työtapojen tehostamisen vaatimukset edellyttävät uudenlaista toimintakulttuuria ja avoimuutta organisaatioissa.

Miten ihmiset saadaan mukaan innostumaan ja toimimaan tuottavasti muutosrumban keskellä?

Miten samalla onnistutaan kantamaan vastuuta yhteisistä haasteista ja kehittämään sellaisia ratkaisuja, jotka kestävät kriittisenkin tarkastelun?

Lataa maksuton pikaoppaamme tästä:

Opas-eettinen-ja-energinen-työyhteisö

 

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT