Skip to content
n_3chndlivs-greg-rakozy copy.jpg
Rea Klingberg12.5.2016 14:392 min read

Execute! Keinoja kohti mielekästä tuottavuutta

Luin eilen kahvikupin ääressä viime viikkoisen Kauppalehden, jossa Realia Groupin toimitusjohtaja, Matti Bergendahl, kertoi johtamisteeseistään. Yksi teeseistä oli neljä E-kirjainta: energy, energise, edge ja execution.

Mieleen tuli taannoinen keskustelu monialaisessa illallispöydässä, jossa yhteinen konkluusio oli, että yrityksissä arvostetaan, rekrytoidaan ja palkitaan nyt erityisesti execution-kyvystä, kyvystä panna toimeen ja saada aikaiseksi. 

 

n_3chndlivs-greg-rakozy copy.jpg

 

Tuottavuus on avain työelämän mielekkyyteen

Onko mitään palkitsevampaa kuin saada aikaiseksi merkityksellisiä asioita? Samaa todistavat omien kokemusten lisäksi esimerkiksi Harvardin professori Teresa Amabile ja tutkija Steven Kramer, jotka ovat tutkineet ja kirjoittaneet edistymisen kokemuksen merkityksestä ja sisäisen työelämän mielekkyydestä (The Progress Principle).

Meidän juuriharjaajien missiona on tukea ja haastaa asiakkaitamme eteenpäin kohti yhä korkeampaa tuottavuutta ja hyvinvointia eettisesti kestäviin ratkaisuihin pohjautuen. Tätä haluamme luonnollisesti saada aikaan myös omassa työelämässämme.

Haemme jatkuvasti uusia keinoja, tähän mennessä olemme tunnistaneet mm. seuraavia tuottavuutta kasvattavia mekanismeja.

 

8 tapaa lisätä tuottavuutta ja hyvinvointia omassa työssä

  • Hyvät rutiinit, jotka pitävät yllä perustuottavuutta: Tässä voisi ottaa käyttöön yrityselämän KonMari-metodin: jos rutiini edesauttaa tuottavuutta, se saa jäädä.
  • Ongelmanratkaisu: Kiehtovan haasteen ympärillä ajantaju katoa, energia nousee ja tuloksia syntyy. Riittävän isoon ongelmaan paneutuminen blokkaa myös automaattisesti muut häiriötekijät pois. Sopiva haastavuus lisää tuottavuutta. Tätä ilmiötä saadaan todistaa myös hackathon-tapahtumissa.
  • Laadukas ajattelu: On tärkeää hahmottaa laajasti vaikuttavat tekijät ja koko asiaa ympäröivä systeemi, jotta välttää liiallisen yksinkertaistamisen ansan. Päätöksiä tehdessä voi tehdä valintoja vain niistä asioista, joista on tietoinen. Fiksu, systeeminen ajattelu tuo kulmakerrointa tuottavuuteen.
  • Tavoitteiden ja odotusten selkeys: millaisesta asiasta on kyse ja mikä on tavoitteemme: tarvitaanko päätös vai ollaanko vasta ideointivaiheessa? Voidaanko asia saada kerralla kuntoon, riittävän hyväksi kokeiltavaksi – vai tarvitaanko pidempi, kypsyttelevä prosessi? Tuottavuutta saa lisää yksittäisiin tapaamisiin ja palavereihin mm. hyödyntämällä ajattelua edistävää agendaa (ks. tarkemmin kirja: Kaikkien aivot käyttöön, s. 239).
  • Riittävän pitkä paneutuminen ja häiriöiden blokkaaminen: Itsensä ja helposti lentoon lähtevien ajatusten kurissa pitäminen vaatii vahvaa itsesäätelyä ja päätöksiä pysyä tekeillä olevassa asiassa.
  • Tauko tai näkökulman vaihtaminen: Mieli saa ravintoa, asian näkee toisin silmin ja ajattelu rikastuu. Miten olisi pätkä romaania lounastunnilla tai kävely gallerian läpi matkalla asiakastapaamiseen? Näkökulmaa voi vaihtaa myös coachaamalla itseään: Mikä olisi pitkällä aikajänteellä viisain ratkaisu? Mitä asiakkaamme erityisesti tässä arvostavat? 
  • Toimivien työparien muodostaminen: Duot ja pienryhmät ovat tehokkaita. Niissä erilaiset persoonat täydentävät toisiaan, kannattelevat toisiaan ja aktivoivat suoriutumaan paremmin kuin yksin. Hyvät työparit haastavat myös toistensa ajattelua yli perustason. 
  • Vapautuneisuus ja pelottomuus: Rennossa, välittävässä ilmapiirissä syntyy tuloksia.

 

Lisää vinkkejä tuottaviin menetelmiin löydät pikaoppaastamme Lean - joka pomon opas tuottavuuteen ja hyvinvointiin.

 

Olemme myös laatineet Juuriharjan oman yhteistyökyvykkyyden mallin. Malli kehittää sekä yksilön että tiimin ajattelua, ongelmanratkaisutaitoja, luovuutta ja tuottavuutta. Voit ladata mallia esittelevän white paperin täältä.

Aikaansaamisen iloa toivottaen,

Rea

  Yhteistyökyvykkyys ja sen johtaminen

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT