Skip to content
Erika Heiskanen2.1.2024 12:002 min read

Eettinen johtaminen edellyttää ajassa kiinni pysymistä

Eettinen johtaminen on herkkyyttä nähdä, mitä ajassa tapahtuu ja miten eettisyyden määritelmä muuttuu ja elää. Koska määritelmä muuttuu välillä hitaasti ja välillä nopeasti, sen evoluutiota on haasteellista seurata. Joskus voi olla vaikea huomata niitä arkisia tilanteita, joissa käypä tapa toimia on muuttunut. Se, miten on toimittu ennen, ei enää olekaan hyväksytty tapa toimia. Useimmiten näissä asioissa tehdyt virheet eivät suinkaan johdu pahasta tahdosta vaan osaamattomuudesta tai ajattelemattomuudesta.

Lisäksi eettinen johtaminen on vastuunoton ja laaja-alaisen harkinnan istuttamista kaikkialle organisaatioon, sen jokaiseen jäseneen. Pähkinänkuoressa kyse on siitä, että samanaikaisesti pidetään huolta sekä tuloksellisuudesta, tuottavuudesta että työhyvinvoinnista. Eettinen johtaja ottaa henkilökohtaisesti vastuuta onnistumisesta sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.

Opas: 4 vinkkiä hyvää johtajuuteen >>

JH blogi tähtisädetikku 1200x628

Faktoihin nojaavaa kehittämistä

Yhdistämällä eettisen johtamisen riskienhallintapuolen sekä organisaation jäsenten kasvattamisen vastuunottoon ja osaavaan päätöksentekoon voi yritys saavuttaa kestävää kilpailuetua. Kilpailuedun kehittämisen lähtökohdaksi on syytä tehdä realistinen ja puolueeton nykytilan analyysi siitä, mitkä tekijät organisaatiossa edistävät eettisyyden toteutumista ja mitkä puolestaan haittaavat sitä. On syytä erottaa toisistaan havaittu, tutkittu ja oletettu tieto. Tiedon pohjalta on mahdollista kohdistaa erilaiset kehittämistoimenpiteet tarkasti.


Organisaatiokulttuurin merkitys

Toimintakulttuurin merkitys toiminnan eettisyydelle on merkittävä. Organisaatiokulttuuri vaikuttaa siihen, miten organisaation jäsenet toimivat vuorovaikutuksessa toisiinsa ja ulkoisiin sidosryhmiin. Millaisia tekoja arvostetaan ja mitä ei, mitä otetaan puheeksi ja mitä ei. On tärkeää olla tietoinen organisaatiokulttuurin eettisyyden tilasta ja sen ohjaavasta vaikutuksesta.

Hyvänä lähtökohtana eettisen toimintakulttuurin kehittämiselle toimivat julkilausuttuihin arvoihin pohjautuvat kirjalliset eettiset periaatteet tai ohjeet (code of ethics, code of conduct). Organisaatiossa on keskusteltava ja yhdessä sovittava siitä, mikä on käypää toimintaa ja mikä ei. Eettisten ohjeiden laatimisprosessin aikana henkilöstö kuulee toinen toisiltaan, miksi joku tapa toimia harmittaa tai jopa hankaloittaa toisen työtä. Prosessi on myös keino ottaa keskusteluun hankalia asioita ilman, että niistä syntyy negatiivista hässäkkää. Samalla ohjeet tulevat tutuiksi jo laatimisvaiheessa ja ohjeiston henki alkaa elää. Ohjeistoon ei voi kirjata kaikkea, eikä se ole tarkoituksenmukaistakaan. Sen vuoksi on tärkeää, että jokainen ymmärtää sen hengen, jossa ohjeisto on laadittu.

Eettinen toimintakulttuuri vahvistaa innovaatiokyvykkyyttä ja hyvinvointia

Innovaatiokyvykkyys, edellytykset palvelujen sekä tuotteiden luovalle kehittämiselle sekä henkilöstön hyvinvointi ovat tutkitusti yhteydessä toimintakulttuurin eettisyyteen. Kun sosiaalinen, kulttuurinen ja henkinen pääoma toimintakulttuurin kehittämisen myötä kasvaa, rakentuu uudenlaisia edellytyksiä taloudellisen pääoman kasvattamiseen.

Maailma muuttuu hurjaa vauhtia

4 vinkkiä hyvään johtajuuteen

Organisaatiot tarvitsevat eettisiä suunnannäyttäjiä, jotka pystyvät johtamaan kestävällä tavalla ja löytämään uutta suuntaa murroksen keskellä. Lue lisää maksuttomasta pikaoppaastamme:
4 vinkkiä hyvään johtajuuteen.


Juuriharja Consulting Group syntyi halusta rakentaa parempia liiketoimintamalleja, joilla asiakkaat saavuttavat liiketaloudellisen menestyksen eettisesti kestävällä tavalla. Yrityksemme perustajat ovat kehittäneet asiakasyritysten eettisyyttä jo parisenkymmentä vuotta.

Asiakkaamme hakevat samanaikaisesti korkeaa tuottavuutta ja hyvinvointia, jotka pohjautuvat eettisesti kestäviin ratkaisuihin. Meitä juuriharjaajia ajaa eteenpäin pyrkimys rakentaa eettisyydestä asiakkaidemme kestävä menestystekijä. Ota yhteyttä - keskustellaan tarkemmin juuri teidän tilanteestanne!

OTA YHTEYTTÄ