Skip to content
aaron-burson-242124-unsplash
Merle Karp20.11.2018 15:002 min read

Sitran opit poikkihallinnollisen yhteistyön fasilitoinnista

Sitra toteutti neljä erilaista Siilonmurtajat-kokeilua, joiden tarkoituksena oli etsiä uudenlaisia malleja poikkihallinnolliseen yhteistyöhön. Juuriharja oli mukana fasilitoimassa yhtä näistä kokeiluista: CBRNE-koordinaatiota, jossa erilaisten uhkatekijöiden asiantuntijat määrittelivät vision, vastuut ja toimintamallin uudenlaiselle koordinaatiolle.

 

aaron-burson-242124-unsplash

 

Tavoitteena uudenlainen johtamismalli

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on perustettu vuonna 1967 Suomen itsenäisyyden 50-vuotisjuhlan kunniaksi. Rahaston tehtävänä tutkimusten, kokeilujen ja uudistusten kautta luoda reilua, kestävää ja hyvinvointiin tähtäävää tulevaisuutta Suomelle. Siilonmurtajat-kokonaisuuteen Sitra pyysi ministeriöiltä ja virastoilta ehdotuksia poikkihallinnollisiksi kokeiluiksi. Reilun 50 idean joukosta valikoitui toteutettavaksi neljä kokeilua, joista yksi oli CBRNE-koordinaatio.

Viime vuoden lopulla valmistuneen Suomen ensimmäisen CBRNE-strategian tarkoitus on torjua erilaisia uhkia. Näitä ovat kemiallisten aineiden (Chemical), biologisten taudinaiheuttajien (Biological), radioaktiivisten aineiden (Radioactive), ydinaseiden (Nuclear) sekä räjähteiden (Explosives) väärinkäyttö tai niihin liittyvät onnettomuudet. Siilonmurtajat-kokeilussa tavoitteena oli etsiä uudenlaisia verkostomaisia tapoja organisoida CBRNE-toimintaa, johtaa CBRNE-strategian toteutumista sekä luoda malli verkostomaiseen johtamiseen. Kolme muuta kokeilua olivat hyvin erilaisia. Niistä voi lukea lisää Siilonmurtajien sivuilta.

CBRNE-koordinaatio kuuluu usean eri ministeriön ja keskusviraston vastuulle. Kaikki kokeiluun osallistuneet ovat jonkin tai useamman alan huippuasiantuntijoita CBRNE-työtä tekevistä organisaatioista eli sisäministeriöstä, sosiaali- ja terveysministeriöstä, Evirasta, Verifinistä, Poliisihallituksesta, Helsingin poliisilaitoksesta, Helsingin pelastuslaitoksesta, puolustusministeriöstä, Tukesista, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta, säteilyturvakeskuksesta, rajavartiolaitoksesta sekä keskusrikospoliisista.
 

Onnistuneen yhteistyön avaimet löytyivät taitavasta fasilitoinnista sekä riittävästä ajankäytöstä

CBRNE-koordinaation kokeilussa oli yhteensä 11 työpajaa maalis-lokakuun 2018 aikana. Se oli Siilonmurtajat-kokeiluista työintensiivisin, sillä tapaamisia oli tiheämmin kuin muilla. Työpajoissa oli jatkuvasti mukana 8-12 henkilön aktiivinen ja motivoitunut ydinporukka.

"Projekti oli pitkä matka. Oli todella arvokasta, kun Erika oli siinä luotsina."
– Milma Arola, asiantuntija, Sitra


Matkan aikana oli myös ylä- ja alamäkiä. Yhdessäohjautuvuus ei aina toimi kuin itsestään. Kun eri ihmiset eri organisaatioista tulevat ratkomaan yhteistä kysmystä, ovat heidän pohjatietonsa, intressinsä, toimintatapansa sekä tekemisensä tavoitteet keskenään kovin erilaisia. Työskennelläänkö nyt kokousmoodissa vai työpajamaisesti?

Yksi Siilonmurtaja-kokeilujen tärkeimpiä oppeja poikkihallinnollisesta yhteistyöstä olikin se, miten paljon yhteistä työskentelyä helpottaa, kun mukana on neutraali fasilitaattori, joka kirkastaa tavoitteet ja ohjaa työntekoon eri menetelmin. Jotta yhteistyössä päästään etenemään sujuvasti, on tahojen erilaisia taustoja tehtävä aktiivisesti näkyväksi ja korostettava sitä, että vaikka arkityössä tavoitteet ja intressit voivat olla erilaisia, ollaan tässä projektissa yhteisen asian äärellä. 

Yhdessä työskentely vaatii myös aikaa. Jos työtahti on turhan tiivis, ei luovilla ideoilla ja aidolla kehittämisellä ole aikaa syntyä. Kun tavoitteena on luoda jotakin uutta, on syytä investoida siihen paljon aikaa, sillä ajankäyttö maksaa itsensä takaisin.

Siilonmurtajat-kokeilut olivat keskenään erilaisia ja projektin alussa olikin kiinnostavaa pohtia, minkälaista tukea kukin kokeilu tarvitsee. 

"On olemassa hyvin erilaisia ihmislähtöisiä menetelmiä, joita olisimme voineet soveltaa. Esimerkiksi jos CBRNE-siilonmurtajakokeilussa olisimmekin lähteneet liikkeelle jostakin aivan erilaisesta tekemisen tavasta, mitä siitä silloin olisi syntynyt?"
– Milma Arola

 

Lean Leadership, tuottavaa johtamista - Lataa opas!

 

Tuloksista on hyötyä myös tulevaisuuden siiloja murtavissa projekteissa

CBRNE-koordinaation äärellä ryhmä sai luotua hyvän vision sekä määriteltyä vastuita ja tehtäviä koordinaatiolle. Se määritteli myös kokonaan uudenlaisen toimintatavan ja verkostomaisen toimintamallin CBRNE-koordinaatiolle. Ryhmän laatima toimintamalli on tulossa käsittelyyn ehdotuksena CBRNE-koordinaation toteuttamiseksi ja työn tulokset tulevat hyödynnetyiksi.

Kaikkien neljän kokeilun opeista laaditaan myös työkirja yhteistyössä Valtiovarainministeriön ja Valtioneuvoston kanslian kanssa.

"Toivon, että mukana olleet asiantuntijat ovat saaneet kokeilusta työkaluja tulevaan siilonmurtamiseen. Valtiolla on paljon verkostomaista ja poikkihallinnollista toimintaa, esimerkiksi ekosysteemifoorumi, joka tuo eri toimijoita yhteen. Meneillään on paljon verkostomaista työskentelyä ja tuntuu, että se tulee jatkossa vain lisääntymään. Siilonmurtajat on yksi siivu tässä tekemisessä."
– Milma Arola
 

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT