Skip to content
Mitä on whistleblowing suomeksi?
Erika Heiskanen25.6.2021 13:021 min read

Mitä on whistleblowing suomeksi?

Nyt kaikkien yli 50 henkeä työllistävien organisaatioiden agendalla on ns. whistleblowing-kanavan hankkiminen. Kanava herättää monenlaisia tunteita, myös vakiintuneen suomenkielisen nimen puutteen vuoksi. 

 

Mitä on whistleblowing suomeksi?

Tunnemme hyvin ajatuksen pelin poikki viheltämisestä, mutta meillä ei ole suomeksi vakiintunutta termiä teolle.  Ehkä me voimme puhua pilliin viheltämisestä tai epäilyn ilmoittamisesta tai huolikanavasta. Sanoilla on iso merkitys tässäkin yhteydessä ja siksi nimeämiseen kannattaa uhrata hetki.

Millä nimellä kanavaa kannattaisi kutsua?

Kanavan nimeäminen kertoo jo kanavaan liittyvistä tavoitteista. Positiivinen nimi rakentaa luottamusta ja positiivisia mielikuvia, negatiivinen nimi rakentaa negatiivista kulttuuria. On huono lähtökohta kutsua kanavaa ilmiantokanavaksi. Kyttäävää ja ilmiantoja pursuavaa kulttuuria on kokeiltu kokonaisten valtioiden toimesta, eikä siitä ole hyvää syntynyt. Innovatiivisuus, kokeilunhalu, oma-aloitteisuus ja vaikeiden asioiden puheeksi ottaminen kärsivät negatiivisessa kulttuurissa, jolloin organisaation uudistuminen ja kilpailukyky rapistuvat. 
 
Suosittelemme, että kanavaa kutsutaan ilmoituskanavaksi - tai sille voi organisaatiossa hyvin antaa aivan omankin nimen, kuten Destia on tehnyt.
 

Prosessit ja käytännöt vaikuttavat vielä enemmän

On tärkeää, että ilmoituskanavan ympärille määritellyt prosessit ja käytännöt, sekä ilmapiiri ovat rakentavat ja positiiviset, sekä luottamusta rakentavat ja ylläpitävät. 
 
Ilmoituskanavan tarkoitus on ensisijaisesti suojella ilmoittajaa ja siten turvata organisaatioiden tiedonsaanti väärinkäytöksistä, jotta niihin voidaan puuttua. Käytännön kokemuksena on, että riippuen organisaation kulttuurista, kanavaan saadaan eri tyyppisiä ilmoituksia ja myös hyvin eri määriä. 

First Whistle ilmoituskanava on helppokäyttöinen ja luotettava

 
Ota yhteyttä whistleblowing-asioissa autan mielelläni!
- Erika Heiskanen
 

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT