Juuriharja blogi

Eettisten riskien ehkäisy ja hallinta

12.2.2018 8:51 Kategoriat: Eettinen ohjeisto (Code of Conduct), Johtamisen kehittäminen, Eettinen organisaatiokulttuuri, Whistleblowing

Erilaisille väärinkäytöksille on monia syitä, joita on tärkeä tunnistaa etukäteen. Suuren, väliaikaisen ja nopeasyklisen organisaation, kuten allianssin, jäsenillä on monia tilaisuuksia ja mahdollisuuksia tavoitella omaa henkilökohtaista etuaan vastoin organisaation etua.

Eettisten riskien ehkäisy ja hallinta

 

Vahva tulosohjautuneisuus kasvattaa riskejä 

Tiukan ja kunnianhimoisen tavoiteasetannan myötä henkilökohtaiset valinnat venyä ja joustaa yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi voivat johtaa tunteeseen, että on vain kohtuullista ottaa vähän ekstraetuja. Kovat tulospaineet voivat ohjata myös vääristelemään tuloksia. Organisaatiokulttuurin ollessa hyvin vahvasti tulosohjautunut (pienistä “säädöistä” ei ehkä puhuta, riskikohtiin puuttumista voidaan pitää näpertämisenä, jne.) riskikerroin väärinkäytöksille on korkea.

Ennaltaehkäisy on edullisinta ja tehokkainta. Aina ennaltaehkäisystä ei kuitenkaan huolehdita riittävästi. Lisäksi joihinkin ihmisiin “ei pysty mikään”. Näistä syistä “vahinkoja” sattuu ja törmätään tilanteeseen, jossa työtehtäväksi annetaan jotakin laitonta tai saat tietoosi erilaisia väärinkäytöksiä.

 

Mitä pitäisi tehdä, kun tulee tietoiseksi laittomuuksista?

Suomessa ei ole väärinkäytöksen raportoijaa eli ns. whistlebloweria suojelevaa lainsäädäntöä. Monia pelottaa nostaa asioita esille oman uran vuoksi. Saako siitä potkut? Ja lisäksi sellaisen maineen, että on hankala, eikä kukaan enää palkkaa?

Moni on mm. näistä syistä valinnut kantaa salaisuutta mukanaan. Harvinaista ei ole sekään, että raportoijaa uhkaillaan ja painostetaan monin tavoin.

 

Salaisuuksien kantamista ei voi suositella

Salaisuudet, mitkä tahansa salaisuudet, ovat sellaisia, että niillä on taipumus tulla ennemmin tai myöhemmin esille ja julki. Mitä silloin tapahtuu henkilöille, jotka ovat tienneet väärinkäytöksistä, mutta eivät ole tehneet mitään? Tai ovat pahimmassa tapauksessa osallistuneet väärinkäytöksiin toteuttamalla annettuja laittomia tehtäviä?

Organisaation hallitus ja johto harvoin kokee voivansa luottaa tällaisiin henkilöihin tulevaisuudessa. Puuttumatta jättämisellä tulee osoittaneeksi selkärangattomuuttaan haastavissa tilanteissa. Vaikka inhimillisesti pelko on ymmärrettävä ja tosi, seuraukset ovat kuitenkin usein karuja niille, jotka ovat osallistuneet salailuun.

Väärinkäytösten kokoluokka voi myös olla sellainen, että koko johto vaihtuu. Uusi johto arvioi tilannetta ulkopuolisen silmin, jolloin empatia painostuksen alla toiminutta kohtaan on yleensä vähäisempi.

 

Miten sitten ilmoittaa väärinkäytöksestä niin, että pysyisi itse anonyyminä?

Kanavia on monia. Parasta on, jos organisaatiossa on käytössä anonymiteetin turvaava, ulkoisen toimijan tarjoama sähköinen ilmoituskanava eli ns. whistleblowing-kanava.

Jos tällaista ei ole, tarvitaan enemmän kekseliäisyyttä. Olemme vuosien varrella nähneet monia ratkaisuja, tässä muutamia käyttöösi:

  •  laita lappu esim. HR-johtajan oven ali
  •  laita lappu esim. HR-johtajan laukkuun
  •  perusta uusi, anonyymi sähköpostitili ja lähetä sähköposti sieltä
  •  hanki prepaid-liittymä ja lähetä tekstiviesti

Moni on myös päätynyt siihen, että lähettää viestin/lapun samanaikaisesti useammalle henkilölle, jotta todennäköisyys tarttua väärinkäytöksiin nousee. Samalla laskee riski, että antaakin tiedot jollekin, joka on jollakin tavalla mukana väärinkäytöksissä; tai on liian pelokas tarttumaan toimeen. Ja muista: älä koskaan tee tahallasi perusteetonta ilmoitusta kostaaksesi jollekin.

Rakenna väärinkäytöksiä ehkäisevä eettinen toimintakulttuuri. Tutustu maksuttomaan oppaaseemme Eettinen ohjelma - Miten eettinen ohjeisto saadaan ohjaamaan arkista toimintaa?

Tutustu Juuriharja helppokäyttöiseen ja luotettavaan ilmoituskanavaan First Whistle.

Juuriharja Whistle - anonyymi raportointikanava väärinkäytösepäilyille - lataa esite!

Kategoriat: Eettinen ohjeisto (Code of Conduct), Johtamisen kehittäminen, Eettinen organisaatiokulttuuri, Whistleblowing

Erika Heiskanen

Kirjoittanut Erika Heiskanen

Pysy ihmisenä. Tilaa Juuriharjan blogi.