Skip to content
Tiimin auttaminen eteenpäin kriisissä
Erika Heiskanen26.3.2020 13:473 min read

Pandemian vaikutusten hallinta - flatten the curve, minimise the dip

Pandemian kokonaisvaikutuksia ei tiedä vielä kukaan. Kuitenkin niitä on tärkeää yritää kaikin tavoin pehmentää, koska sen tiedämme, että vaikutukset ovat massiiiviset. Käymme tässä blogissa läpi ensimmäiset askeleet, joita hyödyntämällä voit auttaa itseäsi ja organisaatiotasi eteenpäin.

JH race car 1200x618

Tähän mennessä meille kaikille on tuttu ajatus käyrän latistamisesta, flatten the curve. Meidän on hidastettava korona-viruksen leviämistä, jotta sairaala- ja erityisesti tehohoitoa tarvitsevien määrä pysyisi terveydenhuollon kapasiteettien rajoissa. Varsinaisen kasvavan hoidontarpeen lisäksi terveydenhuollon kuormitusta lisää valtava määrä eristämistä, desinfiointia ja suojaamista jokaisen tartuntaepäilyn kohdalla, ympärillä ja jälkeen.

COVID_1-juuriharja


Samanaikaisesti, kun meillä on huoli sekä läheistemme että omastakin terveydestämme ja hyvinvoinnistamme, on tullut selväksi, että seuraukset maailmantaloudelle ovat valtavat. Monelle yritykselle ajat ovat kovat ja konkurssiaaltoa odotetaan. Vielä useampi yksilö kohtaa merkittäviä taloudellisia haasteita, jotka myös heijastuvat koko loppuelämään. Millä toimenpiteillä voimme minimoida myös tuota talouden käyrää, joka surullisesti tekee kuoppaa alaspäin?

 

COVID_2-juuriharja

 

Kolmas käyrä, joka kriisin myötä muodostuu, ja on kietoutunut kahteen edelliseen, on pandemian aikana syntyvien psykologisten vaurioiden käyrä. Nämä vaikutusmekanismit ovat saaneet vielä vain vähän huomiota osakseen.


Miksi on niin tärkeä kiinnittää myös psykologisiin vaikutuksiin huomiota jo nyt? Siksi, että psykologia, jokaisen psyyke sekä yhteisössä rakentuva yhteisöllinen resilienssi vaikuttavat kaikkein ratkaisevimmin siihen, miten me reagoimme kriisiin, miten me toimimme ja selviämme kriisin aikana, sekä erityisesti siihen, miten nopeasti me toivumme tästä kaikesta. Miten me voimme vaikuttaa ja minimoida psykologisten seurannaisvaikutusten käyrän sukeltamista?


COVID19-juuriharja

 

Meidän on tärkeää toimia kaikkien näiden käyrien vaimentamiseksi. Sen lisäksi, että tiedostamme tarpeen latistaa käyrää - flatten the curve, on myös syytä vaimentaa kuoppaa - minimise the dip. Ensin hieman psykologista taustatietoa ja lopussa käytännön työkalu käyrien kanssa työskentelyyn.

Psykologia ja reaktiot kriisiin

Jokaisella meistä on luontainen taipumus reagoida kriisiin jollakin tavalla. Toiset vähättelevät tilannetta suojatakseen omaa psyykeään. He kertovat itselleen, että “se on vain flunssa” tai “minua tämä ei tapa”. Tällä on heijastusvaikutuksia ensimmäiseen käyrään: psyykeä suojeleva vähättelevä käyttäytyminen ei hidasta tartuntojen levittämistä. Miten psyykeä voisi suojata jollakin muulla tavalla?

Jotkut meistä lamaantuvat ja kolmannet ryhtyvät ripeisiin toimenpiteisiin. Neljänsillä iskee paniikki ja he ryhtyvät kovasti touhuamaan, spekuloimaan ja epäilemään. Omalla toiminnallaan he levittävät tarpeetonta turvattomuuden tunnelmaa ja siten kuormittavat muita. Nämä esimerkit ovat kaikki yksinkertaistuksia, mutta niistä saa kuvaa yksilön reaktion vaikutuksista käyttäytymiseen. Yksilöiden käyttäytyminen kertautuu ja vaikuttaa koko yhteiskuntaan. Jos jokainen tartunta aiheuttaa noin 3 uutta, on yksilön käyttäytymisen vaikutus yhteiskuntaan tällä hetkellä erityisen voimakas.

Kriisin edetessä mitataan psyyken kestävyyttä

Pandemian edetessä kotiin sulkeutuminen tulee kuormittamaan jokaisen psyykeä jollakin tavalla. Vaihtelunhaluisen alkaa vähitellen olla vaikea keksiä yhä uusia juttuja neljän seinän sisällä ja kiusaus tavata ihmisiä kasvaa. Tunnelmat ailahtelevat. Parisuhteet vahvistuvat ja rakoilevat. Päihteiden väärinkäytön odotetaan kasvavan. Teknologiaa vierastavan olo etätyökalujen kanssa voi helpottua rutiinin myötä, mutta jossain kohtaa voi iskeä myös teknologia-väsymys.

Jos emme saa tuota tartuntojen käyrää hillittyä, psykologinenkin käyrä syvenee, samoin taloudellinen. Riippuen tartuntojen etenemisvauhdista, kenties pelko lisääntyy ja tunnelma käy yhä ankeammaksi. Läheisten kuolemantapaukset tulevat raastamaan surullaan. Hautajaisiinkaan ei pääse toteuttamaan tärkeää irtipäästämisen rituaalia.

Rakkaitten, tuttujen ja kollegojen menettämisen lisäksi menetämme myös perheen tuloja, emotionaalista tukea ja arjen apua. Menetämme myös osaamista ja tuottavuutta. Jotkut perheet, samoin kuin yrityksetkin, murentuvat.

 

Toipuminen

Tartuntojen, kuolleisuuden, talouden ja psyyken kuormituksen käyrät vaikuttavat toisiinsa. Täysin lyöty ihminen ei välttämättä toivu nopeasti ja ryhdy tuotteliaaksi kansantalouden osaseksi tartuntakäyrän latistuttua. Jotta saamme kaikkia näitä käyriä vaimennettua, meidän on myös puntaroitava kaikkia päätöksiämme kaikista näistä näkökulmista jo nyt, alkaen heti.

 

Miten kannattaa toimia

1) Rakenna jatkuvuutta, business as usual
Tärkeintä on rakentaa jatkuvuutta ja toimia, niin kuin ennenkin on toiminut, mutta etänä. Älä peru kokouksia, siirrä henkilöstön kysely-tunteja tai illallistapaamisia ystävien kanssa. Etsi keinoja toteuttaa nämä kaikki etänä. Jopa firman yhteisen liikuntapäivän voi toteuttaa etänä. Liikuntapalveluja striimataan laadukkaasti. Suunniteltujen tekemisten toteuttaminen suunnitellusti tuo kokemusta jatkuvuudesta ja pitää yllä arjen rakenteita.

2) Digiloikkaa polvet ruvella
Jos etätyökalut ovat uusia, kannusta ihmisiä (enemmistöä) välttämään lukemattomien uusien työkalujen googlailun ja tutkailun. Jos työkalut eivät ole ennestään tuttuja, kannattaa ensin ottaa haltuun yksi ja kun sen käyttö sujuu rennosti, voi valikoimaa laventaa. Käytä kokouksissa, työpajoissa, ym. ensin aina aikaa työkalun haltuunottoon, jotta kaikki löytävät sujuvasti keskeisimmät nappulat ja tietävät, miten ne toimivat. Kokouksissa voi vähän pelleilläkin, kun nappuloita kokeillaan.

3) Valitse, minkä muutoksen haluat nyt viedä läpi
Tämäkin tilanne on mahdollisuus uuteen. Mikä olisi se kehitysaskel, jonka haluaisit nyt viedä läpi? Uusi tilanne haastaa uusiin ratkaisuihin. Olisiko thinking-outside-the-box nyt aiempaa mahdollisempaa?

4) Tee tietoisia päätöksiä
Harkitessasi eri vaihtoehtoja, punnitse jokaista päätöstäsi jokaisesta kolmesta näkökulmasta ja lyhyellä ja pitkällä aikaperspektiivillä.

  • fyysinen terveys ja tartuntojen ehkäisy
  • taloudellinen näkökulma
  • psykologinen hyvinvointi

    Mikä vaikuttaa hyvältä idealta juuri nyt, mutta vuoden päästä surkealta?

COVID19-taulukko-juuriharja

#flattenthecurve #minimisethedip #corona

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT