Skip to content
Erika Heiskanen 30.8.2018 12:20 2 min read

Tee näin, jos oma pomo rikkoo lakia

Joskus voit alaisena törmätä toimintatapoihin, jotka eivät ole oikein. Esimies tai muu yrityksen edustaja voi käyttää asemaansa väärin ja jopa teettää muilla asioita, jotka eivät kestä päivänvaloa.

Salailu ei kannata, mutta miten raportoida ongelmista niin, että asiat korjataan ja et itse kärsi asiasta ilmiantajana?

 

photo-1492045379936-abb525f8dacb

 

Väärinkäytösten riski on aina olemassa

Jos yrityksessäsi on panostettu eettisen yrityskulttuurin rakentamiseen, yritysjohto on todennäköisesti myös varautunut väärinkäytösten ehkäisemiseen. Väärinkäytöksiä voi silti tapahtua: ne voivat olla yksittäisiä vahinkoja, mutta joskus myös tahallisia ja pitkäaikaisiakin laittomuuksia. 

Väärinkäytösten aiheuttamat vahingot voivat olla korvaamattomia. Siksi on tärkeää, että henkilöstö tietää miten toimia, jos havaitsee yrityksessään rikollista toimintaa. Erityinen vastuu laillisesta toiminnasta kuuluu ylimmälle johdolle, vaikka jokainen on lain edessä vastuussa omista ratkaisuistaan.

Kaikissa yrityksissä ei vielä ole rakennettu väärinkäytöksiä ehkäisevää yrityskulttuuria tai toimintatapoja. Väärinkäytöksiin syyllistyvä saattaa olla kuka tahansa: johtoryhmän jäsen, esimies tai työntekijä. Jos oma pomo tai muu esimies syyllistyy väärinkäytöksiin, niistä ilmoittaminen voi olla vaikeaa.

Suomessa ei ole väärinkäytöksen raportoijaa eli ns. whistle bloweria suojelevaa lainsäädäntöä. Laki on työn alla ja se noudattaa EU:n nk. whistleblower-direktiiviä. Kansallinen lainsäädäntö tulee olemaan direktiivin mukainen tai sitä tiukempi.

Väärinkäytöksistä kannattaa raportoida. Jos yrityksessäsi ei vielä ole anonyymiin ilmoittamiseen sopivaa kanavaa, voit silti puhaltaa pelin poikki. Voit myös ehdottaa yritysjohdolle asiaan paneutumista ennaltaehkäisevässä mielessä. Ennaltaehkäisy on tehokkainta, se pienentää maineriskejä, säästää työaikaa arjessa ja tukee hyvinvointia työssä.

 

Väärinkäytösten salailu ei kannata

Salaisuuksilla, millä tahansa salaisuuksilla, on taipumus tulla ennemmin tai myöhemmin esille ja julki. Mitä silloin tapahtuu henkilöille, jotka ovat tienneet väärinkäytöksistä, mutta eivät ole tehneet mitään? He ovat pahimmassa tapauksessa itse osallistuneet väärinkäytöksiin toteuttamalla laittomia tehtäviä esimiehen pyynnöstä.

Organisaation hallitus ja johto kokee harvoin, että tällaisiin henkilöihin voi luottaa tulevaisuudessa. Puuttumatta jättäminen osoittaa selkärangattomuutta haastavissa tilanteissa. Vaikka inhimillisesti ottaen ilmiantamisen pelko on ymmärrettävä ja tosi, seuraukset ovat usein karuja niille, jotka ovat osallistuneet salailuun.

Väärinkäytösten kokoluokka voi myös olla sellainen, että yrityksen koko johto vaihtuu. Uusi johto arvioi tilannetta ulkopuolisen silmin, jolloin empatia painostuksen alla toiminutta kohtaan on yleensä vähäinen.

 

Laittoman toiminnan ilmiantaminen työntekijänä

Paras tilanne on yrityksissä, joissa organisaation käytössä on anonymiteetin turvaava, ulkoisen toimijan tarjoama sähköinen whistleblowing- eli ilmoituskanava. Tällaista kanavaa kutsutaan myös nimillä whistleblowing-kanava tai ethics hotline. Jos tällaista ei ole, tarvitaan enemmän kekseliäisyyttä.

Olemme vuosien varrella nähneet monia ratkaisuja. Sinun kannattaa lähestyä esimerkiksi HR-johtajaa tai muuta luotettavana pitämääsi henkilöä, joka toimii lähellä yrityksen johtoa.

 

Tapoja ilmoittaa väärinkäytöksistä nimettömästi, kun ammattimainen whistleblowing-kanava puuttuu:

  • laita nimetön kirje tai lappu oven ali
  • lähetä nimetön kirje postitse tai sisäisessä postissa
  • perusta uusi, anonyymi sähköpostitili ja lähetä sähköposti sieltä
  • hanki prepaid-liittymä ja lähetä tekstiviesti

Moni on myös päätynyt siihen, että lähettää viestin tai lapun samanaikaisesti useammalle henkilölle, jotta todennäköisyys tarttua väärinkäytöksiin nousee. Samalla laskee riski, että annatkin tiedot yksin sellaiselle henkilölle, joka on jollakin tavalla mukana väärinkäytöksissä tai on liian pelokas tarttumaan toimeen.

Tärkein sääntö on tämä: älä koskaan tee tahallasi perusteetonta ilmoitusta kostaaksesi jollekin. Muista myös, että asiat eivät aina ole niin, kuin miltä ne näyttävät. Joskus epäilyttävä toiminta ei ole laitonta ja joskus kelvolliselta vaikuttava ratkaisu onkin väärä.

Vinkkaa esimiehillesi vahvan ja eettisen yrityskulttuurin rakentamisesta. Aloita lataamalla maksuton opas Code of Conduct eli eettinen ohjeisto:

Tutustu Juuriharjan whistleblowing-palveluun ja lataa First Whistlen esite.

Juuriharja First Whistle - raportointikanava väärinkäytösepäilyille - lataa esite!