Skip to content
Tuula Virkkula (Juuriharja) ja Manni Järvinen (RIL ry)
Tuula Virkkula8.5.2023 12:403 min read

Ihmisten ja itsen johtaminen ovat rakennuttajien työn ”kovaa asiaa”

Juuriharjan asiakas RIL ry on rakennetun ympäristön toimialan diplomi-insinöörien ja teekkareiden valtakunnallinen järjestö, jonka tavoitteena on edistää jäsentensä ammattitaidon ja hyvinvoinnin jatkuvaa kehittymistä sekä kestävän elinympäristön rakentamista ja ylläpitoa. RIL ry järjestää vuosittain yli 20 eri täydennyskoulutusta, puolen päivän ajankohtaiskatsauksista kymmenpäiväisiin FISE-pätevyyskoulutuksiin, kuten Rakennuttajan pätevyyskoulutus (RAP). RAP-koulutuksen tavoitteena on varmistaa rakennuttajan kyky toimia hankkeen vetäjänä ja rakennuttamistehtävien hyvä hallinta. Koulutusta täydennetään aina ajankohtaisilla teemoilla, avaa koulutussuunnittelija Manni Järvinen RIL:in toimintaa ja koulutustarjontaa.

Yksi syksyllä 2022 alkaneen RAP-koulutuksen osioista oli ”Minä ihmisten ja itsen johtajana” ja sen toteuttajaksi valittiin aiempien hyvien kokemusten perusteella Juuriharja ja Tuula Virkkula. Valmennus toteutettiin päivän mittaisena ja se sisälsi teemoja rakennuttajien rooliin kohdistuvista odotuksista, vuorovaikutteisesta ja valmentavasta johtamisesta sekä kehittymisestä itsen johtajana ja johtajana erilaisissa johtamisrooleissa, haastavissakin tilanteissa. Valmennus toteutettiin hybridinä, jotta siihen pystyi osallistumaan ympäri Suomen. Talorakennuttajille pidettiin lisäksi oma valmennuspäivä jatkoteemalla: ”Yhteistyön ja fasilitoinnin menetelmiä”.

JH blogi RIL 1200x661


Hyödylliset ja hyödyttömät uskomukset puntarissa

Rakennuttajat ovat usein hyvin asiakeskeisiä ja konkretiaa kaipaavia. Keskustelu ihmisten ja itsen johtamisen kysymyksistä on monille alussa vähän vierasta. Pätevyyskoulutukselta odotetaan tiukkaa asiaa ja käytännön esimerkkejä, joka voidaan pelkistää listoiksi ja toimintamalleiksi, jotka hyödyttävät käyttäjäänsä välittömästi. Tämä valmennus oli jotain ihan muuta! Ihmisten johtamisen monisyisiin asioihin ei tarjottu valmiiksi pureskeltuja oikeita ja vääriä vastauksia tai kaikille ja kaikkiin tilanteisiin sopivia neuvoja. Jokainen haastettiin miettimään omaa tekemistään, kokemuksiaan ja uskomuksiaan hyvästä johtamisesta ja tekemään sekä jakamaan oivalluksia kollegojen kanssa. Avoin ja ennakkoluuloton mieli sekä hyvä kollegojen välinen ilmapiiri tuki oppimista aiheista, jotka ovat rakennuttajille osa arkipäivää ja samalla tavalla pohdituttavia ja vaikeita kaikille.

Ihmisten johtaminen on keskeiseltä osin vuorovaikutusta

Johtaminen – esihenkilötyö ja oman itsen johtaminen – muuttuvat ajassa samalla kun kulttuuri ja työn tekemisen tavat muuttuvat. Sen ytimessä on kuitenkin aina kyky viestittää suuntaa ja esimerkkiä, mahdollistaa yhteinen onnistuminen, kuunnella ja kannustaa sekä antaa palautetta. Siis vuorovaikuttaa. Tätä päästiin harjoittelemaan rakennuttajien arjen tilanteita simuloivissa pari- ja ryhmätöissä, joissa annettiin ja saatiin myös ensiarvoisen tärkeätä vertaistukea ja mahdollisuuksia reflektoida omaa toimintaa ja ajattelua kollegan kanssa.

Päämääränä ideoiden ja vaihtoehtojen maksimointi

Valmennus tähtäsi siihen, että rakennuttajat, jotka ovat usein paineisissa tilanteissa eri sidosryhmien odotusten keskellä, löytävät uusia ideoita työhönsä ihmisten johtajina sekä tiukkojen asia-asioiden keskellä saavat muistutuksen siitä, mikä on johtamistyössä sitä "kovinta ydintä". Kaikkea ei voi, eikä pidä muuttaa, ja ihmeitä tehdään harvoin, mutta kaikki hyötyvät taidoista saada tiimi motivoitumaan ja tekemään parhaansa sekä keinoista huolehtia omasta jaksamisesta.

Luottamuksen ja laadun ilmapiiri

Tuula ja Manni pitävät molemmat todella tärkeänä, että valmennustilanteessa vallitsi heidän välillään luottamuksen ja yhteisen onnistumisen varmistamisen ilmapiiri. Tuula vastasi valmentajana sisällöistä ja käytettävistä harjoitteista ja työkaluista, ja Manni tekniikasta niin, että vaativa hybriditoteutus oli kaikille sujuvaa ja osallistavaa. Innostava ilmapiiri ei ole itsestäänselvyys ja se rakentuu yhteistyönä valmennettavien, kokonaisuudesta vastaavan suunnittelijan ja eri jaksojen valmentajien kanssa. Tuula pääsi valmentajana otolliseen tilanteeseen, keskelle hyvin sujuvaa ja laadukasta oppimisprosessia. Hyvin syttynyt oppimismotivaatio tarttuu ja synnyttää vuorovaikutusta, jossa myös valmentaja ja suunnittelija saavat mahdollisuuden oppimisen iloon.

Hyvä palaute

Manni Järvinen allekirjoittaa, että palautetta on yleensä vaikea saada ja siksi hän onkin hyvin tyytyväinen, että tästä valmennuksesta sitä saatiin, myös spontaanisti. Ehkä haastava aihe olikin tärkeä! Alussa vieraaksi koettu aihepiiri olikin yllättävän virkistävä ja motivoiva. Aiemmin osallistuneet ohjeistivat tulevia: ”Ottakaa kaikki irti” tästä jaksosta."

Tuula pitää onnistumisen lähtökohtana, että valmentaja luottaa ryhmään, herättelee sitä, työstää yhdessä innovoiden ja antaa innon levitä osallistujien kesken, kuten aiemmin kuvattiin. Valmentajan on myös ymmärrettävä valmennettavien arkea riittävästi ymmärtääkseen mikä on relevanttia heidän työssä ja mikä on mahdollista suhteessa käytettävissä olevaan aikaan.

Manni muistuttaa, että tärkeää on myös se, että reagoidaan heti korjaaviin palautteisiin ja kehitetään valmennusta niiden perusteella.

Hybridi saadaan toimimaan, mutta läsnäosallistujat hyötyvät eniten

Ihmisten johtaminen on koko olemuksella viestimistä sekä läsnäolevaa ja kiinnostunutta kohtaamista ja siksi tässä aihepiirissä läsnävalmennus tuottaa paremman tuloksen kuin virtuaalinen tai hybridi, vaikka hybridissä onnistuttiinkin hyvin Tuulan ja Mannin toimivalla yhteistyöllä. Tähän liittyy myös verkostoituminen sekä tarinoiden jatkuminen ja jakaminen lounaspöydässä.

Kaikki organisaatiot ja kaikki organisaatiotasot hyötyvät tästä valmennuksesta toteaa Manni. Arkemme on täynnä erilaisia johtamiskohtaamisia niin oman itsen kuin muiden ihmisten kanssa.


Haluatko keskustella tarkemmin valmennustarpeistanne? Otathan yhteyttä, autamme mielellämme!

OTA YHTEYTTÄ


Me Juuriharjassa osaamme ihmiset ja teemme kaikkemme, jotta asiakkaamme onnistuvat liiketoiminnassaan ihmistensä kanssa. Kaikissa olosuhteissa. Ota minuun yhteyttä, jos kaipaat inhimillisen työelämän kehittämisen rinnallakulkijaa ja valmentajaa.

- Tuula Virkkula