Skip to content
Erikablogiwide.jpg
Erika Heiskanen29.11.2017 12:311 min read

Kun en tiedä, että en tiedä, johdan sokeasti

Tutkimustieto on jo jonkin aikaa antanut viitteitä siitä, että itsetuntemuksen syvyys vaikuttaa johtamisen tuloksellisuuteen. Mistä tämä voisi johtua?

Tietoisuus oman toiminnan motiiveista ja vaikutuksista on kivijalka johtamiselle. On vaikea johtaa toisia, jos ei itse tunnista oman toimintansa motiiveja tai toiminnan seurauksia työtovereiden tunnelmiin ja motivaatioon. Tai jos ei osaa johtaa omia tunteitaan ja auttaa itseään tunteisiin, joilla johdetaan innostukseen, motivoituneisuuteen ja flow-tilaan.

Parhaat keinot syventää omaa osaamista tällä alueella ovat palautteen saaminen, jäsentäminen ja hyödyntäminen eri lähteistä. Arkityössä saamme palautetta työtovereiltamme, työpaikan tunnelmasta, työn tuloksellisuudesta, sosiaalisista tilanteista, sekä omalta esihenkilöltä. Palaute - joka tulee usein hyvin pieninä vihjeinä - jää helposti kuulematta ja jäsentämättä ja tällöin väistämättä myös hyödyntämättä.

Screen Shot 2017-11-22 at 12.50.46.png
Jos emme ymmärrä, kuule tai osaa hyödyntää palautetta ja muuta omaa toimintaamme sen mukaan, millaisia tuloksia toivomme saavamme aikaiseksi, palaute on turhaa. Muut kokevat, että he yrittävät jatkuvasti kertoa, miten johtamista pitäisi muuttaa, mutta johtaja ei ehdi tai osaa kuulla näitä signaaleja.

Mitä tapahtuisi, jos lisäisimme palautetodellisuuteen muutaman elementin:

Screen Shot 2017-11-22 at 12.50.58.png

Ammattimainen sparraus, itsen kehittämisen äärelle pysähtyminen ja irtiotto mahdollistavat tietoiseksi tulemisen. Toteutamme tämän palautetodellisuuden täydentämisen valmennusohjelma Operaatio Juuriharjassa. Asiakaspalautteen mukaan nämä lisäelementit muuttavat tilanteen täysin. Valmentajat, ryhmä ja reflektio antavat laajan palautekirjon ja auttavat tunnistamaan, jäsentämään ja hyödyntämään palautetta.

Lisäksi vieras työ ja vieras kulttuuri muuttavat kaksi erittäin merkityksellistä asiaa: vieraus tuo epävarmuutta ja pakottaa kokeilemaan uutta. Muuttuvat tilanteet uudenlaisessa toimintaympäristössä tarjoavat mahdollisuuden nähdä omia rutiineja ja tottumuksia valintoina ja päätöksinä, jolloin on mahdollista valita ja päättää myös toisin, jos niin haluaa.

Vieraassa ympäristössä, joka on samalla sekä todellinen että oppimisympäristöksi rakennettu, ei ole niitä sosiaalisia ja liiketoiminnallisia riskejä, jotka vallitsevat omassa arkitodellisuudessa. Ryhmän muut jäsenet ovat muista organisaatioista ja lisäksi kaikki samassa veneessä: oppimassa uutta itsestään ja johtamisesta. Kannustavassa ympäristössä ei tarvitse murehtia, millaisia seurauksia omasta opettelusta on vaikkapa omalle uralle. Kun oppii, täytyy voida myös epäonnistua.

Oppimisen välineenä ja apuna ryhmä tekee todellista työtä, jolla on merkitystä, mutta yhtälöstä puuttuvat ne liiketoiminnalliset riskit, joita omassa arjessa väistämättä johtamistyössä aina on. Työn ja ympäristön vieraus vapauttaa oppimaan ja oivaltamaan.

Olisiko sinun aika katsoa, mihin sinusta on? Ja pysähtyä samalla miettimään, mitä sinä elämältäsi vielä haluat?

Erika

Lue lisää itsetuntemuksesi syventämisestä, syväsukelluksesta tapaasi johtaa.

New Call-to-action

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT