Juuriharja blogi

Eettinen johtaminen edellyttää ajassa kiinni pysymistä

4.1.2017 13:04 Kategoriat: Yhteistyötaidot, Eettinen johtaminen, Johtamisen kehittäminen

Eettinen johtaminen on herkkyyttä nähdä, mitä ajassa tapahtuu ja miten eettisyyden määritelmä muuttuu ja elää. Koska määritelmä muuttuu välillä hitaasti ja välillä nopeasti, sen evoluutiota on haasteellista seurata. Ehkä juuri tästä syystä olemme viime vuosina saaneet lukea ylimmän johdon virhearvioinneista mediassa. On vaikea huomata niitä arkisia tilanteita, joissa käypä tapa toimia on muuttunut. Se, miten on toimittu ennen, ei enää olekaan hyväksytty tapa toimia. Useimmiten näissä asioissa tehdyt virheet eivät suinkaan johdu pahasta tahdosta vaan osaamattomuudesta tai ajattelemattomuudesta.

Lisäksi eettinen johtaminen on vastuunoton ja laaja-alaisen harkinnan istuttamista kaikkialle organisaatioon, sen jokaiseen jäseneen. Pähkinänkuoressa kyse on siitä, että samanaikaisesti pidetään huolta sekä tuloksellisuudesta, tuottavuudesta että työhyvinvoinnista. Eettinen johtaja ottaa henkilökohtaisesti vastuuta onnistumisesta sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.

Opas: 4 vinkkiä hyvää johtajuuteen >>

Ajassa.jpg

 

Faktoihin nojaavaa kehittämistä

Yhdistämällä eettisen johtamisen riskienhallintapuolen sekä organisaation jäsenten kasvattamisen vastuunottoon ja osaavaan päätöksentekoon voi yritys saavuttaa kestävää kilpailuetua. Kilpailuedun kehittämisen lähtökohdaksi on syytä tehdä realistinen ja puolueeton nykytilan analyysi siitä, mitkä tekijät organisaatiossa edistävät eettisyyden toteutumista ja mitkä puolestaan haittaavat sitä. On syytä erottaa toisistaan havaittu, tutkittu ja oletettu tieto. Tiedon pohjalta on mahdollista kohdistaa erilaiset kehittämistoimenpiteet tarkasti.

 

Organisaatiokulttuuri on syytä ottaa huomioon

Toimintakulttuurin merkitys toiminnan eettisyydelle on merkittävä. Organisaatiokulttuuri vaikuttaa siihen, miten organisaation jäsenet toimivat vuorovaikutuksessa toisiinsa ja ulkoisiin sidosryhmiin. Millaisia tekoja arvostetaan ja mitä ei, mitä otetaan puheeksi ja mitä ei. On tärkeää olla tietoinen organisaatiokulttuurin eettisyyden tilasta ja sen ohjaavasta vaikutuksesta.

Hyvänä lähtökohtana eettisen toimintakulttuurin kehittämiselle toimivat julkilausuttuihin arvoihin pohjautuvat kirjalliset eettiset periaatteet tai ohjeet (code of ethics, code of conduct). Organisaatiossa on keskusteltava ja yhdessä sovittava siitä, mikä on käypää toimintaa ja mikä ei. Projektin aikana henkilöstö kuulee toinen toisiltaan, miksi joku tapa toimia harmittaa tai jopa hankaloittaa toisen työtä. Laatimisprosessi on keino ottaa keskusteluun hankalia asioita ilman, että niistä syntyy negatiivista hässäkkää. Samalla ohje tulee tutuksi jo laatimisvaiheessa ja sen henki alkaa elää. Ohjeisiin ei voi kirjata kaikkea, eikä se ole tarkoituksenmukaistakaan. Sen vuoksi on tärkeää, että jokainen ymmärtää sen hengen, jossa ohje on laadittu.

 

Eettinen toimintakulttuuri vahvistaa innovaatiokyvykkyyttä ja hyvinvointia

Innovaatiokyvykkyys, edellytykset palvelujen sekä tuotteiden luovalle kehittämiselle sekä henkilöstön hyvinvointi ovat tutkitusti yhteydessä toimintakulttuurin eettisyyteen. Kun sosiaalinen, kulttuurinen ja henkinen pääoma toimintakulttuurin kehittämisen myötä kasvaa, rakentuu uudenlaisia edellytyksiä taloudellisen pääoman kasvattamiseen.

 

Maailma muuttuu hurjaa vauhtia

4 vinkkiä hyvään johtajuuteen

Organisaatiot tarvitsevat eettisiä suunnannäyttäjiä, jotka pystyvät johtamaan kestävällä tavalla ja löytämään uutta suuntaa murroksen keskellä. Lue lisää maksuttomasta pikaoppaastamme 4 vinkkiä hyvään johtajuuteen.

Juuriharja Consulting Group syntyi halusta rakentaa parempia liiketoimintamalleja, joilla asiakkaat saavuttavat liiketaloudellisen menestyksen eettisesti kestävällä tavalla. Yrityksen perustajat ovat kehittäneet asiakasyritysten eettisyyttä jo lähes kaksikymmentä vuotta.

Juuriharjan asiakkaat hakevat samanaikaisesti korkeaa tuottavuutta ja hyvinvointia, jotka pohjautuvat eettisesti kestäviin ratkaisuihin. Juuriharja tukee ja haastaa heitä eteenpäin arvojensa mukaisesti: näkemisen herkkyys, auttamisen halu, tekemisen riemu ja erinomaisuuden nälkä.

Juuriharjaajia ajaa eteenpäin pyrkimys rakentaa eettisyydestä asiakkaidensa kestävä menestystekijä.

 

Kategoriat: Yhteistyötaidot, Eettinen johtaminen, Johtamisen kehittäminen

Erika Heiskanen

Kirjoittanut Erika Heiskanen

Pysy ihmisenä. Tilaa Juuriharjan blogi.