Skip to content
iStock-813062006
Erika Heiskanen7.6.2018 10:551 min read

Johto vastaa, jos yrityksessä rikotaan lakia

Yritystoimintaan liittyy monia riskejä, joiden tunnistaminen ja ennaltaehkäisy ovat ylimmän johdon sekä omien vastuualueittensa osalta johtoryhmän jäsenten vastuulla. Laiton toiminta on yritykselle merkittävä riski, minkä vuoksi väärinkäytösten ehkäisy on säännöllisesti jokaisen johtoryhmän agendalla. Paras keino suojautua rikolliselta toiminnalta on panostaa eettiseen yrityskulttuuriin ja väärinkäytöksiä ehkäiseviin toimintatapoihin.

 

iStock-813062006

Lataa pikaopas: Miksi ja miten laatia Code of Conduct eli eettinen ohjeisto?

 

Väärinkäytöksiä tapahtuu kaikissa organisaatioissa

Lain ja asetusten mukaan toimiminen kuulostaa itsestäänselvyydeltä, mutta käytännössä näin ei aina ole. Väärinkäytöksiä tapahtuu kaikissa organisaatioissa ja kaikilla organisaation tasoilla. Ne voivat olla yksittäisiä vahinkoja, mutta myös tahallisia ja pitkäaikaisia laittomuuksia paljastuu sekä pienissä että suurissa yrityksissä. Vahingot yritystoiminnalle voivat olla korvaamattomia.

Eettinen yrityskulttuuri edistää yrityksen menestymistä vaalivaa toimintaa. Rikollisen toiminnan tehokas ennaltaehkäisy ja varhaisen puuttumisen mallit auttavat minimoimaan riskejä. Keskeisin haaste on saada tietoa vahingoista sekä väärinkäytöksistä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tarvitaan myös selkeät selvitys- ja tutkintaprosessit siltä varalta, että väärinkäytöksiä ilmenee.

 

Johtava asema ja väärinkäytösten riski

Päätösvalta yrityksen asioissa tuo mukanaan houkutuksia ja tilaisuuksia kokeilla laillisuuden rajoja. Yrityksen etu ja oma henkilökohtainen etu voivat olla ristiriidassa keskenään.

Asema voi myös korruptoida: vahvassa valta-asemassa oleva voi tottua siihen, että muut ovat hänen kanssaan samaa mieltä. Näin hän saattaa alkaa itsekin uskoa, että omat ideat ovat parhaita, mitä löytyy.

Pitkät päivät ja muut henkilökohtaiset uhraukset voivat johtaa tunteeseen, että on kohtuullista ottaa itselleen vähän ekstraa. Kovat tulospaineet voivat ohjata tulos- tai muiden tietojen vääristelemiseen. Jos organisaatiokulttuuri on ylilojaali johtoa kohtaan, riskikerroin väärinkäytöksille on jo korkea. Ongelmista ei puhuta, eikä johdon näkemyksiä kyseenalaisteta, ollaan vain töissä ja mahdollisesti osallistutaan rikolliseen toimintaan, koska pomo käskee.

 

Laittoman toiminnan ehkäiseminen johtajana

Ylimmän johdon oma esimerkki auttaa rakentamaan yrityskulttuuria, jossa toiminnan lainmukaisuus varmistetaan avoimesti ja jossa väärinkäytöksiä ei hyväksytä millään organisaation tasolla. Tämä edellyttää jatkuvaa organisaation sisäistä ja ulkoista vuoropuhelua, sillä yritysmaailman monimutkaistuessa myös rikokset ja riskit monimutkaistuvat.

Suomessa ei ole väärinkäytöksen raportoijaa eli ns. whistlebloweria suojelevaa lainsäädäntöä. Vaikka työntekijät tai kollegat havaitsisivat väärinkäytöksiä, monia pelottaa nostaa asioita esille oman uran tai aseman vuoksi. Ongelmista raportoivaa saatetaan uhkailla ja painostaa monin tavoin.

Tämän vuoksi on ensiarvoisen tärkeää luoda henkilöstölle mahdollisuus raportoida havaitsemistaan väärinkäytöksistä anonyymisti. Ongelmiin on myös tartuttava syyllistämättä niitä, jotka nostavat ongelmat esiin. Kyseessä on yrityksen etu, jonka suojeleminen on yritysjohdon tehtävä.

Rakenna yrityksellesi vahva ja eettinen kulttuuri. Aloita lataamalla maksuton opas Miksi ja miten laatia Code of Conduct eli eettinen ohjeisto?

Tutustu myös väärinkäytösten raportointia edistävän ulkoisen raportointikanavan toteuttamiseen.

Juuriharja First Whistle - raportointikanava väärinkäytösepäilyille - lataa esite!

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT