Skip to content
Huipputiimin anatomia
Jari Salo4.6.2024 15:171 min read

Huipputiimin anatomia

Jos pysähdyt hetkeksi miettimään, tunnistat varmasti kuuluneesi työurasi varrella sekä huipputiimiin että keskinkertaiseen tiimiin. Luultavasti osaat myös helpommin eritellä, miksi yksi tiimi ei toiminut, kuin miksi toinen tiimi toimi. Usein ajatellaan, että syy on henkilökemiassa, mutta paremminkin kyse on usein hyvinkin käytännönläheisistä asioista, joita voidaan systemaattisesti kehittää ja parantaa.

JH blogi 2021 construction site


Seuraavassa muutama keskeinen huipputiimin mahdollistava elementti, joita jokaisen erinomaista suorituskykyä tavoittelevan tiimin on syytä jatkuvasti tarkastella.

YTIMESSÄ IHMINEN

Huipputiimin ytimessä on aina ihminen. Tiimillä on oltava identiteetti: vahva, jaettu tarkoitus. Ihminen on laumaeläin, haluamme kuulua johonkin. Minä muodostun siitä, että kuulun meihin. Identiteetti erottaa meidän tiimimme muista. Se tuottaa tunnetason sitoutumista, jonka avulla tiimi jaksaa toimia niinäkin päivinä, kun sillä ei mene hyvin.

ONNISTUMISEN AVAIMET

Onnistuakseen huipputiimi tarvitsee tarkasti määritellyt tulos- ja käyttäytymismittarit. Jatkuva kehittyminen vaatii mittareita ja analyysiä, ei vain tuloksen vaan myös toimintatavan osalta. Tiimin on uskallettava luopua kaikesta turhasta sekä pitää fokus projektissa.

Usein huipputiimien ajatellaan olevan itseohjautuvia, eli niiden oletetaan toimivan ilman johtajia ja prosesseja. Vaan ei. Huipputiimin erottaa keskinkertaisesta tiimistä juuri se, että johtaminen, rakenteet ja prosessit ovat kunnossa ja tukevat jatkuvaa kehitystä.

Huipputiimi tunnistaa ja tunnustaa, että sen onnistuminen riippuu kaikkien työstä – ei yksittäisistä uroteoista. Roolien ja vastuiden selkeys on itsestään selvää, mutta sen lisäksi niiden on oltava linkitettyjä toisiinsa: minä onnistun vain, jos sinä onnistut, ja yhdessä tavoittelemme parasta mahdollista kokonaisuutta.

Liian samankaltaisista ihmisistä ei kehity huipputiimiä. Tarvitaan diversiteettiä; erilaisia persoonia ja käyttäytymismalleja. Vain niin syntyy tavanomaisesta poikkeavia ideoita ja niiden toteuttamistapoja.  Jotta monimuotoinen tiimi toimii, tarvitaan yhteistyökyvykkyyttä. Sen avulla monimuotoinen ryhmä yksilöitä on aikaansaannoksiltaan konkreettisesti enemmän kuin osiensa summa.

Huipputiimiä ei saa valmiina. Mikään tiimi ei ole huippu aloittaessaan, vaan se tarvitsee systemaattista kehittämistä ja aikaa rakentua. Huipputiimi ei ole ryhmä, jossa on huippuyksilöitä, vaan yhteisö, jolla on yhteinen päämäärä tehdä jotakin huippua. Silloin syntyy ryhmän flow-tila, jossa yksilöt ylittävät oman osaamisensa rajat ja pystyvät moninkertaiseen arvonluontiin.


JH blogi 2021 flow

Huipputiimin valmentajana hienoin hetki on nähdä, kun tiimi löytää flow’nsa: aika pysähtyy ja ”rattaat alkavat pyöriä kuin itsestään”. Kehitys ei kuitenkaan pysähdy tähän vaan oikeastaan alkaa tuosta hetkestä.

Tiimiksi muodostunut ryhmä pystyy parantamaan tekemistään koko ajan – kokous kokoukselta, työpaja työpajalta. 

 


Me Juuriharjassa olemme kirjoittaneet aiheesta avuksesi oppaan, jonka voit ladata maksutta:
 Yhteistyökyvykkyys ja sen johtaminen

 

 

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT