Skip to content
Erika Heiskanen 27.2.2020 14:00 1 min read

Mitä whistleblowing-kanava tarkoittaa käytännössä?

EU:n whistleblowing-direktiivin myötä pakolliseen ilmoituskanavaan kohdistuvat vaatimukset ovat tarkentuneet ja samalla tiukentuneet merkittävästi. Whistleblowing-kanava tarkoittaa yleisesti kanavaa, jonka kautta henkilö voi ilmoittaa organisaatiossa havaitsemansa väärinkäytöksen, epäilyn tai huolen siitä.
kuva-whistleblowing

Aiemmin kanava saattoi olla sähköpostiosoite, postilaatikko tai mikä tahansa keino, jolla huolistaan saattoi ilmoittaa. Näihin kanaviin liittyy monia haasteita, kuten ilmoittajan sekä ilmoituksen kohteen tietoturva. Nämä vanhat kanavat saavat kuitenkin jatkaa toimintaansa ja onkin hyvä, että ilmoittajalla on käytössään monta reittiä, joista hän voi valita.


Miten EU-direktiivin mukainen whistleblowing -kanava toimii?


Uutena vaatimuksena on järjestää kanava, jossa ilmoittaja voi raportoida tietonsa varmistetun anonyymisti eli niin, että organisaatio, johon ilmoitus kohdistuu, ei pysty esim. IP-osoitteen selvittämisellä jäljittämään ilmoittajaa. Tämä tarkoittaa käytännössä teknistä ratkaisua ja ulkoisen palveluntarjoajan käyttämistä palvelun järjestämiseksi.

Juuriharjan First Whistle on säädösvaatimukset täyttävä kanava, jossa ilmoittaja ja tapauksen arvioija sekä myöhemmin tutkija (jos tapaus sitä edellyttää) voivat kommunikoida ilmoittajan kanssa niin, että ilmoittajan anonymiteetti säilyy ja tulee jatkuvasti turvatuksi. Kanava on helppo ottaa käyttöön, eikä edellytä muutoksia organisaation omiin tietojärjestelmiin.

Direktiivi edellyttää, että ilmoituksesta on annettava ilmoittajalle vastaanottokuittaus ja palaute. Myös tämä onnistuu First Whistlen avulla sujuvasti. Kanava tulee avata myös tietyille ulkoisille sidosryhmille.

 

Keitä uusi direktiivi koskee?

EU:n whistleblowing-direktiivi velvoittaa yli 50 henkilöä työllistäviä  organisaatioita järjestämään väärinkäytösepäilyjen tai -huolien ilmoitus- eli whistleblowing-kanavan. Säädös koskee yhtä lailla yrityksiä kuin julkisen sektorin organisaatioitakin.

17.12.2021 ilmoituskanavan tulee olla käytössä ja direktiivinmukainen ilmoittaminen mahdollistettu sekä sisäisille että ulkoisille sidosryhmille. Lisäksi sekä ilmoitusten käsittelijät että henkilöstö pitää olla koulutettu ja eskalaatioprosessi pitää olla määritelty ja viestitty.

 

Lataa lisätietoa:

  • whistleblowing-direktiivin keskeiset seikat
  • mistä whistleblowingissa on kyse
  • First Whistle ja tekniset tiedot
  • kanavan käyttöönotto

LATAA LISÄTIETOA