Skip to content
Mistä tekijöistä motivaatio rakentuu?
Jari Salo8.11.2023 10:113 min read

Mistä motivaatiossa on kyse?

Tartuin innolla tilaisuuteen, kun minua pyydettiin pitämään esitys motivaatiosta ja siihen vaikuttavista tekijöistä viimekertaisilla Lean-rakentamisen päivillä Helsingissä. Coachaan jatkuvasti allianssitiimejä ja autan niitä kehittämään yhteistyötaitoja kasvussaan voittavaksi huipputiimiksi. Johtamisen valmentajana ja psykologina minulta usein kysytäänkin: Miten motivoin ihmiset tekemään sen, mitä haluan heidän tekevän? Monimutkainen ja haastava kysymys. Ja onko se itse asiassa oikea kysymyksen asettelu?


Millaiset tekijät vaikuttavat motivaatioon?

Aloitetaan seuraavalla esimerkillä: Jos haluaisit laihtua hieman, osaisitko tehdä sen? Veikkaan, että moni vastaisi, että tiedämme teoriassa kyllä kuinka laihtua, mutta vain hyvin harvat onnistuvat painoaan pudottamaan. Mutta miksi? Meillä on tarvittava tieto ja faktat hallussa, mutta jotakin muuta puuttuu. Tuo puuttuva osa on motivaatio.

JH blogi I cant 1200px


Millaisista elementeistä motivaatio rakentuu? Sana motivaatio tulee latinan verbistä "movere", joka tarkoittaa "liikkua". Mutta mikä saa meidät liikkumaan?

Motivaatiopsykologia on erityinen ala psykologian sisällä. Se on laaja tieteenala, jossa on paljon erilaisia teorioita, joiden avulla pyritään ymmärtämään ja selittämään, miksi teemme niitä asioita, joita teemme. Näillä eri teorioilla on yksi yhteinen tekijä: Ne ovat kaikki yhtä mieltä jaosta sisäiseen ja ulkoiseen motivaatioon.

Sisäinen motivaatio saa meidät tekemään asioita oman sisäisen halumme ja kiinnostuksemme vuoksi: Saamme nautintoa itse tehtävästä ja sen suorittamisesta. Haluamme tehdä parhaamme, olemme hyvin sitoutuneita.

Ulkoinen motivaatio taas ajaa meidät tekemään tehtävän sen lopputuloksen vuoksi. Tulos voi olla esimerkiksi palkka tai muu kompensaatio – tai jokin sanktio tai jopa rangaistus, jos emme suorita tehtävää. Emme ole sitoutuneita ja meitä ajaa eteenpäin vain lopputulos.

Kun tiiminvetäjät kysyvät minulta, miten he voivat parhaiten motivoida tiiminsä jäseniä, muistutan, ettei ratkaisu ainakaan ole maksaa lisää palkkaa. Tämä on yleensä epäsuosittu vastaus. Meidän on kuitenkin löydettävä keinoja lisätä tiimin jäsenten sisäistä motivaatiota sen sijaan, että vahvistaisimme vain heidän ulkoista motivaatiotaan. Tämä ei ole helppoa. Motivaatiota kun ei voi ostaa.

Tunteet

Tunteet ovat motivaation voimakkaimpia ajureita. Esimerkiksi pelko ja häpeä ovat perustavan laatuisia tunteita, jotka saavat meidät välttelemään asioiden tekemistä, vaikka sisäinen motivaatiomme olisikin vahva. Positiiviset tunteet, kuten innostus tai vaikkapa rakkaus, taas lisäävät sisäistä motivaatiotamme. Ja jos meillä on jo valmiiksi sisäinen motivaatio tehdä jotain, se synnyttää positiivisia tunteita. Tämä voi muodostaa syklin, joka voi saada asioita tapahtumaan hyvinkin nopeasti.

Tämä pätee myös toiseen suuntaan: negatiivisilla tunteilla on päinvastainen vaikutus ja ne voivat jopa estää meitä tekemästä asioita, joita muuten haluaisimme tehdä. Joku saattaa esimerkiksi rakastaa laulaa kotona, mutta ei suostuisi missään tapauksessa laulamaan konsertissa, koska pelkää julkisia esiintymistilanteita.

Sosiaaliset normit

Ryhmässä, esim. tiimissä, tiimin jäsenet kertovat uudelle jäsenelle, millainen käyttäytyminen tai millaiset valinnat ovat hyväksyttäviä, ja millaiset eivät. Tätä kutsutaan vertaispaineeksi, joka tarkoittaa ryhmän sisäistä painetta käyttäytyä tietyllä tavalla. Ryhmä voi myös tukea jäsentään ja kannustaa häntä. Ryhmässä voi olla myös roolimalli. Haluamme tyypillisesti toimia roolimallin esimerkin mukaisesti.

Kulttuuri

Kulttuurilla voi olla eri tasoja: yhteiskunnallinen, organisatorinen tai jopa projektitason kulttuuri. Kulttuuri on ryhmässä tai organisaatiossa jaettujen uskomusten ja arvojen kokonaisuus. Se on samoin vahva motivaatiota lisäävä tekijä.

Kulttuuriset arvot taas ovat jotakin, jonka olemme sisäistäneet sosiaalistumisprosessin kautta. Tämä tarkoittaa, että pidämme kulttuurimme uskomuksia ja arvoja tosina, uskomme niihin. Ne eivät ole vain jotakin, jonka hyväksymme.

Kulttuuriset arvot ovat vahva motivaatiota ohjaava tekijä. Vahvempi kuin sosiaaliset normit, joihin sopeudumme melko nopeasti, kun esimerkiksi vaihdamme toiseen tiimiin, jolla on erilaiset sosiaaliset normit. Mutta kun muutamme toiselle mantereelle, toiseen maahan, jossa on hyvin erilaiset kulttuuriset arvot, sopeutuminen on paljon vaikeampaa.

 

Menneisyys ja tulevaisuus

Meillä kaikilla on oma historiamme, menneet kokemuksemme ja vanhat tottumuksemme. Nämä edelleen mutkistavat motivaatiorakennetta. Samoin meillä kaikilla on omat tulevaisuuden odotuksemme, toiveemme ja pelkomme.

 

Palaute

Palaute – sekä positiivinen että negatiivinen – on myös vahva motivaatiota ohjaava tekijä. Jos saan positiivista palautetta, todennäköisyys, että teen saman uudelleen, on suuri, kun taas jos saan negatiivista palautetta, en todennäköisesti jatka jonkin asian tekemistä enää samalla tavalla.

JH blogi Motivation Jari 1200x628

Jari Salo: "Understanding motivation", Lean-rakentamisen päivät 6.-7.6.2023, Helsinki


6 tapaa lisätä motivaatiota

Miten motivoin ihmisiä tekemään sen, mitä haluan heidän tekevän? Vastaus on käyttämällä seuraavia kuutta keinoa:

  1. Määritellään yhdessä arvokkaat ja merkitykselliset tavoitteet, joihin sitoudutaan yhdessä.
  2. Tarjotaan tarvittavat resurssit: Mikään ei tapa motivaatiota niin kuin resurssien puute. Huolehdi, että tiimillä on tarvittavat ihmiset, työkalut ja rahat.
  3. Seuraukset – niin palkkiot kuin sanktiotkin – on määriteltävä heti alussa.
  4. Viestintä ja yhteistyö = meidän yhteinen menestyksemme.
  5. Valmistaudu maratoniin. Tämä ei ole nopea sprintti, vaan vie aikaa. Tavoitteeseen ei päästä yhdellä kannustuspuheella.
  6. Näytä ja sanoita edistyminen tiimin jäsenille: "Katsokaa, miten pitkälle olemme jo päässeet!" Ihmiset haluavat kokea onnistuneensa, ja pienetkin edistysaskeleet lisäävät motivaatiota.

    Palataan nyt alkuperäiseen kysymykseen: Saattaisikin olla hyvä ajatus muotoilla kysymys uudelleen muotoon "Miten autan tiimini jäseniä motivoitumaan?"


Jos olet kiinnostunut myös huipputiimeistä ja niiden menestystekijöistä, lue lisää "Huipputiimin anatomia" -blogikirjoituksestamme. Kerromme mielellään myös tiimi- ja esihenkilövalmennuksistamme. Ota meihin yhteyttä - jatketaan keskustelua!

OTA YHTEYTTÄ

 

- Jari Salo

Partner