Skip to content
eettinen kuormitus
Erika Heiskanen7.5.2024 16:353 min read

Eettinen kuormitus vie työtehot

Miten varmistetaan, etteivät oman organisaation toimintatavat olisi eilisen jäänteitä ja tulevaisuutta kampittavia? Miten varmistaa, että organisaatiokulttuuri olisi sellainen, että se houkuttelee uusia tekijöitä tulemaan ja myös jäämään? Minkä pitäisi muuttua, jotta organisaatio voi uudistua?

JH blogi eettinen kuormitus 1200x628

EBEN Suomi ry (European Business Ethics Network Suomi ry) järjesti eettisestä päätöksenteosta ja eettisestä kuormituksesta, kuormituksen synnystä, kuormituksen vaikutuksista sekä niistä eteenpäin pääsemisestä erittäin kiinnostavan seminaarin. Seminaarissa kuulimme sekä käytännön kokemuksia että tutkittua tietoa.

Mitä haittaa eettisestä kuormituksesta on?

Keskijohto joutuu usein haastavaan asemaan ollen puristuksissa ylemmän johdon vaatimusten ja odotusten, sekä alaistensa tarpeiden ja oikeuksien välissä. Esihenkilöt kokevat eettistä kuormitusta, kun he joutuvat tilanteisiin, joissa heidän on tehtävä päätöksiä, jotka ovat ristiriidassa heidän eettisten normiensa tai arvojensa kanssa. Tai joutuessaan tilanteisiin, joissa epäilevät ratkaisujen oikeudenmukaisuutta. Myös ylimmästä johdosta tulevat paineet, organisaation vaihtelevat käytännöt tai linjausten puute voivat kuormittaa keskijohtoa. Työntekijän näkökulmasta kuormitusta syntyy, kun kokee joutuvansa epäeettisen (epäoikeudenmukaisen, epärehellisen, sattumanvaraisen, pelottavan jne.) johtamisen kohteeksi tai itse tekemään asioita, jotka ovat oman etiikan vastaisia.

Eettinen kuormitus vaikuttaa moneen ja on erityisesti pitkittyessään vahingollista. Kuormituksen seurauksena voi olla muun muassa:

 • Työtyytyväisyyden väheneminen
 • Lisääntyneet työpaikan vaihtoaikeet
 • Tuottavuuden väheneminen - tuottavuuden lasku johtuu usein eettisten ongelmien kanssa painimiseen kuluvasta energiasta.
 • Heikentynyt mielenterveys - jatkuva altistuminen voi johtaa ahdistuneisuuteen, masennukseen ja loppuunpalamiseen.
 • Luottamuksen rapautuminen - kun työntekijät joutuvat todistamaan epäeettisiä käytäntöjä tai ovat osallisina niissä, luottamus kollegoihin ja johtoon voi heikentyä.
 • Jää kiviä reppuun - ajan mittaan puhumattomista ja ratkaisemattomista kuormitustilanteista voi jäädä “kiviä reppuun", mikä voi johtaa kyynisyyteen ja sitoutumattomuuteen.

Miten kuormittavia käytäntöjä syntyy?

Kuormittavat käytännöt ovat usein syntyneet aikojen saatossa, ikäänkuin hiipien. Keskijohto tekee aina eettisiä päätöksiä organisaatiorakenteiden ja -kulttuurien asettamissa rajoissa. Otetaan EBENin seminaarissakin esillä olllut esimerkki:

Työporukka on pitkään tehnyt töitä yhdessä ja ystävystynyt keskenään. Toisinaan työpäivän jälkeen on lähdetty porukalla “yhdelle”. Jonakin kertana “Villellä” on ilta venähtänyt ja seuraavana päivänä naureskellaan Villen krapulalle. Ajan mittaan krapulassa töihin tuleminen muodostuu yleisemmäksikin käytännöksi, myös muille saman porukan jäsenille. Tiimihenki koetaan loistavaksi.

Sitten esihenkilö vaihtuu ja tehtävään nimetään yksi tiimistä. Uusi esihenkilö haluaa pitää yllä tiimin hyvää henkeä, eikä koe tarvetta muuttaa mitään. Myöhemmin tiimiin palkataan talon ulkopuolelta uusi henkilö. Pari kuukautta talossa oltuaan uusi henkilö lähestyy esihenkilöä ja kertoo huolensa: ihmiset ovat toisinaan krapulassa töissä ja se vaikuttaa työturvallisuuteen.

Nyt esihenkilö miettii, mitä hänen pitäisi tehdä. Ehkä käytäntö ei oikein vastaa nykypäivää, eihän töihin pitäisi tulla krapulassa. Ja turvallisuusriskikin on todellinen, vaikka sitä ei ole haluttu aiemmin sen tarkemmin miettiä. Lisäksi näyttää siltä, että rekrytoitu henkilö menetetään, jos asiaan ei tartuta. Mutta meneekö tiimihenki ja vaikuttaako esihenkilö yht’äkkiä tiukkapipolta, jos nyt tarttuu asiaan, kun on antanut tilanteen jatkua vuosia?

Miten sinä tässä tilanteessa toimisit? Miten löydetään ratkaisu, jonka kautta syntyy vain positiivisia tuloksia?

Ja erityisesti, mitä sinun pitäisi omassa työssäsi tehdä nyt, jotta vuosien päästä jokin pieni, harmiton asia ei ole muodostunut vakiintuneeksi, liiketoimintaa haittaavaksi käytännöksi ja päänvaivaksi?

Miten eettistä kuormitusta voi vähentää?

Eettisen kuormituksen vähentäminen on pitkäjänteistä työtä, mutta työllä on se hyvä puoli, että edetessään se jatkuvasti vähentää kuormitusta. Henkilökohtaisella etiikalla ja arvoilla on ratkaiseva merkitys siinä, miten keskijohto käsittelee eettisiä haasteita. Yksilön omat arvot ja periaatteet ovat vuorovaikutuksessa organisaatiossa vallitsevien normien kanssa ja päätökset ja toimintatavat muokkautuvat molempien summana.

Keskeisiä keinoja kuormituksen vähentämiseen ovat:

 1. Yhteiset linjaukset
  Organisaatiolla on oltava kirkas ja yhteinen näkemys siitä, miten ihmisten halutaan töissä toimivan. Ja miten ei. Organisaation omat eettiset periaatteet (code of conduct), jotka on yhteistyössä määritelty, auttavat hahmottamaan tavoiteltua toimintatapaa. Yhteinen määrittely tekee periaatteista yhteisen työkalun, eikä esim. “johdon sanelua”.
 2. Esihenkilöiden kyvykkyys
  Pitkäkestoinen ja -jänteinen kehittämisohjelma, jotta ryhmän sisäinen psykologinen turvallisuus vahvistuu ja voidaan käydä läpi kuormittavia asioita sekä löytää ratkaisuja niihin. Kuunteleva, ratkaisukeskeinen prosessi antaa työkaluja ja voimia muutostyöhön. On myös välttämätöntä, että kaikki esihenkilöt soveltavat yhteisiä eettisiä periaatteista suurin piirtein samalla tavalla. Yhteinen valmennus on keino varmistaa yhteiset tulkinnat ja keinot.
 3. Johdon viesti
  Keskeistä on varmistaa, että myös ylimmän johdon esimerkki ja viestit ovat linjassa yhdessä määriteltyjen periaatteiden kanssa. Jokainen tietää, miten onttoa on, jos itseltä vaaditaan linjakkuutta ja oman esihenkilön käytännön toimet ja puheet ovat ristiriidassa keskenään.


EBENin seminaarissa puheenvuoroja käyttivät käytännön tilanteista kertonut People & HR Director Kenny Niutanen Haltonilta ja oman väitöstutkimuksensa tuloksista kertonut vararehtori Minna-Maaria Hiekkataipale Jyväskylän ammattikorkeakoulusta. Minulla oli ilo ja kunnia johtaa keskustelua EBEN Suomi ry:n puheenjohtajana. Tämä blogi on ammentanut sekä seminaarin puheenvuoroista, yhteisestä keskustelusta että kokemuksesta organisaatioiden auttamisessa.

Jatketaanko yhdessä keskustelua aiheesta? Voit varata sinulle sopivimman ajan kalenteristani:
VARAA AIKA ERIKAN KALENTERISTA

Tapaamisiin!
- Erika Heiskanen