Skip to content
juuriharja.jpg
Erika Heiskanen21.3.2009 10:001 min read

Epäeettisyys rapauttaa yhteiskunnan

Nykyinen talouskriisi on syntynyt etiikan puutteesta, kuten tiedämme. Koska kaikkea ei voida säädellä lakien avulla (maailma tulisi liian jäykäksi ja toisaalta, inhimillinen kekseliäsyys löytää aina porsaanreiät), on panostettava johtajien henkilökohtaiseen etiikkaan. Yksi yritys Yhdysvalloissa tähän suuntaan on Enronin ja muiden aikalaisskandaalien jäljiltä Yhdysvalloissa syntynyt säädös, jossa mm. vaaditaan toimitusjohtajaa henkilökohtaisella allekirjoituksella vahvistamaan tilinpäätöksen oikeellisuus.

Koskettelemattomampi alue on johdon kyvyt ja vastuu rakentaa sellaista kulttuuria sekä johtamisjärjestelmää, jossa eettinen toimintatapa tulee palkituksi. Tällainen ymmärrys vaatii henkistä kasvua ja syvempää tietoisuutta siitä, mitkä asiat vaikuttavat mihinkin suuntaan ihmisissä yksilöinä ja organisaation jäseninä sekä tiimeinä, yksiköinä ja osastoina. Teknisesti moitteettomalta näyttävät ratkaisut eivät useinkaan tuota toivottua ratkaisua silloin, kun toimijoina on ihmisiä, eikä koneita.

Julkisuudessa puhutaan murrosvaiheesta ja talouden laajamittaisista uudelleenjärjestelyistä. Moni on esittänyt, että nykyinen tapa organisoida talous tulee muuttumaan ja syntyy jokin uudenlainen järjestelmä. Sitäkin on vilautettu, että vallan painopisteet tulevat muuttumaan. Talouden todellisuuden ohessa maailmassa on tapahtumassa monenlaisia asioita ja kehityskulkuja, kuten länsimaiden väestön ikääntyminen, energiatalouden murros, ruokakriisi, ilmaston lämpenemisen mukanaan tuomat muutokset olosuhteisiin sekä kulutukseen, jne.

Tällaisessa tilanteessa edelläkävijät haluavat voimistaa oman johtamisensa eettisyyttä, eli
- kykyään kyseenalaistaa totuttua ja etsiä uusia, luovia ja kestäviä ratkaisuja
- itsetuntemustaan ja omaa arvopohjaansa, mahdollisuuksiaan johtaa linjakkaasti
- omaa lahjomattomuuttaan sekä tunteissaan että taloudellisesti
- etsiä ratkaisuja, jotka ottavat huomioon useita tarpeita ja näkökulmia lankeamatta vesittyneisiin kompromisseihin
- jämäkkyyttään ja toimintakykyään, koska eettinen johtaja myös toimii, eikä vain puhu. Ilman toimintaa hyvät aikeet ovat arvottomia.

Pähkinänkuoressa sanottuna tästä kaikesta on kysymys Operaatio Juuriharjassa.

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT