Skip to content
Sari Puurtinen3.11.2015 14:201 min read

Tattirisottoa ja muuta herkkua

Miltä pohjalta sinä tarkastelet omaa työtäsi? Minkälaiset johtamisen kulmakivet organisaatiossasi on määritelty ja kuinka ne ohjaavat arjen tekemistäsi? Mitä osallisuus sinulle merkitsee ja koetko olevasi osa työyhteisöä?

Työyhteisön osallisuus ei ole vain paikalla oloa, istumista ja pakollista osallistumista, vaan aktiivista läsnä- ja hereillä oloa ryhmässä. Osallisuus ei synny minun ja sinun tekemisistä, henkilökohtaisten näkemysten esillä pitämisestä, rusinoiden poimimisesta eikä yleiselle tasolle jäävästä huoli- ja kehittämispuheesta, puuhastelusta ja touhuamisesta kiireen varjolla.

Osallisuus syntyy vahvasta työyhteisöön kuulumisen kokemuksesta, omien puheiden ja tekojen henkilökohtaisesta vastuunkannosta, halusta rakentaa luottamusta ja etsiä ryhmän jäsenten kanssa yhdessä työn merkitystä, epäkohtien tunnistamista ja uudelleen määrittelyä unohtamatta.

Merkityksellisen työn tarkoituksena ei ole asiakkaan puolesta tekeminen, ei asiakasta varten tekeminen, eikä myöskään asiakkaan parhaaksi tekeminen. Työn tarkoitus löytyy halusta auttaa asiakasta sekä kirkastamaan omat tavoitteensa että konkretisoimaan tarvittavat etenemisen vaiheet tehtävineen.

Työn mielekkyys ja motivaatio syntyy hyödyn tuottamisesta toiselle, tavoitteiden saavuttamisen mahdollisuudesta sekä onnistumisen ilosta. Työn mielekkyyden ylläpitäminen edellyttää oman työn arviointia, peiliin katsomista ja rohkeutta kysyä, mitä hyötyä omasta tekemisestä ja työstä työkaverille ja asiakkaalle ylipäänsä on. Työyhteisön osallisuus syntyy siis työn pitkäkestoisesta kehittämisestä, tavoitteellisesta, linjakkaasta toiminnasta sekä työn sisällöstä, johon uskotaan ja jonka edestä töitä paiskitaan.

Osallisuus edellyttää rohkeutta kokeilla keskeneräisiä asioita ja tahtoa oppia uusia tekemisen tapoja. Kyse on itsensä likoon laittamisesta, omien rajojen kokeilusta, riittämättömyyden tunteista, tahdosta toimia hankalissa ja vaikeissakin tilanteissa työyhteisön ja asiakkaan hyväksi. Osallisuus on haastavien tavoitteiden asettamista ja iloa niiden saavuttamisesta ja ylittämisestä. Osallisuuden kokemusta rakennetaan työssä joka päivä ja joka hetki. Hauskimmillaan osallisuus syntyy yhteisistä hulvattomista hetkistä ja vahvasta uskosta yltiöpäistenkin tavoitteiden saavuttamiseen ja niistä nauttimiseen porukalla.

Juuriharjan kehityspäivillä, kaiken virallisen kehittämisen lisäksi kokattiin ja fiilisteltiin oikein kunnolla sekä lounailla että päivällisillä aamun puurobaarista puhumattakaan. Tattirisotosta, semifreddosta ja kaikesta muusta herkusta saavat jatkossa nauttia työyhteisön lisäksi myös ystävät ja kotiväki. Semifreddo!

 

 

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT