Skip to content
Jari Salo4.9.2015 7:301 min read

Eettiset periaatteet juurtuvat käytäntöön Laureassa

(c)_jari_salo_IMG_4229

Tapasin kesälomien jälkeen tutun yhteistyökumppanimme Laurea ammattikorkeakoulusta, rehtori ja toimitusjohtaja Jouni Kosken. Hän oli aloittanut innolla uuden lukuvuoden - ja osasyy innostuneisuuteen kuulemma oli, että hänen mielestään Laurean isot periaatteelliset linjaukset ja rakenteet ovat nyt erinomaisella tasolla.

Aloitimme yhteistyön Laurean kanssa reilut kolme vuotta sitten. Heillä oli voimakas tahtotila linjata oman toimintansa eettiset periaatteet siten, että ne konkretisoisivat entisestään vahvoja laurealaisia arvoja: yhteisöllisyys, sosiaalinen vastuullisuus ja luovuus. Toimme oman ammattitaitomme avuksi ja toteutimme yhdessä henkilöstön kanssa osallistavan ja dialogisen prosessin, jonka tuloksena kiteytyi Laurean Eettinen toimintaohjeisto.

Laurean johto vei eettistä ohjeistoa esimerkillisesti eteenpäin niin arkisissa keskusteluissa kuin sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä. Vuosi sitten homma haluttiin nostaa vielä aivan uudelle tasolle.

Laurea halusi tuoda eettisen ajattelunsa vielä lähemmäksi asiakastaan - jokaista opiskelijaa. Laurea halusi määritellä Eettiseen toimintaohjeistoon nojaavan palvelulupauksensa, joka konkretisoisi eettisen ja vastuullisen asennoitumisen opiskelijoiden arjeksi. Mitä opiskelijan on lupa odottaa ja ehkä vaatiakin Laurealta?

Ryhdyimme jälleen yhdessä töihin ja kaikki työvaiheet olivat täynnä sitoutuneita ja innostuneita opiskelijoita, opettajia ja muita laurealaisia. Työn tuloksena oli tiukka sitoumus: ” Me Laureassa olemme juuri sinua varten"

Laurean rehtori Jouni Koski toteaakin:

”Ilman Eettisen toimintaohjeiston yhteisöllistä ja aktivoivaa prosessia emme olisi saaneet palvelulupaustamme niin aidoksi ja opiskelijan todellisuutta kohtaavaksi. Koko henkilökunta on tosissaan ja ylpeänä palvelulupauksemme takana ja se näkyy opiskelijoiden tyytyväisyytenä. Ja lopulta myös opintotuloksissa. "

Eikä tässä vielä kaikki. Arvojen, eettisen toimintaohjeiston ja palvelulupauksen aito painoarvo näkyy nyt viimeisimpänä siinä, miten keskeinen rooli niiden sisällöillä on Laurean uudessa strategiassa.

Laurea on loistava esimerkki siitä, miten eettinen ohjeisto ei jää irralliseksi kauniiden ajatusten kokoelmaksi, vaan siirretään eläväksi, orgaaniseksi osaksi organisaation elämää, ajattelua, asenteita - ja tekoja.

- Jari

 

Lue lisää eettisen ohjeiston laatimisesta

Lataa maksuton pikaoppaamme ”Miksi ja miten laatia eettinen ohjeisto eli Code of Conduct?” saadaksesi vinkkejä toimivan eettisen ohjeiston laatimiseen.

Code of Conduct opas - lataa PDF

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT