Juuriharja blogi

Miten johtamisen eettisyyttä voi arvioida?

1.10.2021 12:00 Kategoriat: Eettinen johtaminen, Johtamisen kehittäminen

Johtamisen eettisyys vaikuttaa merkittävästi ihmisten arkeen, työn sujuvuuteen ja työilmapiiriin. Jos eettinen osaaminen on heikkoa, tulokset näkyvät sekä poissaolotilastoissa että tuottavuudessa. Linjakas, kirkas ja oikeudenmukainen tapa johtaa mahdollistaa vapaan ajatustenvaihdon, uteliaan oppimisen ja innovatiivisen työotteen. Lisäksi eettisellä johtamisotteella taklataan riskejä jo ennen niiden syntymistä.

JH blogi thumbs up

Mikä on hyvää johtajuutta?

Joanne B. Ciullan mukaan merkittävin kysymys ei olekaan "Mitä on tehokas johtajuus?" vaan "Mikä on hyvää johtajuutta?".

Sanalla ”hyvä” on tässä kaksi ulottuvuutta: moraalisesti hyvä ja teknisesti hyvä, tehokas. Eettinen johtaminen tavoittelee siis samanaikaisesti sekä korkeaa työhyvinvointia että tuottavuutta.

Suurin osa esimiesten kohtaamista eettisistä ongelmista on päivittäisiä, erityisesti henkilöstöön liittyviä kysymyksiä. Mikä tässä olisi parasta? Miten onnistun pitämään kiinni yhteisistä linjauksista ilman, että rakennan tunnekylmän byrokratiahelvetin? Miten toimin oikeudenmukaisesti jatkuvasti?

Oikeudenmukainen kohtelu on yhteydessä 13–48 % matalampaan sairauspoissaoloriskiin. Lisäksi oikeudenmukainen johtaminen on yhteydessä 29 % pienempään vaaraan sairastua sydäntautiin, kun muut riskitekijät oli otettu huomioon. 

Organisaatiot, joissa oli työntekijäystävällisimmät käytännöt, kuten joustava työaika, hyvää koulutusta ja valmennusta, tekivät 103 prosentin tuoton viidessä vuodessa. Heikoimmat käytännöt omaavat organisaatiot tuottivat samassa ajassa keskimäärin 53 %:a. Parhaat ihmiset ovat kiinnostuneita organisaatioista, jotka vastaavat henkilökohtaiseen merkityksen kokemisen tarpeeseen ja kantavat yhteiskuntavastuunsa – yli pelkän voitontavoittelun. 

 

Miten johtamisen eettisyyttä voidaan arvioida?

Pähkinänkuoressa eettisen johtamisen arvioinnin näkökulmia voi lähestyä kolmen filosofin kautta:

  1.  Mitä johtaja tekee? Tällä viitataan tekojen seurauksiin, mitä johtamisesta syntyy. (Mill)
  2.  Miten johtaja tekee? Millaisia arvoja, hyveita ja paheita johtajan teot ilmentävät? (Aristoteles)
  3.  Miksi johtaja tekee, mitä tekee? Millaisia velvollisuuksia johtaja täyttää, mistä johtajan tarkoitusperät eli motivaatio kumpuaa? (Kant)

Millä tasolla eettisen johtamisen taitosi ovat?

Kokeile ilmaista maistiaista Juuriharjan Leadership EDGE© 360° -työkalusta!

Iloisia pohdintoja!


Ciulla, J.B. (2004)
Elovainio, M., Kivimäki, M. & Vahtera, J., (2002)
Kivimäki, M., Ferrie, J. E., Brunner, E., Head, J., Shipley, M. J., Vahtera, J., & Marmot, M. G., (2005)
Power & Lundsten (2005) 
Huhtala et al. (2012)

Kategoriat: Eettinen johtaminen, Johtamisen kehittäminen

Erika Heiskanen

Kirjoittanut Erika Heiskanen

Pysy ihmisenä. Tilaa Juuriharjan blogi.