Skip to content
Hult Ashridge, kuva Rea Klingberg, Juuriharja Consulting Group Oy
Rea Klingberg23.3.2021 18:113 min read

Coaching Supervision auttaa coacheja kehittymään ja syvään reflektioon

Filosofiani Coaching Supervisorina pohjautuu relationaalisiin, humanistisiin ja systeemisiin lähtökohtiin. Matkan varrella olen saanut paljon vaikutteita myös Gestalt-filosofiasta. Seuraavassa kerron prinsiipeistäni, joiden avulla olen halunnut avata tarkemmin sitä, mitä filosofiani tarkoittaa käytännössä ja miten se tulee esiin omassa Coaching Supervision -työssäni.

Inspiraation luoda omat prinsiippini sain kokeneelta supervisorilta, ajattelijalta ja kirjoittajalta Robin Shohetilta, joka oli yksi opettajistani Hult International Business Schoolissa, Ashridgessä (kuvassa).


Hult Ashridge, kuva Rea Klingberg, Juuriharja Consulting Group Oy

 

Luottamuksen ilmapiiri luo puitteet oppimiselle

Perusedellytys coaching supervisionin onnistumiselle on, että ohjattavalla on suhteessa turvallinen olo ja hän voi luottaa niin itseensä, prosessiin kuin minuunkin. Turvallisuuden tunne luo vapauden oppia. Ei ole tarvetta piilottaa hankaliakaan tunteita tai asioita, vaan nekin palvelevat itseymmärryksen syvenemistä ja oppimista. Pyrin tietoisesti luomaan ohjattavan kanssa turvallisen ja luottamuksellisen suhteen, sillä tapa, jolla me olemme yhteydessä toisiimme, palvelee – tiedostaen tai tiedostamatta – eräänlaisena mallina myös ohjattavan coaching-työssä.

 

Kohti yhä laajempaa ja syvempää tietoisuutta

Coaching supervisionin ydintavoitteena on mielestäni kasvattaa tietoisuutta ja edelleen tukea kasvua ammattilaisena ja ihmisenä lisääntyneen ymmärryksen avulla.  Supervision-tapaamiset ovat mielekkäitä ja usein haastaviakin oppimismatkoja itseen – sekä ohjattavalle coachille että minulle supervisorina. Itsen kautta oppiminen heijastuu asiakastyöhön ja tuo siihen lisää tehokkuutta. Sisäinen reflektointi on coachin ammatissa jatkuva prosessi, jota haluan supervisorina tukea. 

Kun olemme vuorovaikutussuhteessa läsnä toisillemme tässä ja nyt, niin merkitykselliset asiat ryhtyvät usein virtaamaan. Emme aina heti tunnista niiden merkitystä, joten asioiden parissa on tärkeä viipyä ja niitä on tärkeä tutkia uteliaasti ja eri tavoin. Supervisorin tehtävä on auttaa ohjattavaa löytämään merkitys ja näkemään, mikä yhteys ja vaikutus sillä voi olla coaching-työhön.

 

Välittäminen

Välitän ohjattavistani:

🌱 Erityisesti heidän oppimisestaan ja kasvamisestaan itselle uskollisilla tavoilla.

🌱 Heidän kyvystään solmia syviä ja kehittäviä yhteistyösuhteita omien asiakkaidensa kanssa. 

🌱 Heidän itseluottamuksestaan toimia ja kehittyä vaativissa, muuttuvissa ympäristöissä ammattilaisena. 

🌱 Heidän itseymmärryksensä ja oman vaikuttavuuden kehittymisestä. 

Minusta on ihanaa saada todistaa ohjattavieni kasvua ja on hienoa saada olla osaltani vaikuttamassa siihen, että heillä on intoa ja energiaa omaa coaching-työtään kohtaan.

Yhtä lailla itsestä välittäminen on minulle supervisorina työn edellytys. Jos en huolehdi itsestäni ihmisenä, en pysty toimimaan yhteistyösuhteessa syvällisenä reflektointikumppanina tai olemaan aito, paras itseni. Tällöin on riski, että omat tarpeeni vääristävät havaintojani, enkä pysty palvelemaan ohjattaviani parhaalla mahdollisella tavalla. 

Coaching supervisionin perusta on luottamus coachin ja ohjattavan välillä.

 

Herkkiä havaintoja ja useita näkökulmia 

Herkkien havaintojen tekeminen hetkessä voi johtaa tärkeiden asioiden äärelle. Omat intuitiivisetkin välähdykset, kehon tuntemukset, tunteet ja yllättävät ajatukset voivat olla tärkeää raaka-ainetta oivalluksille ja ymmärrykselle. Havaintojen sanottaminen ohjattavalle on aina valinta: Olen tietoinen siitä, että kun kiinnitän huomiota johonkin, jotain muuta jää huomaamatta. Näkökulman vaihtaminen on tärkeä taito ja tätä Coaching Supervisionissa tuetaan myös eri menetelmien, kuten esimerkiksi seven eyed -mallin kautta. 

 

Vuorovaikutussuhde on rikas oppimisen lähde 

Coachin ja supervisorin välinen vuorovaikutussuhde, sekä sen tutkiminen ja reflektointi, on monipuolinen, rikas oppimisen lähde. Mitä meidän välillämme tapahtuu – mitä ilmiöitä syntyy, mitä mekanismeja ja malleja alkaa elämään, mitä rooleja otamme – sitä samaa todennäköisesti tapahtuu muissakin suhteissa. Kannattaa myös tutkia, miten me yhdessä luomme turvallisuuden tunnetta, miten olemme yhteydessä tai mikä saa yhteyden heikkenemään. 

 

Luonto ja kehkeytymisen logiikka

"Change occurs when one becomes what one is,
not when he tries to become what he is not." 

Näin Arnold Beisser sanoitti tulkintaansa Gestalt-terapian isän, Friedrich Perlsin muutosteoriasta. Ajattelen samoin, että muutos on luonnollinen ja vahvasti sisäinen prosessi, vaikka se olisikin dramaattinen ja äkkinäinen. Muutosta ei voi ulkoapäin pakottaa, mutta sitä voi hellästi töytäistä silloin tällöin.  

 

"Muutosta ei voi ulkoapäin pakottaa,
mutta sitä voi hellästi töytäistä silloin tällöin."

 

Luonto ja luonnollisuus on minulle vahva inspiraation lähde supervisorina ja coachina. Luonnossa voi oppia paljon siitä, mikä on kestävää ja aitoa. Se tarjoaa meille ‘lakejaan’, syklejä ja metaforia, joiden kanssa voi leikkiä ja oppia myös toisenlaisessa kontekstissa. Luonto tarjoaa meille kauneutta ja karkeutta, voimaa ja herkkyyttä. Luonnossa voi tarkastella asioita mikro- tai makrolinsseillä. Aina huomaa jotakin uutta.

 


Coaching Supervisionia suositellaan kaikille ammatti-coacheille ja siitä hyötyvät myös muun muassa erilaisissa kehittämistehtävissä työskentelevät henkilöt ja konsultit. Vaihdan mielelläni ajatuksia coaching supervisionista ja kerron siitä lisää.

Otathan yhteyttä: rea.klingberg@juuriharja.fi

 

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT