Skip to content
Muutoksen tekeminen edellyttää aina vaivaa ja näkökulman vaihtamista.
Sari Puurtinen10.5.2021 18:352 min read

Tee sitä, mikä toimii

Muutosta ei tapahdu, jos et tiedä seuraavaa askelta

Kuinka paljon siedät tyytymättömyyttä? Milloin olet valmis muutokseen? Mihin vedät rajasi? 

Tyytymättömyys ei poistu vanhoilla konsteilla. Ei rauhoittumalla, eikä vauhtia lisäämällä. Muutoksen tekeminen edellyttää aina vaivaa ja näkökulman vaihtamista.

Helpoiten pääset liikkeelle kun teet enemmän sitä mikä toimii jo.  Jos sekään ei toimi, kokeile jotakin uutta. Uuden tavan tulee tuntua selkeästi vanhaa paremmalta. Laimea parannus ei rohkaise vielä kunnon repäisyyn. Aikaisemmat onnistumiset ja selkeä suunta rohkaisevat jatkamaan ja vievät eteenpäin.

direction
 
Keskity omalla vastuullasi olevien asioiden töiden tekemiseen ja hyviksi tunnistettuihin käytäntöihin. Kokeneempien kanssa työskentelemällä etenet helpommin uutta kohden. Harva onnistuu yksin. Vatvomisen sijasta rohkaistu yhteisen hiilen puhaltamiseen, aikaansaannoksiin ja itse kunkin vahvuuksiin. Asiakkaiden ja sidosryhmien odotukset ja tarpeet kertovat mihin sinun tulee keskittyä ja mistä porukalla tulee aloittaa. 

Luottamuksen tunne toimii muutoksen katalyyttinä 

Tunteet kuuluvat työpaikalle. Turvallisessa ryhmässä uskalletaan puhua myös turhautumisesta, epäonnistumisista, heikkouksista ja peloista. Ihmiset ylipäänsä haluavat puhua heitä koskevista keskeisistä asioista ja päätöksistä riippumatta siitä, halusiko esimies sitä tai ei.

Tunteista ja puheista huolimatta jokaisen on uskallettava tehdä myös ikäviä ja kivuliaita päätöksiä. Konfliktien sietäminen, hankalien asioiden puheeksi ottaminen ja ongelmien ratkaiseminen kuuluvat etenkin esimiehen arkeen. Ihmisiä ja ongelmia ei pidä oman tunteen vallassa kuitenkaan sekoittaa toisiinsa. Ongelmat ovat ongelmia. Ihmiset eivät ole ongelmia.

Aito osallistuminen sitouttaa  

Vaikeissa tilanteissa itse kukin tulee helposti puhuneeksi ohi suunsa. Viisaampaa olisi pysähtyä, kuunnella ja etsiä ryhmän yhteistä ymmärrystä kysymysten,  rakentavien ehdotusten ja ratkaisuyritysten kautta. Kun jokainen saa ilmaistua oman mielipiteensä ja kokee tulleensa kuulluksi, ryhmän uudenlaiseen tekemiseenkin voi sitoutua.

Ehkä sittenkin ohitimme karikon ja pääsemme ryhmänä asiassa eteenpäin.

soutuvene-kuva.jpeg 

Kaikki kantavat vastuuta

Hyvässä porukassa jokainen huolehtii omasta tekemisestään, puheestaan ja asenteestaan. Vastuuta ei jätetä toiselle, ei pomolle eikä päällikölle. Toiminnan ymmärrettävyys, selkeys ja läpinäkyvyys sekä johdon esimerkki kannustavat jokaista henkilökohtaiseen vastuunkantoon.

Työn tekemisen fokus on tuloksissa

Tavoitteet ohjaavat työn tekemistä. Kiireessä tavoitteet voivat unohtuvat. Säädät palokunta-periaatteella jotain akuuttia, ehkä tuttua ja turvallista. Uusille, haastaville ja tavoitteen kannalta tärkeille tehtäville ei tunnu löytyvän sopivaa aikaa. Pahimmillaan mukavuusalueella pysyminen, omat intressit ja pullistelut voivat ohjata ihan muuhun kuin vastuulla olevien tehtävien hoitamiseen ja tulokselliseen työhön.

Työkokonaisuuden hallinta edellyttää jokaiselta itsensä, oman energian ja sisäisen kipinän johtamista, asiaan keskittymistä ja fokusointia. Päivän tavoitteen kirkastamista ja raakaa tekemistä. Itsensä ja muiden arvostamisesta, halua auttaa ja tehdä työnsä hyvin.

Parhaimmillaan työ syntyy tekemisen ilosta, yhdessä ajattelemisesta, luottamuksesta, rennosta otteesta, onnistumisen uskosta sekä hyvin nukutuista öistä. Tehdään enemmän sitä, mikä toimii. Kokeillaan uutta, kun vanhat keinot eivät riitä.

 

 Yhteistyökyvykkyys ja sen johtaminenYhteistyötaitoja kehittämällä on mahdollista parantaa yksilön ja tiimin luovuutta ja päätöksentekotaitoja sekä lisätä hyvinvointia ja tuottavuutta.

Voit tutustua Juuriharjan luomaan yhteistyökyvykkyyden malliin julkaisussamme Yhteistyökyvykkyys ja sen johtaminen.

Voit myös olla meihin suoraan yhteyksissä, niin keskutellaan aiheesta lisää yhdessä.
OTA YHTEYTTÄ

 

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT