Skip to content
whistleblower
Erika Heiskanen16.5.2022 12:533 min read

Tee näin, jos oma pomo rikkoo lakia

Joskus voit alaisena törmätä toimintatapoihin, jotka eivät ole oikein. Esihenkilö tai muu yrityksen edustaja voi käyttää asemaansa väärin ja jopa teettää muilla asioita, jotka eivät kestä päivänvaloa.

Salailu ei kannata, mutta miten raportoida ongelmista niin, että asiat korjataan ja et itse kärsi asiasta ilmiantajana?

JH blogi whistleblower 1200x628

Väärinkäytösten riski on aina olemassa

Jos yrityksessäsi on panostettu eettisen yrityskulttuurin rakentamiseen, johto on todennäköisesti myös varautunut väärinkäytösten ehkäisemiseen. Väärinkäytöksiä voi silti tapahtua: ne voivat olla yksittäisiä vahinkoja, mutta joskus myös tahallisia ja pitkäaikaisiakin laittomuuksia. 

Väärinkäytösten aiheuttamat vahingot voivat olla korvaamattomia. Siksi on tärkeää, että henkilöstö tietää miten toimia, jos havaitsee omassa organisaatiossa rikollista toimintaa. Erityinen vastuu laillisesta toiminnasta kuuluu ylimmälle johdolle, vaikka jokainen on lain edessä vastuussa omista ratkaisuistaan.

Kaikissa yrityksissä ei vielä ole rakennettu väärinkäytöksiä ehkäisevää yrityskulttuuria tai toimintatapoja. Väärinkäytöksiin syyllistyvä saattaa olla kuka tahansa: johtoryhmän jäsen, esihenkilö tai työntekijä. Jos oma pomo tai muu esihenkilö syyllistyy väärinkäytöksiin, niistä ilmoittaminen voi olla vaikeaa.

Suomessa väärinkäytöksen ilmoittajaa eli ns. whistlebloweria suojeleva lainsäädäntö on eduskunnan käsittelyssä ja noudattaa EU:n nk. whistleblower-direktiiviä. Kansallinen lainsäädäntö tulee olemaan direktiivin mukainen tai sitä tiukempi.

Väärinkäytöksistä kannattaa ilmoittaa. Jos yrityksessäsi ei vielä ole anonyymiin ilmoittamiseen sopivaa kanavaa, voit silti puhaltaa pelin poikki. Voit myös ehdottaa johdolle asiaan paneutumista ennaltaehkäisevässä mielessä. Ennaltaehkäisy on tehokkainta, se pienentää maineriskejä, säästää työaikaa arjessa ja tukee työhyvinvointia. Eettinen organisaatiokulttuuri tutkitusti vahvistaa myös organisaation innovaatiokyvykkyyttä ja esihenkilöiden jaksamista.

 

Väärinkäytösten salailu ei kannata

Salaisuuksilla, millä tahansa salaisuuksilla, on taipumus tulla ennemmin tai myöhemmin esille ja julki. Mitä silloin tapahtuu henkilöille, jotka ovat tienneet väärinkäytöksistä, mutta eivät ole tehneet mitään? He ovat pahimmassa tapauksessa itse osallistuneet väärinkäytöksiin toteuttamalla laittomia tehtäviä esimiehen pyynnöstä.

Organisaation hallitus ja johto kokee harvoin, että tällaisiin asiaa salanneisiin ja täten vahingon edesauttamiseen vaikuttaneisiin voi luottaa tulevaisuudessa. Puuttumatta jättäminen osoittaa selkärangattomuutta haastavissa tilanteissa. Vaikka inhimillisesti ottaen ilmoittamisen pelko on ymmärrettävä ja tosi, seuraukset ovat usein karuja niille, jotka ovat osallistuneet salailuun.

Väärinkäytösten kokoluokka voi myös olla sellainen, että organisaation koko johto vaihtuu. Uusi johto arvioi tilannetta ulkopuolisen silmin, jolloin empatia painostuksen alla toiminutta kohtaan on yleensä vähäinen.

 

Laittoman toiminnan ilmiantaminen työntekijänä

Kaikissa vähintään 50 henkeä työllistävissä organisaatioissa tulee olemaan käytössä ilmoittajan identiteetin turvaava sähköinen whistleblowing- eli ilmoituskanava. Arvioi ennen ilmoituskanavan puoleen kääntymistä, olisiko mahdollista ottaa asia puheeksi jonkun kanssa, joka voisi tarttua asiaan.

Jos arvioit, että nimettömyys on ainoa mahdollisuus nostaa väärinkäytös esille, on aika harkita väärinkäytöksen ilmoittamista whistleblowing-kanavan kautta. Kanava löytyy organisaationne verkkosivuilta. Jos kanava on vaikea löytää, tai ilmoittamisesta kerrotaan sivuilla negatiiviseen sävyyn, se tarkoittaa todennäköisesti sitä, että työnantajasi ei suhtaudu positiivisesti laittomuuksien esille nostamiseen.

Jos tiedossasi oleva asia on erityisen vakava, ilmoituksen kohde voi joutua esim. vankilaan, voi olla hyvä harkita myös keskustelua juristin kanssa ennen ilmoituksen tekemistä.

Vaikka sinulla ei olisikaan mitään ilmoitettavaa, on hyvä käydä tarkistamassa, mistä ilmoituskanava löytyy. Löydettävyydestä ja tekstin sävystä kannattaa kysyä ja nostaa esille verkkosivujen kertoma viesti organisaation tahtotilasta. Sinun kannattaa lähestyä esimerkiksi HR-johtajaa tai muuta luotettavana pitämääsi henkilöä, joka toimii lähellä yrityksen johtoa.

On tärkeä muistaa: älä koskaan tee tahallasi perusteetonta ilmoitusta kostaaksesi jollekin. Muista myös, että asiat eivät aina ole niin, kuin miltä ne näyttävät. Joskus epäilyttävä toiminta ei ole laitonta ja joskus kelvolliselta vaikuttava ratkaisu onkin väärä.

Vinkkaa esihenkilöllesi vahvan ja eettisen yrityskulttuurin rakentamisesta. Aloita lataamalla alta maksuton opas Code of Conduct eli eettinen ohjeisto.

Code of Conduct opas - lataa PDF

 

Tapoja ilmoittaa väärinkäytöksistä nimettömästi, kun ammattimainen whistleblowing-kanava puuttuu

Ilmoittaminen ilman kunnollista whistleblowing-kanavaa on haastavaa. Tietoturva on vajavaista ja ontuvaa, keskustelu tutkijoiden kanssa on hankalaa, ellei peräti mahdotonta, ja dokumenttien arkistointikin voi olla sattumanvaraista. Myös GDPR:n näkökulmasta sekä ilmoittajan että ilmoituksen kohteen tietosuoja voivat olla heikolla tasolla. Paperilla, tekstiviestillä tai sähköpostilla tehty ilmoitus eksyy helposti vääriin käsiin toisin kuin laadukkaassa whistleblowing-kanavassa oleva ilmoitus.

Näitä voit kuitenkin kokeilla, jos oikeaa ilmoituskanavaa ei ole:

  • laita nimetön kirje tai lappu oven ali
  • lähetä nimetön kirje postitse tai sisäisessä postissa
  • perusta uusi, anonyymi sähköpostitili ja lähetä sähköposti sieltä
  • hanki prepaid-liittymä ja lähetä tekstiviesti

Moni on myös päätynyt siihen, että lähettää viestin tai lapun samanaikaisesti useammalle henkilölle, jotta todennäköisyys tarttua väärinkäytöksiin nousee. Samalla laskee riski, että annatkin tiedot yksin sellaiselle henkilölle, joka on jollakin tavalla mukana väärinkäytöksissä tai on liian pelokas tarttumaan toimeen.

Ammattimainen kanava on osa riskienhallintaa

Sekä työntekijän, esihenkilön että organisaation etu on, että käytössä on ammattimainen ilmoituskanava. Kanavan avulla mahdollistuu laadukkaampi riskienhallinta ja toiminnan kehittäminen. 

Tutustu Juuriharjan whistleblowing-palveluun ja varaa tapaaminen sinulle parhaiten sopivaan aikaan:

First Whistle ilmoituskanava on helppokäyttöinen ja luotettava

 

Lisää aiheesta: