Skip to content
Erika Heiskanen31.3.2020 12:433 min read

Destiassa infran taju tarkoittaa myös yrityskulttuurin ja eettisen toimintatavan kehittämistä whistleblowing-kanavaa myöten

Destia on strategiansa mukaan pohjoisen elämän yhdistäjä, joka toteuttaa asiakkailleen, yhteiskunnalle ja ihmistä varten kestävälle perustalle luotua huomisen infraa. Yhtiön ydinliiketoimintaa ovat suuret, erityisosaamista vaativat väyläprojektit sekä infrastruktuurin hoito ja ylläpito. Destia kasvattaa itsestään vahvempaa kaupunkikehittäjää muuttuvassa ja entistä vaativammassa toimintaympäristössä. Lisäksi yhtiö kartoittaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia Skandinaviassa. Tukevan perustan yhtiön strategian toteutukselle muodostavat vahva osaaminen sekä destialaisuus – yhtenäinen, eettisesti kestävä ja vastuullinen tapa toimia.
Destialaisia on valtakunnallisesti 1700. Sisäinen tarkastaja Teemu Jaakkola kuvaa porukkaa sanoilla rehtejä, rehellisiä, avoimia, hommansa osaavia ja sopivasti samasta puusta veistettyjä infrarakentajia. Yrityksen ja yksilön kehittyminen ja uudistuminen haastavat porukkaa uusiutumaan ja kehittämään ja laajentamaan liiketoimintaa kotimaassa ja Skandinaviassa. Destiassa annetaan vastuuta niin nuorille kuin kokeneemmille infrarakentamisen ammattilaisille ja yhtiö tarjoaa paljon kehittymismahdollisuuksia.


Voittava joukkue

Destian arvolause rehdisti, yhdessä, uudistuen ja menestyen on työstetty Destian henkilökunnan toimesta arvotyöpajoissa. Valitut arvot tukevat Destian yrityskulttuurin osallistavampaa ja luovempaa tavoitetilaa.


Eettistä toimintakulttuuria edistetään jatkuvasti osana johtamista. Destialla on annettu johtamislupaus: valmennamme voittavaa joukkuetta. Tämä toteutuu niin työhyvinvoinnin kuin tuloksen tekemisen näkökulmasta, kun ollaan läsnä, annetaan vastuuta ja kannustetaan sekä johdetaan esimerkillä. Eettiset ohjeet ovat olleet osa Destian toimintaohjeistusta ja -kulttuuria jo pitkään. Vastuullisuuden vaatimus ja väärinkäytösten nollatoleranssi on arkipäivää niin ekosysteemissä kuin tilaajillekin.


Voittava joukkue tarkoittaa koko Destian lisäksi myös valtakunnallisia yksiköitä ja yksittäisiä projekteja. Yhdessä kannetaan vastuuta ja yhdessä tehdään. Tilaajalla on oikeus odottaa samaa osaamisen ja laadun tasoa osallisista riippumatta.


Arvo-ohjautuva ja eettisesti kestävä organisaatio

Destia on arvo-ohjautuva ja eettisesti kestävä organisaatio. Eettisesti hyväksyttävien toimintatapojen jalkauttaminen ja keskustelu oikeista toimintatavoista organisaatiossa on parasta väärinkäytösten ennaltaehkäisyä, mutta läpinäkyvään ja avoimeen organisaatioon tarvitaan myös anonymiteetin turvaava ilmoituskanava, jolla kuka tahansa yrityksestä voi nostaa väärinkäytösepäilyn esiin korjaavia toimenpiteitä varten. Yrityksissä, joissa on matala kynnys nostaa esiin epäkohtia eettisissä toimintatavoissa, on myös vähemmän epäiltyjä väärinkäytöstapauksia, summaa Teemu Jaakkola.


Destiassa whistleblowing kanava RePe (nimi tulee sanoista reilu peli) otettiin käyttöön vuoden 2019 lopulla tarpeesta. Ei odotettu tulevaa EU-direktiiviä vaan toimittiin. Kanava toimii työkaluna, joka edistää läpinäkyvyyttä ja avoimuutta organisaatiossa sekä vahvistaa eettisten ohjeiden toteutumisen seurantaa. Se on myös tapa seurata ja parantaa yrityskulttuuria.

 

Juuriharja First Whistle - raportointikanava väärinkäytösepäilyille - lataa esite!

 

Juuriharjan First Whistle -työkalu valittiin, koska Juuriharja oli tuttu jo aiemmista yhteistyöprojekteista. Juuriharjalla on vahva psykologinen osaaminen ja siksi prosessiin kuuluu aina kanavan lanseerauksen huolellinen suunnittelu niin, että sen positiivinen tavoite ja käyttötarkoitus on selvä koko organisaatiolle.


Lisäksi määritellään tarkasti nk. eskalaatioprosessi, jonka mukaisesti First Whistle -kanavaan tulleet ilmoitukset käsitellään ja ohjataan tarkempaan selvitykseen oikealle taholle. Prosessin määrittely sisältää mm. seuraavien asioiden jäsentämisen

  • prosessikuvaus
  • vakavuusasteluokittelu
  • yhteydenottokanavat eri sisältöisiin asioihin
  • roolit ja vastuut
  • viestintä organisaatioon

 

Lue lisää Juuriharjan First Whistle -palvelusta >>


Jaakkolan mukaan Repe on osoittanut tarpeellisuutensa heti ensimmäisinä käyttökuukausina. Riippumatta siitä, koskeeko ilmoitus pientä vai suurta asiaa, tärkeintä on, että asia nostetaan keskusteluun ja ymmärrys eettisen liiketoimintatavan hyväksytyistä toimintatavoista juurtuu organisaatioon.

 

Videolla Teemu kertoo näkemyksiään sisäisen tarkastuksen roolista organisaatiossa.

 

Sisäinen tarkastus - reaktiivisesta tukitoiminnosta proaktiiviseksi eettisyyden edistäjäksi

Teemu Jaakkola pohtii omaa ja koko sisäisen tarkastuksen roolia suhteessa organisaation muistiin. Eettiset ohjeet, arvot ja toimintamallit pysyvät paremmin mielessä, kun niitä toistetaan. Arvokortti avaimessa tai RePe- kanava eivät yksin riitä. Eettisiä ja hyväksyttäviä yhteisiä toimintatapoja on pidettävä esillä eri kanavissa ja toimintatapojen läpikäynnin on oltava osa destialaista avointa keskustelukulttuuria.

 

Organisaation tilaa mittaava pulssi- kysely kertoo missä mennään. Toisaalta sisäinen tarkastus voi osaltaan toimia proaktiivisena viestin viejänä ja keskustelun herättäjänä destialaisista eettisistä kestävistä toimintamalleista. Johdetaanko lupauksen mukaisesti, ollaanko voittava joukkue ja ylläpidetäänkö kaveria arvostavaa keskustelukulttuuria. Näiden asioiden edistäminen on ehdottomasti sisäisen tarkastuksen agendalla.

 

Arvot, johtamislupaus, eettiset ohjeet ja hyväksytyt toimintatavat lanseerataan, mutta niiden ylläpitäminen on jatkuvaa työtä. Sisäisellä tarkastuksella voi olla oma roolinsa asioiden säännöllisessä kertaamisessa ja esillä pitämisessä. Ennalta ehkäisy ja eettisesti hyväksyttävien toimintatapojen juurruttaminen proaktiivisesti ovat enemmän sisäisen tarkastajan mieleen kuin reaktiivinen väärinkäytösepäilyjen tarkastaminen.

Juuriharja auttaa, kysy lisää >>

Lue lisää Juuriharjan First Whistle whistleblowing-palvelusta verkkosivuiltamme.


AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT